Statistikknett Sørlandet   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Sørlandet finner du reiselivsstatistik for regioner i Sørlandet. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Sørlandet. Du kommer tibake til denne startsiden for Sørlandet fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett Sørlandet blir ikke lenger oppdatert. Statistikk for 2020 og fremover finnes på vår hovedside www.statistikknett.no. Der finnes også statistikk for de gamle fylkene og regionene i Agder for årene 2000-2019.
Reiselivets betydning > Regionale indikatorer  
Denne modulen sammenstiller et utvalg indikatorer for reiselivets regionale betydning.
Indikatorene sirkler inn reiselivets betydning fra litt ulike innfallsvinkler.
Dette er nettopp indikatorer - og ikke presise mål. Likevel tegner de tydelige forskjeller mellom kommuner og regioner.
Mer informajon om datagrunnlag osv finnes i hovedmenyen på Statistikknett.no
   
<<< Velg regionalt nivå
   
     
Kommersielle overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. 2018
Region 
Overnattinger per innbygger 
Losjiinntekt per innbygger 
Hotell (Descending)
Camping-Hytte 
Samlet marked 
Hotell. Kr 
Setesdal5,5 29,52 500
Kristiansand3,8 5,42 288
Lister-region3,0 6,01 768
Grimstad2,4 0,01 550
Arendal-Grimstad1,8 4,71 258
Arendal1,7 0,01 271
Risør-Tvedestrand1,5 5,6966
Mandal-region1,3 8,0604
Valle-Bygland-Evje0,0 0,00
Bykle0,0 0,00
  Hotellenes losjiinntekter per innbygger. 2018. Kr
The chart showing Series 1 series.

     
     
Omsetning skapt av overnattingsturismen. 2018
Region 
Oms per innb. Kroner (Descending)
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Ialt 
Hotell 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Setesdal41 5143466380204
Lister-region15 78358319643344
Risør-Tvedestrand13 0582535631166
Mandal-region11 9393064665194
Kristiansand8 8981 25897083205
Arendal-Grimstad6 61348627779129
  Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2018. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Hytter per innbyggger, landareal og bolig. 2018
Region 
Hytter per: 
100 innbygg (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Setesdal78,31,5136,5
Valle-Bygland-Evje61,71,3106,5
Flekkefjord-region36,22,269,6
Lister-region26,52,653,0
Risør-Tvedestrand25,32,447,1
Mandal-region23,23,148,1
Risør-region21,64,240,4
Lyngdal-/Farsund-region18,43,537,9
Lillesand-region15,53,134,3
Arendal-region8,02,516,4
Arendal-Grimstad5,23,410,8
Kristiansand4,63,210,1
Kristiansand-region3,03,86,6
  Hytter per 100 innbyggere. 2018
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per  kvadratkilometer landareal. 2018
The chart showing Series 1 series.
     
     
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Sørlandet lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk