Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-oktober. Spania: Januar-november  
Regionale inndelinger > Nord-Norge
Statistikknett Nord-Norge  gir statistikk og nøkkeltall for regioner og kommuner i Finnmark fylke. 
Regionene er valgt i samråd med NHO Reiseliv Nord-Norge - som igjen samarbeider med fylkene. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 
Det er gjort endringer de regionale inndelingene med virkning fra januar 2013.
 Nordland
 Troms
 Finnmark


     
     
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss