Statistikknett Hedmark   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Hedmark finner du reiselivsstatistik for regioner i Hedmark. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Hedmark. Du kommer tibake til denne startsiden for Hedmark fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 11600,0
55_5620012 2311155,4
55_5620022 292612,7
55_5620032 134-158-6,9
55_5620042 169351,6
55_5620052 150-19-0,9
55_5620062 184341,6
55_5620072 2981145,2
55_5620082 177-121-5,3
55_5620092 051-126-5,8
55_5620101 994-57-2,8
55_5620111 99620,1
55_5620121 989-7-0,4
55_5620132 008191,0
55_5620142 2021949,7
55_5620152 249472,1
55_5620162 329803,6
55_5620172 408793,4
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Hedmark hadde drøyt 2300 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 2,7 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 3,6 prosent eller 80 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Hedmark hadde 510 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Hedmark hadde en driftsmargin på 2,2 prosent i 2015 - som var høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 29 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 2,8 prosent- som var lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0400 Hedmark
2016
I alt85 963
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4 182
05-09 Bergverk og Utvinning206
10-33 Industri7 365
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 149
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet7 117
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11 473
49-53 Transport og lagring3 398
55-56 Overnatting og servering2 329
55 Overnatting808
56 Servering1 521
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 206
64-66 Finansiering og forsikring1 243
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 383
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 188
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 056
85 Undervisning6 992
86-88 Helse og sosialtjenester21 632
90-99 Personlig tjenesteyting3 451

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0400 Hedmark
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri8,6
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,3
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,3
49-53 Transport og lagring4,0
55-56 Overnatting og servering2,7
55 Overnatting0,9
56 Servering1,8
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,4
64-66 Finansiering og forsikring1,4
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,7
84 Offentlig administrasjon, forsvar8,2
85 Undervisning8,1
86-88 Helse og sosialtjenester25,2
90-99 Personlig tjenesteyting4,0

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200341200,0
55_562004408-4-1,0
55_56200541682,0
55_56200642592,2
55_562007438133,1
55_562008435-3-0,7
55_56200944492,1
55_56201044620,5
55_562011442-4-0,9
55_562012452102,3
55_56201346192,0
55_562014475143,0
55_562015489143,0
55_562016504153,1
55_56201751061,2
55_562018524142,8
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe.
[Collapse]Hedmark
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin-0,81,1-2,8-3,0-1,22,21,0
Resultatgrad0,32,3-3,2-3,3-1,22,00,8
Totalrentabilitet1,83,6-1,9-2,4-0,13,72,3
Egenkapitalrentabilitet-0,22,0-8,6-9,0-4,72,8-0,5
Egenkapitalandel37,446,540,634,930,829,026,1
Likviditetsgrad1,411,771,060,970,890,920,95
Antall foretak174175192224242260286
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Hedmark lages av Regio AS  - og er finansiert av Hedmark fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk