Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Internasjonale perspektiver  > Norden > HotellMarked 2000-2018
Modulen viser utviklingen på hotellmarkedet i de nordiske landene fra 2000 - med fremskrivninger for året 2018.
Velg marked i valgboksen over tabellen -  og tabell og figurer oppdateres etter det valg du gjør. 
Modulen viser antall overnattinger og årlige endringer for valgt marked.
Modulen viser også utviklingen i Norges markedsandel på de ulike markedene.
Framskrivningene for inneværende år bygger på utviklingen hittil i år - og oppdateres månedlig.
OBS > Flere moduler med internasjonale perspektiver finnes fra undermenyen nedenfor.

Skip Navigation Links
Markeder og utvikling
Markedsstruktur og markedsandeler
Utvikling 2000-2018
  Internasjonale perspektiver
Datagrunnlaget  beskrives her
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Modulene under Internasjonale perspektiver belyser hvordan norsk reiselivsnæring hevder seg i konkurransen om den internasjonale turismen.
     
Tabell 1. Hotellovernattinger i de nordiske land - velg marked. 2000-2018 *)    
  Velg marked >>>  <<< Velg marked      
Marked 
År (Ascending)
Antall overnattinger (1000) 
Endring fra forrige år % 
Norges markeds andel. Prosent *) 
Norge 
Sverige 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Danmark 
.Utenlandsmarked20004 9674 6796 079   31,6
.Utenlandsmarked20014 8174 9275 958-3,05,3-2,030,7
.Utenlandsmarked20024 7064 8685 930-2,3-1,2-0,530,4
.Utenlandsmarked20034 3754 8335 914-7,0-0,7-0,328,9
.Utenlandsmarked20044 5965 0615 9715,14,71,029,4
.Utenlandsmarked20054 7615 3875 9203,66,4-0,929,6
.Utenlandsmarked20064 9145 5545 8723,23,1-0,830,1
.Utenlandsmarked20075 0685 8425 8323,15,2-0,730,3
.Utenlandsmarked20084 8945 8305 882-3,4-0,20,929,5
.Utenlandsmarked20094 4276 0875 181-9,64,4-11,928,2
.Utenlandsmarked20104 7986 3635 8978,44,513,828,1
.Utenlandsmarked20114 8996 5326 5362,12,710,827,3
.Utenlandsmarked20125 0516 6506 7893,11,83,927,3
.Utenlandsmarked20135 0676 8267 0200,32,63,426,8
.Utenlandsmarked20145 4287 4217 5627,18,77,726,6
.Utenlandsmarked20156 0328 4017 84711,113,27,227,1
.Utenlandsmarked20166 6278 8557 9109,95,40,828,3
.Utenlandsmarked20176 5719 4018 208-0,86,23,827,2
.Utenlandsmarked20186 62110 0238 4240,86,62,626,4
Kilde: Statistikkbyråene i Norden  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Overnattinger i 2018 er beregnet på grunnlag av utviklingen hittil i år
*) Norges markedsandel av sum Sverige, Danmark og Norge
 
Antall overnattinger. Valgt marked (1000 overnatt)
The chart showing Norge series, Danmark series, Sverige series.
     
     
Prosentvis endring hittil i 2018. Valgt marked*) Prosent
The chart showing Norge series, Sverige series, Danmark series.
*) Valgt marked i tabell 1
  Norges markedsandel på valgt marked.*) Prosent
The chart showing Series 1 series.
*) Valgt marked i tabell 1
   
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss