Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Året 2020  > Benchmarking > Fylker og Regioner > Overnattingsmarkeder
Modulen rangerer fylker, landsdeler og regioner etter volum og endring på overnattingsmarkedene.
Velg regionalt nivå og marked fra valgboksene i det grå feltet nedenfor.
Velg landsdel hvis du vil se regioner bare innen innen valgt landsdel.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere etter ønsket kolonne.
Flere moduler med benchmarking og rangering finnes fra lenkene nedenfor.
Skip Navigation Links
Overnattingsmarkeder
HotellFormål
HotellØkonomi
HotellRomutnytting
 

  Velg regionalt nivå:  

     


Velg Marked  >>>    

 
OBS: Modulen inneholder inntil videre bare tall for fylker og landsdeler - ikke for regioner.
SSB har riktignok publisert månedstall for 65 reiselivsregioner i 2020. Men: For mange regioner oppgis det ikke tall for en eller flere måneder pga reglene om konfidensialitet. For disse regionene er det derfor ikke mulig å summere til fullstendige tall for hele året. For året 2020 gjelder dette på de aktuelle statistikkområdene :
Hoteller: 52 regioner. Camping/hytte: 58 regioner. Samlet marked: 62 regioner.
SSB har altså valgt en publiseringsform som gjør det mulig å finne fullstendige tall for året 2020 bare for 3 av 65 Reiselivsregioner.
Derfor inneholder denne modulen bare tall for fylker og landsdeler.
 

  Samlet kommersielt marked

 
Tabell 1 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
 
Tabell 1. Samlede kommersielle overnattinger *)  for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - desember. 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020. % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Viken.I alt 3 547 7585 532 9685 483 631-1 985 210-35,914,9615,73100,0
Vestland.I alt 3 114 4445 191 2854 854 346-2 076 841-40,013,1314,76100,0
Innlandet.I alt 2 906 5813 733 3313 812 354-826 750-22,112,2510,61100,0
Oslo.I alt 2 287 4525 610 9345 170 157-3 323 482-59,29,6415,95100,0
Vestfold og Telemark.I alt 2 226 1752 562 0242 474 486-335 849-13,19,387,28100,0
Trøndelag.I alt 2 042 7722 697 8362 669 515-655 064-24,38,617,67100,0
Agder.I alt 1 727 8721 820 4731 893 489-92 601-5,17,285,17100,0
Rogaland.I alt 1 624 2812 193 2761 925 189-568 995-25,96,856,23100,0
Nordland.I alt 1 485 3791 854 7481 774 096-369 369-19,96,265,27100,0
Troms og Finnmark.I alt 1 403 4452 171 8192 073 776-768 374-35,45,926,17100,0
Møre og Romsdal.I alt 1 288 6391 645 0221 549 764-356 383-21,75,434,68100,0
Svalbard.I alt 66 035165 838155 046-99 803-60,20,280,47100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekke alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
Tabell 2. HotellMarked. Hotellovernattinger for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - desember 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020. % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Oslo.I alt 2 138 3795 340 5414 854 744-3 202 162-60,014,5221,34100,0
Viken.I alt 2 109 4724 016 8143 970 252-1 907 342-47,514,3216,05100,0
Vestland.I alt 2 003 2713 736 1203 507 274-1 732 849-46,413,6014,93100,0
Innlandet.I alt 1 397 5761 982 4622 057 366-584 886-29,59,497,92100,0
Trøndelag.I alt 1 392 6061 967 6051 907 430-574 999-29,29,467,86100,0
Rogaland.I alt 1 246 4221 751 8541 509 443-505 432-28,98,467,00100,0
Troms og Finnmark.I alt 1 002 9461 702 8241 632 353-699 878-41,16,816,80100,0
Vestfold og Telemark.I alt 916 1891 274 5381 145 968-358 349-28,16,225,09100,0
Nordland.I alt 873 0961 134 2821 089 978-261 186-23,05,934,53100,0
Agder.I alt 823 694911 975881 811-88 281-9,75,593,64100,0
Møre og Romsdal.I alt 756 6871 039 4521 015 464-282 765-27,25,144,15100,0
Svalbard.I alt 66 035165 838155 046-99 803-60,20,450,66100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Hoteller. Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
Tabell 3. Campingplasser og hyttegrender. Overnattinger for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - desember 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020. % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Innlandet.I alt 1 509 0051 750 8691 754 988-241 864-13,816,7817,24100,0
Viken.I alt 1 438 2861 516 1541 513 379-77 868-5,115,9914,93100,0
Vestfold og Telemark.I alt 1 309 9861 287 4861 328 51822 5001,714,5612,68100,0
Vestland.I alt 1 111 1731 455 1651 347 072-343 992-23,612,3514,33100,0
Agder.I alt 904 178908 4981 011 678-4 320-0,510,058,95100,0
Trøndelag.I alt 650 166730 231762 085-80 065-11,07,237,19100,0
Nordland.I alt 612 283720 466684 118-108 183-15,06,817,09100,0
Møre og Romsdal.I alt 531 952605 570534 300-73 618-12,25,915,96100,0
Troms og Finnmark.I alt 400 499468 995441 423-68 496-14,64,454,62100,0
Rogaland.I alt 377 859441 422415 746-63 563-14,44,204,35100,0
Oslo.I alt 149 073270 393315 413-121 320-44,91,662,66100,0
Svalbard.I alt 00000,00,000,000,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Campingplasser og hyttegrender. Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Campingplasser og hyttegrender. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 


Publiseringskalender