Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner    Mer informasjon her
Analyse
Statistikknett utarbeider også analyser av regionalt reiseliv.
Her kommer et sett standardiserte analyser - og et utvalg moduler som er spesialtilpasset regionale behov.

MarkedsProfiler  (..kan laste litt tregt..)
Her finner du oppsummerende analyser for utenlandsmarkedene.
Velg et marked og få samlet oversikt over utvikling i trafikkvolum og betydning, sesongstruktur og sesongutvikling for markedet - og hvordan trafikkvolum og betydning for markedet fordeler seg på fylker, landsdeler, regioner og kommuner. 
Du kan også velge en region for å se utvikling og sesongmønster for markedet i valgt region.

RegionProfiler
Her kommer oppsummerende analyser for en valgt region.
Velg region og få en samlet oversikt over struktur og utvikling på overnattingsmarkedet og hotellenes losjiøkonomi.
Kan enkelt integreres direkte på lokale nettsteder mv.
Et foreløpig eksempel: Nord-Norge  (åpner i ny fane)

Historiske Oversikter
Her finner du tabeller og figurer som viser den langsiktige markedsutviklingen i norsk hotellnæring for perioden 1960-2019.
Tallene er brudt ned på fylker og landsdeler. 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss