Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Regionale inndelinger > Finnmark
Statistikknett Nord-Norge  gir statistikk og nøkkeltall for regioner og kommuner i Finnmark fylke. 
Regionene er valgt i samråd med NHO Reiseliv Nord-Norge - som igjen samarbeider med fylkene. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 
Det er gjort endringer de regionale inndelingene med virkning fra januar 2013.
Regional inndeling brukt fra januar 2013
Region Alta/Hammerfest/Kvalsund
Omfatter kommunene: 2012 Alta, 2004 Hammerfest, 2017 Kvalsund
Underspesifikasjoner: Alta kommune er også gitt alene

Region Nordkapp/Kysten
Omfatter kommunene: 2019 Nordkapp, 2014 Loppa, 2015 Hasvik, 2018 Måsøy, 2022 Lebesby, 2023 Gamvik, 2024 Berlevåg, 2028 Båtsfjord
Underspesifikasjoner: Nordkapp kommune er også gitt alene i hotellstatistikken

Region Indre Finnmark
Omfatter kommunene: 2020 Porsanger, 2011 Kautokeino, 2021 Karasjok 
Underspesifikasjoner: Porsanger kommune er også gitt alene i hotellstatistikken

Region Varanger
Omfatter kommunene: 2030 Sør-Varanger, 2002 Vardø, 2003 Vadsø, 2025 Tana, 2027 Nesseby,  
Underspesifikasjoner: Sør-Varanger kommune er også gitt alene i hotellstatistikkenRegional inndeling brukt til og med 2012
Den regionale inndelingen som ble brukt fram til og med 2012 var den samme som ble brukt av Finnmark fylke / Finnmark Reiseliv.  Det var imidlertid svakheter med denne inndelingen - blant annet fordi det brukes en annen inndeling for hotellene enn for campingplasser/hyttegrender. Det gjør at det for de fleste regioner ikke er mulig å gi tall for samlet marked - som jo er summen av hoteller pluss camping/hyttegrender. 

 Statistikk både for hoteller, campingplasser/hyttegrender og samlet marked gis for:
Alta og Alta/Loppa:  
For hotellene gis det tall for Alta og Loppa kommune samlet. Flertallet av hotellene ligger imidlertid i Alta. 
For campingplassene og hyttegrendene er det gitt tall for Alta kommune alene. 

Statistikken for samlet marked og markedsstruktur omfatter hotellene i Alta/Loppa pluss campingplasser og hyttegrender i Alta kommune. Vi har her altså valgt å se bort fra at statistikken for hotellene og camping/hyttegrender strengt tatt ikke dekker helt de samme regioner. 

Karasjok/Kautokeino: 
Både i hotellstatistikken og i statistikken for campingplasser og hyttegrender gis det tall for kommunene Karasjok og Kautokeino samlet. Dermed er det også mulig å gi statistikk for samlet marked og markedsstruktur for disse to kommunene samlet. 


 Statistikk for bare hoteller gis for:
Hammerfest-region: 
Omfatter kommunene Hammerfest, Hasvik og Kvalsund. 
For denne regionen gis det bare hotellstatistikk. 

Nordkapp/Porsanger: 
Omfatter kommunene Nordkapp og Porsanger. 
For denne regionen gis det bare hotellstatistikk.

Sør-Varanger/Tana: 
 Omfatter kommunene Sør-Varanger og Tana. 
For denne regionen gis det bare hotellstatistikk.

Vadsø/Vardø mv: 
Omfatter kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Gamvik og Måsøy.
For denne regionen gis det bare hotellstatistikk.


 Statistikk for bare campingplasser og hyttegrender gis for:
Hammerfest/Nordkapp/Kvalsund: 
Omfatter kommunene Hammerfest/Nordkapp/Kvalsund.
For denne regionen gis det bare statistikk for campingplasser og hyttegrender. 

Sør-Varanger/Vadsø: 
Omfatter kommunene Sør-Varanger og Vadsø.
For denne regionen gis det bare statistikk for campingplasser og hyttegrender. 

Tana/Lebesby: 
Omfatter kommunene Tana og Lebesby.
For denne regionen gis det bare statistikk for campingplasser og hyttegrender. 
 
Porsanger: 
Omfatter bare Porsanger kommune. 
For denne regionen gis det bare statistikk for campingplasser og hyttegrender. 


     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss