Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering.
Mer informasjon her
Basistabeller Måneder

Excel-tabeller
OBS: Basistabeller i Excel-format kommer med publiseringen av statistikken for februar.

1. Hotellmarked - hotellovernattinger etter gjestenes nasjonalitet
1.1 HotellMarked. Sammenlikne regioner for en valgt måned
1.2 HotellMarked. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
1.3 HotellMarked. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

2. HotellØkonomi - losjiøkonomiske nøkkeltall for hotellene
2.1 Hotelløkonomi. Sammenlikne regioner for en valgt måned
2.2 Hotelløkonomi. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
2.3 Hotelløkonomi. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

3. HotellFormål - hotellovernattinger etter formål med oppholdet
3.1 HotellFormål. Sammenlikne regioner for en valgt måned
3.2 HotellFormål. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
3.3 HotellFormål. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

4. Camping og hyttegrender - overnattinger etter gjestenes nasjonalitet
4.1 Campingplasser og hyttegrender. Sammenlikne regioner for en valgt måned
4.2 Campingplasser og hyttegrender. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
4.3 Campingplasser og hyttegrender. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region


Nye tabeller - samme innhold
1. Hotellmarked - hotellovernattinger etter gjestenes nasjonalitet
1.1 HotellMarked. Sammenlikne regioner for en valgt måned
1.2 HotellMarked. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
1.3 HotellMarked. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

2. HotellØkonomi - losjiøkonomiske nøkkeltall for hotellene
2.1 Hotelløkonomi. Sammenlikne regioner for en valgt måned
2.2 Hotelløkonomi. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
2.3 Hotelløkonomi. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

3. HotellFormål - hotellovernattinger etter formål med oppholdet
3.1 HotellFormål. Sammenlikne regioner for en valgt måned
3.2 HotellFormål. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
3.3 HotellFormål. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

4. Camping og hyttegrender - overnattinger etter gjestenes nasjonalitet
4.1 Campingplasser og hyttegrender. Sammenlikne regioner for en valgt måned
4.2 Campingplasser og hyttegrender. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
4.3 Campingplasser og hyttegrender. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

5. Samlet marked - hotellovernattinger etter gjestenes nasjonalitet
5.1 Samlet Marked. Sammenlikne regioner for en valgt måned
5.2 Samlet Marked. Vise utviklingen for en region for en valgt måned
5.3 Samlet Marked. Sammenlikne alle årets måneder for en valgt region

Om Basistabellene
Det lages fortsatt et sett av basistabeller i Excel - for de som foretrekker dette
Basistabellene gir deg grunnlagsdata fra overnattings-statistikkene slik de kommer fra Statistisk sentralbyrå.
De er bygd opp som pivottabeller der du selv kan velge regioner mv.
Foredlingsgraden er lav, men tabellene er detaljerte og muligheten for sammenlikninger og videre bearbeiding er gode.
Tabellene inneholder tall for flere tilbakegående årganger.
For hvert statistikkområde lages det tre alternative tabelloppstillinger - med ulike perspektiver og muligheter.
Tabellene oppdateres månedlig.

Nye tabeller - samme innhold
Innhold som tilsvarer de Excel-baserte basistabellene finnes også i nye tabelloppsett fra 2013.
Vi har lagt inn lenker til tabeller med tilsvarende innhold i registeret nederst til venstre.


     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss