Statistikknett Sørlandet   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Sørlandet finner du reiselivsstatistik for regioner i Sørlandet. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Sørlandet. Du kommer tibake til denne startsiden for Sørlandet fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett Sørlandet blir ikke lenger oppdatert. Statistikk for 2020 og fremover finnes på vår hovedside www.statistikknett.no. Der finnes også statistikk for de gamle fylkene og regionene i Agder for årene 2000-2019.
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620004 22200,0
55_5620014 275531,3
55_5620024 236-39-0,9
55_5620034 033-203-4,8
55_5620044 1641313,3
55_5620053 967-197-4,7
55_5620064 1351684,2
55_5620074 61447911,6
55_5620084 507-107-2,3
55_5620094 413-94-2,1
55_5620104 484711,6
55_5620114 6141302,9
55_5620124 504-110-2,4
55_5620134 6251212,7
55_5620144 7521272,8
55_5620154 378-374-7,9
55_5620164 476982,2
55_5620174 554781,7
55_5620184 6991453,2
55_5620194 753541,2
55_5620204 337-416-8,8
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0003 Sørlandet
2018
I alt138 466
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 701
05-09 Bergverk og Utvinning431
10-33 Industri14 765
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 771
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet13 745
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon18 808
49-53 Transport og lagring6 041
55-56 Overnatting og servering4 699
55 Overnatting1 231
56 Servering3 468
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 260
64-66 Finansiering og forsikring1 658
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6 326
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5 876
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 960
85 Undervisning12 922
86-88 Helse og sosialtjenester31 648
90-99 Personlig tjenesteyting5 537

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0003 Sørlandet
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,0
05-09 Bergverk og Utvinning0,3
10-33 Industri10,7
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,9
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,6
49-53 Transport og lagring4,4
55-56 Overnatting og servering3,4
55 Overnatting0,9
56 Servering2,5
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,6
64-66 Finansiering og forsikring1,2
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,2
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,7
85 Undervisning9,3
86-88 Helse og sosialtjenester22,9
90-99 Personlig tjenesteyting4,0

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200362400,0
55_562004634101,6
55_562005621-13-2,1
55_562006611-10-1,6
55_56200761100,0
55_562008627162,6
55_562009668416,5
55_562010694263,9
55_562011680-14-2,0
55_562012700202,9
55_562013721213,0
55_562014764436,0
55_562015804405,2
55_562016803-1-0,1
55_562017813101,3
55_562018844313,8
55_562019894505,9
55_562020964707,8
55_562021977131,4
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2011
[Collapse]Sørlandet
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
201020112012201320142015201620172018
Driftsmargin0,41,22,20,90,92,12,21,6-0,8
Resultatgrad-0,20,31,91,70,32,32,42,535,4
Totalrentabilitet1,52,24,33,82,25,35,25,028,1
Egenkapitalrentabilitet-4,6-2,59,46,8-2,014,511,711,951,2
Egenkapitalandel18,920,220,623,920,220,023,624,352,2
Likviditetsgrad0,970,940,980,990,970,940,980,911,00
Antall foretak365373394426448480504537589
  Driftsmargin. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Sørlandet lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk