Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Regionale inndelinger > Nord-Norge
Statistikknett Nord-Norge  gir statistikk og nøkkeltall for regioner og kommuner i Finnmark fylke. 
Regionene er valgt i samråd med NHO Reiseliv Nord-Norge - som igjen samarbeider med fylkene. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 
Det er gjort endringer de regionale inndelingene med virkning fra januar 2013.
 Nordland
 Troms
 Finnmark


     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss