Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
 
Statistikknett 2021
Datagrunnlaget fra SSB gjør det ikke mulig å videreføre Statistikknett med samme innhold og regionale inndelinger som tidligere.
Vi prøver derfor ut opplegg basert på det statistikktilfanget som vil være tilgjengelig fra 2020/2021.

Fylker og regioner
Foreløpig er det lagt ut moduler for de nye fylkene for året 2020 - og fra januar 2021.
Tilsvarende er publisert for nye regioner innen fylkene fra januar 2021.

Kommuner
Dessuten er det lagt ut mer begrensede moduler for kommuner for 2020 - basert på SSBs kommunepublisering.
Disse fylles på med tall også for månedene i 2021 - etterhvert som månedsstatistikken for 2021 publiseres. 

Beskrivelse av regionale inndelinger finnes her

Mer informasjon om Statistikknett i 2021 kommer her...


 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss