Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Hytteturisme  > Hyttebestand
Hytter etter byggeår
 > Din region
Modulen belyser aldersstrukturen på hyttebestanden
Modulen viser antall og andel hytter etter byggeår - i årsgrupperingene 2000-2020, 1983-1999 og før 1983.
Modulen bygger på statistikkene over hyttebestand og hyttebygging fra Statistisk sentralbyrå.
Statistikken viser antall nybygde hytter fra og med 1983. Det er forutsatt at resten av hyttene er bygd før 1983.
Modulen gir et bilde av aldersstrukturen i hyttebestanden - som også kan ha betydning for bruksomfang og standard.
Flere moduler som belyser hyttebestanden etter byggeår finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

 Velg  Fylke    >>>         

 Velg Region   >>>  
 
Tabell 1. Antall hytter etter byggeår. Valgt region
0000 Landet
Hytter i alt pr 1.1.2021440 443
Antall bygd 2000-2020110 542
Antall bygd 1983-199945 706
Antall bygd før 1983284 195
Andel bygd 2000-2020 (Prosent)25,1
Andel bygd 1983-1999 (Prosent)10,4
Andel bygd før 1983 (Prosent)64,5
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall hytter etter byggeår. Valgt region
The chart showing Før 1983 series, 1983-1999 series, Etter 2000 series.
  Andel hytter etter byggeår. Valgt region. Prosent
The chart showing Før 1983 series, 1983-1999 series, Etter 2000 series.
 
 


Publiseringskalender