Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
Statistikknett 2021
Datagrunnlaget fra SSB gjør det ikke mulig å videreføre Statistikknett med samme innhold og regionale inndelinger som tidligere.
Vi prøver derfor ut opplegg basert på det statistikktilfanget som vil være tilgjengelig fra 2020/2021.

Fylker og regioner
Foreløpig er det lagt ut moduler for de nye fylkene for året 2020 - og fra januar 2021.
.

Kommuner
Dessuten er det lagt ut mer begrensede moduler for kommuner fra 2020 - basert på SSBs kommunepublisering.
Disse fylles på med tall også for månedene i 2021 - etterhvert som månedsstatistikken for 2021 publiseres. 

Beskrivelse av regionale inndelinger finnes her

Mer informasjon om Statistikknett i 2021 kommer her...


 
 


Publiseringskalender