Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Trøndelag
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med lokale reiselivsdestinasjoner.
Muligheten for å gi statistikk for regioner og kommuner begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor.
OBS: Det er gjort noen endringer i noen av regionene med virkning fra 2018. For disse regionene er ikke tallene fra 2018 direkte sammenliknbare med tidligere år. Endringene betyr i praksis stort sett lite - med unntak av Røros-regionen der endringene har større betydning for sammenliknbarheten bakover.
Endringene er beskrevet nedenfor.

Trondheim
Regionen omfatter 5001 Trondheim kommune.
For Trondheim kan det gis statistikk bare for hotellene. Fordi Trondheim har for få campingplasser og hyttegrender kan det ikke gis statistikk for camping/hyttegrender. Dermed kan det heller ikke gis statistikk for samlet marked og markedsstruktur i  Trondheim.
OBS: Pga kommunereformen blir nåværende kommune 5030 Klæbu fra 2020 formelt slått sammen med 5001 Trondheim. På Statistikknett er Klæbu tatt med under Trondheim allerede fra 2018. Men dette har liten praktisk betydning for tallene.

Oppdal: 
Regionen omfatter 5021 Oppdal kommune.  

Namdal: 
Regionen dekker Namdal og Namdalskysten - og omfatter følgende kommuner:
5005 Namsos, 5040 Namdalseid, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5045 Grong, 5046 Høylandet,  5047 Overhalla, 5048 Fosnes, 5049 Flatanger, 5050 Vikna, 5051 Nærøy,  5052 Leka.
I tillegg til regionen gis det også egen statistikk for kommunene 5005 Namsos og 5045 Grong alene.
OBS: Kommunen 0541 Snåsa er fra året 2018 flyttet fra region Namdal til region Innherred.

Innherred: 
Regionen omfatter følgende kommuner:
5004 Steinkjer, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5039 Verran, 5041 Snåsa, 5053 Inderøy. 
I tillegg til regionen gis det også egen statistikk for Steinkjer kommune alene.
OBS: Kommunen 0541 Snåsa er fra året 2018 flyttet fra region Namdal til region Innherred.

Værnes-regionen (Destinasjon Værnes):
Regionen omfatter følgende kommuner:
5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta.
I tillegg er kommunene 5027 Midtre Gauldal, 5028 Melhus lagt inn i denne regionen.
Dessuten er campingplassene og hyttegrendene i Trondheim tatt med i denne regionen.

Røros-regionen:
Regionen dekker Destinasjon Røros - og omfatter følgende kommuner:
5025 Røros og 5026 Holtålen i Trøndelag - pluss følgende kommuner i Hedmark: 0436 Tolga, 0437 Tynset, 0438 Alvdal og 0441 Os.
I tillegg til regionen gis det også egen statistikk for 0525 Røros kommune alene.
OBS: Regionen er endret med virkning fra januar 2018 - og tallene for 2018 kan derfor ikke direkte sammenliknes med tidligere år. Fram til og med 2017 var kommunene 5027 Midtre Gauldal, 5028 Melhus og 0530 Klæbu regnet med i Røros-regionen - mens derimot kommunene 0437 Tynset og 0438 Alvdal ikke var regnet med i Røros-regionen.

Orkdal-regionen:
Regionen omfatter følgende kommuner:
5016 Agdenes, 5022 Rennebu, 5023 Meldal, 5024 Orkdal, 5029 Skaun.
OBS: Kommunen 5016 Agdenes er med virkkning fra 2018 flyttet til region Orkdal fra Hitra/Frøya-regionen (pga kommende kommunesammenslåinger i 2020).

Fosen:
Regionen omfatter følgende kommuner:
5015 Ørland, 5017 Bjugn, 5018 Åfjord, 5019 Roan, 5020 Osen, 5054 Indre Fosen (=Rissa + Leksvik).

Hitra/Frøya-regionen:
Regionen omfatter følgende kommuner:
5011 Hemne, 5012 Snillfjord, 5013 Hitra, 5014 Frøya.
OBS: Kommunen 5016 Agdenes er med virkning fra 2018 flyttet til region Orkdal fra Hitra/Frøya-regionen (pga kommende kommunesammenslåinger i 2020).     
     
     
 


Publiseringskalender