Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
Om Statistikknett  > Typer moduler - ulike perspektiver
Brukerne kommer til Statistikknett med forskjellige perspektiver og behov. Derfor har vi laget flere typer moduler - som belyser temaområdene fra ulike innfallsvinkler. Tabellmenyene er inndelt etter
Under DinRegion finner du moduler som viser struktur og utvikling for en valgt region.
Under Benchmarking ligger moduler som rangerer regioner etter antall overnattinger mv.
Under Sammenlikne Regioner ligger moduler der du kan sammenlikne struktur og utvikling for utvalgte regioner.

DinRegion
Modulene under DinRegion viser struktur og utvikling for en valgt region.
Du velger region på toppen av modulen og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for den valgte regionen.
Bruk disse modulene når du vil ha frem tabeller og figurer for egen region.

Benchmarking > Rangering av regioner
Her ligger moduler med rangering av regioner etter antall overnattinger, endring, markedenes betyding mv.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge type region, og velge regioner innen et fylke osv
Tabellene inneholder også ofte tall for flere markeder/nøkkeltall -  og du kan velge marked/nøkkeltall fra egen valgboks.
Bruk disse modulene når du vil se hvordan eget fylke gjør det i forhold til alle andre fylker, eller hvordan egen region gjør det i forhold til andre regioner i eget fylke mv.

Sammenlikne Regioner > Struktur og Utvikling
Her ligger moduler der du kan sammenlikne struktur eller utvikling i utvalgte regioner.
Med valgboksene i tabellhodet velger du regioner fritt - innen et fylke eller på tvers av fylker.
Sammenlikne struktur er moduler der du sammenlikner f.eks antall overnattinger etter marked for siste år.
Sammenlikne Utvikling viser utviklingen i valgte regioner for valgt marked osv.
Figurene her oppdateres etter de valg av regioner og markeder mv du gjør i tabellene.
Bruk disse modulene når du vil sammenlikne et lite antall utvalgte regioner - eventuelt fra flere fylker.
 
 


Publiseringskalender