Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner    Mer informasjon her
Årsoppsummering. 2020
   
DinRegion > Årstabeller med struktur og utvikling for en valgt region
1. FYLKER og REGIONER > Året 2020 sammenliknet med årene 2019 og 2018
2. KOMMUNER og DESTINASJONER > Året 2020 sammenliknet med årene 2019 og 2018

Benchmarking > Rangering av regioner
4. FYLKER og REGIONER > Sammenlikning og Rangering. 2020
5. KOMMUNER og DESTINASJONER > Sammenlikning og Rangering. 2020

Sammenlikne Regioner > Sammenlikne struktur og utvikling i utvalgte regioner
6. Sammenlikne > FYLKER og LANDSDELER for siste år
7. Sammenlikne > KOMMUNER for siste år

Langsiktig utvikling (gamle fylker og regioner)
2. Din Region > Utvikling 2012-2019
3. Din Region > Lange linjer > Utvikling 2000-2019

Internasjonale Perspektiver > Norge og Norden
10. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. 2018-2020
11. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. 2020
12. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020
   

 
   
   

.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss