Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Akershus
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

0292 Asker og Bærum
Regionen omfatter kommunene Asker og Bærum.
For regionen er det gitt statistikk bare for hoteller – for alle måneder. Camping/hytte kan ikke gis.
I tillegg er det gitt statistikk for begge kommunene separat:
0219 Bærum: Statistikk gis for hoteller for alle måneder.
0220 Asker: Statistikk gis for hoteller for alle måneder.

0291 Follo-region
Regionen omfatter kommunene Ås, Frogn, Oppegård, Enebakk, Ski, Vestby og Nesodden.
For regionen er det gitt statistikk bare for hoteller – for alle måneder. Camping/hytte kan ikke gis.
Men: Hotellene i Løten og Stange er regnet med i region Sør-Østerdal pga konfidensialitet.
Ingen av kommunene kan gis separat.

0280 Romerike
Regionen omfatter kommunene Ullensaker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Rælingen, Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum.
For regionen er det gitt statistikk bare for hoteller – for alle måneder. Camping/hytte kan ikke gis.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0231 Skedsmo: Statistikk gis for hoteller for alle måneder.
0235 Ullensaker: Statistikk gis for hoteller for alle måneder.


     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender