Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 og januar-mars 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Månedstabeller  > Fylker og Regioner > Måneder 2021
Modulen gir en oversikt over den kommersielle overnattingsvirksomheten for måneder hittil i år - i valgt region.  
Datagrunnlaget er hentet fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Skip Navigation Links
Fylker og Regioner
Kommuner og Destinasjoner
 
 
  Velg Landsdel         >>> 
Velg måned >>>    
  Velg Fylke/Region  >>>   

 
OBS: For regioner med få åpne bedrifter kan SSB ikke publisere tall pga. kravene om konfidensialitet. Disse regionene er her oppført med "1" under overnattinger i alt - og null ellers. I disse regionene finnes det altså et ukjent antall overnattinger - som ikke kan oppgis. I regioner med oppført "0" også under "overnattinger i alt" - har det ikke vært overnattinger i den aktuelle måneden.
 

  Hoteller _ Fylker og Regioner

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
 
Tabell 1. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 633 498818 7701 905 187-185 272-22,6100,00100,00
Landet2.Nordmenn565 835617 7461 473 822-51 911-8,4100,00100,00
Landet3.Utlendinger67 663201 024431 365-133 361-66,3100,00100,00
Landet23Polen 10 3667 79413 2442 57233,0100,00100,00
Landet4Sverige 10 17932 20062 339-22 021-68,4100,00100,00
Landet36USA 7 87917 49050 281-9 611-55,0100,00100,00
Landet8Storbritannia 7 76522 81444 359-15 049-66,0100,00100,00
Landet5Danmark 4 74329 18349 762-24 440-83,7100,00100,00
Landet29Litauen3 3061 9092 2821 39773,2100,00100,00
Landet10Tyskland 3 12322 59045 629-19 467-86,2100,00100,00
Landet12Spania 2 4473 6739 341-1 226-33,4100,00100,00
Landet15Italia 1 7625 15013 439-3 388-65,8100,00100,00
Landet46Asia ellers 1 7072 07124 922-364-17,6100,00100,00
Landet34Russland1 4181 7946 082-376-21,0100,00100,00
Landet28Latvia1 1155641 45955197,7100,00100,00
Landet9Nederland 1 0657 68115 648-6 616-86,1100,00100,00
Landet6Finland 1 0023 0617 302-2 059-67,3100,00100,00
Landet48Afrika ellers7561 7593 550-1 003-57,0100,00100,00
Landet11Frankrike 7566 53916 190-5 783-88,4100,00100,00
Landet27Estland5309772 043-447-45,8100,00100,00
Landet18Portugal 4796981 469-219-31,4100,00100,00
Landet13Sveits 4223 2948 187-2 872-87,2100,00100,00
Landet33Ukraina3974851 530-88-18,1100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers3368892 100-553-62,2100,00100,00
Landet16Østerrike 2611 9744 121-1 713-86,8100,00100,00
Landet41Australia 2373 0366 477-2 799-92,2100,00100,00
Landet7Island 2178051 829-588-73,0100,00100,00
Landet17Belgia 2121 7694 697-1 557-88,0100,00100,00
Landet39Brasil1951 4502 057-1 255-86,6100,00100,00
Landet19Hellas 1574081 007-251-61,5100,00100,00
Landet44Kina1561 2677 190-1 111-87,7100,00100,00
Landet25Slovakia 144255823-111-43,5100,00100,00
Landet47Sør-Afrika1265401 137-414-76,7100,00100,00
Landet26Ungarn 1094681 136-359-76,7100,00100,00
Landet38Mexico 107276574-169-61,2100,00100,00
Landet20Irland 1039391 738-836-89,0100,00100,00
Landet24Tsjekkia 971 0342 730-937-90,6100,00100,00
Landet14Liechtenstein973623561169,4100,00100,00
Landet42Oceania ellers61301690-240-79,7100,00100,00
Landet32Slovenia60306825-246-80,4100,00100,00
Landet43Japan 561 2263 468-1 170-95,4100,00100,00
Landet37Canada 511 2432 985-1 192-95,9100,00100,00
Landet22Tyrkia 35386889-351-90,9100,00100,00
Landet45Sør-Korea30324941-294-90,7100,00100,00
Landet21Luxembourg 562189-57-91,9100,00100,00
Landet31Malta1818900,0100,00100,00
Landet35Europa ellers 004 13700,00,000,00
Landet30Kypros01114300,00,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
 
Tabell 2. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 325 304204 449354 677120 85559,1100,00100,00
Landet2.Nordmenn299 737123 407214 961176 330142,9100,00100,00
Landet3.Utlendinger25 56781 042139 716-55 475-68,5100,00100,00
Landet23Polen 4 5923 7114 50188123,7100,00100,00
Landet4Sverige 3 59911 21132 730-7 612-67,9100,00100,00
Landet29Litauen2 5382 2382 50230013,4100,00100,00
Landet5Danmark 2 05033 96345 649-31 913-94,0100,00100,00
Landet25Slovakia 1 9813273431 654505,8100,00100,00
Landet8Storbritannia 1 6702 7735 216-1 103-39,8100,00100,00
Landet10Tyskland 99211 77815 230-10 786-91,6100,00100,00
Landet36USA 9258492 006769,0100,00100,00
Landet12Spania 6095621 492478,4100,00100,00
Landet28Latvia5633461 12121762,7100,00100,00
Landet11Frankrike 4731 7754 201-1 302-73,4100,00100,00
Landet15Italia 4291 0032 832-574-57,2100,00100,00
Landet6Finland 411399845123,0100,00100,00
Landet27Estland3253251 06000,0100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers3022193358337,9100,00100,00
Landet39Brasil2271691365834,3100,00100,00
Landet32Slovenia22747129180383,0100,00100,00
Landet9Nederland 2221 6174 193-1 395-86,3100,00100,00
Landet16Østerrike 2225161 302-294-57,0100,00100,00
Landet20Irland 196375299-179-47,7100,00100,00
Landet7Island 170871718395,4100,00100,00
Landet46Asia ellers 1516374 438-486-76,3100,00100,00
Landet26Ungarn 1405333087164,2100,00100,00
Landet34Russland120253584-133-52,6100,00100,00
Landet19Hellas 9982451720,7100,00100,00
Landet42Oceania ellers93118182745,5100,00100,00
Landet18Portugal 918910322,2100,00100,00
Landet24Tsjekkia 90124567-34-27,4100,00100,00
Landet13Sveits 899672 095-878-90,8100,00100,00
Landet38Mexico 46948-48-51,1100,00100,00
Landet17Belgia 46581992-535-92,1100,00100,00
Landet45Sør-Korea1925101-6-24,0100,00100,00
Landet33Ukraina11154156-143-92,9100,00100,00
Landet22Tyrkia 623764200,0100,00100,00
Landet41Australia 6232679-226-97,4100,00100,00
Landet48Afrika ellers497253-93-95,9100,00100,00
Landet37Canada 3146792-143-97,9100,00100,00
Landet47Sør-Afrika0361500,00,00100,00
Landet43Japan 0427000,00,00100,00
Landet31Malta00000,00,000,00
Landet44Kina027580100,00,00100,00
Landet14Liechtenstein041000,00,00100,00
Landet35Europa ellers 00-4 13700,00,000,00
Landet21Luxembourg 0171100,00,00100,00
Landet30Kypros002100,00,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Camping/hytte. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Samlet kommersielt marked _ Fylker og Regioner  

 
Tabell 3 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
OBS: For regionene publiserer SSB tall bare for hoteller og camping/hyttegrender separat. Det betyr at "samlet kommersielt marked" må beregnes ved å summere hotell + camping/hyttegrender. Derfor:  Hvis det da mangler tall for en av overnattingsmåtene kan det heller ikke gis tall for "samlet kommersielt marked".
 
Tabell 3. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 958 8021 023 2192 259 864-64 417-6,3100,00100,00
Landet2.Nordmenn865 572741 1531 688 783124 41916,8100,00100,00
Landet3.Utlendinger93 230282 066571 081-188 836-66,9100,00100,00
Landet23Polen 14 95811 50517 7453 45330,0100,00100,00
Landet4Sverige 13 77843 41195 069-29 633-68,3100,00100,00
Landet8Storbritannia 9 43525 58749 575-16 152-63,1100,00100,00
Landet36USA 8 80418 33952 287-9 535-52,0100,00100,00
Landet5Danmark 6 79363 14695 411-56 353-89,2100,00100,00
Landet29Litauen5 8444 1474 7841 69740,9100,00100,00
Landet10Tyskland 4 11534 36860 859-30 253-88,0100,00100,00
Landet12Spania 3 0564 23510 833-1 179-27,8100,00100,00
Landet15Italia 2 1916 15316 271-3 962-64,4100,00100,00
Landet25Slovakia 2 1255821 1661 543265,1100,00100,00
Landet46Asia ellers 1 8582 70829 360-850-31,4100,00100,00
Landet28Latvia1 6789102 58076884,4100,00100,00
Landet34Russland1 5382 0476 666-509-24,9100,00100,00
Landet6Finland 1 4133 4608 147-2 047-59,2100,00100,00
Landet9Nederland 1 2879 29819 841-8 011-86,2100,00100,00
Landet11Frankrike 1 2298 31420 391-7 085-85,2100,00100,00
Landet27Estland8551 3023 103-447-34,3100,00100,00
Landet48Afrika ellers7601 8563 803-1 096-59,1100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers6381 1082 435-470-42,4100,00100,00
Landet18Portugal 5707871 572-217-27,6100,00100,00
Landet13Sveits 5114 26110 282-3 750-88,0100,00100,00
Landet16Østerrike 4832 4905 423-2 007-80,6100,00100,00
Landet39Brasil4221 6192 193-1 197-73,9100,00100,00
Landet33Ukraina4086391 686-231-36,2100,00100,00
Landet7Island 3878922 000-505-56,6100,00100,00
Landet20Irland 2991 3142 037-1 015-77,2100,00100,00
Landet32Slovenia287353954-66-18,7100,00100,00
Landet17Belgia 2582 3505 689-2 092-89,0100,00100,00
Landet19Hellas 2564901 052-234-47,8100,00100,00
Landet26Ungarn 2495211 466-272-52,2100,00100,00
Landet41Australia 2433 2687 156-3 025-92,6100,00100,00
Landet24Tsjekkia 1871 1583 297-971-83,9100,00100,00
Landet44Kina1561 5427 991-1 386-89,9100,00100,00
Landet42Oceania ellers154312771-158-50,6100,00100,00
Landet38Mexico 153370582-217-58,6100,00100,00
Landet47Sør-Afrika1265761 152-450-78,1100,00100,00
Landet14Liechtenstein97772352026,0100,00100,00
Landet43Japan 561 2683 538-1 212-95,6100,00100,00
Landet37Canada 541 3893 777-1 335-96,1100,00100,00
Landet45Sør-Korea493491 042-300-86,0100,00100,00
Landet22Tyrkia 413881 265-347-89,4100,00100,00
Landet21Luxembourg 579200-74-93,7100,00100,00
Landet31Malta1818900,0100,00100,00
Landet35Europa ellers 00000,00,000,00
Landet30Kypros01116400,00,00100,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Aggregerte markeder

 
Tabell 4 viser samlede kommersielle overnattinger fordelt på hovedmarkeder.
 
 
Tabell 4. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet.I alt 958 8021 023 2192 259 864-64 417-6,3100,0100,0
Landet.Nordmenn865 572741 1531 688 783124 41916,8100,0100,0
Landet.Utlendinger93 230282 066571 081-188 836-66,9100,0100,0
LandetEuropa i alt51 963123 374249 325-71 411-57,9100,0100,0
LandetØst-Europa28 12923 16443 4474 96521,4100,0100,0
LandetNorden22 371110 909200 627-88 538-79,8100,0100,0
LandetUK og Irland9 73426 90151 612-17 167-63,8100,0100,0
LandetNord-Amerika8 85819 72856 064-10 870-55,1100,0100,0
LandetSør-Europa7 34420 38651 737-13 042-64,0100,0100,0
LandetSentral-Europa6 75652 923102 529-46 167-87,2100,0100,0
LandetAsia2 1195 86741 931-3 748-63,9100,0100,0
LandetLatin Amerika1 2133 0975 210-1 884-60,8100,0100,0
LandetAfrika8862 4324 955-1 546-63,6100,0100,0
LandetOseania3973 5807 927-3 183-88,9100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter hovedmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Markedsstruktur

 
Tabell 5 viser de samlede kommersielle overnattingene fordelt etter overnattingsmåte. Overnattinger i hytte omfatter hyttegrendene og campinghytter ved campingplasser - og for landet, fylker og landsdeler også overnattinger ved Norske Vandrerhjem.
 
 
Tabell 5. Samlede kommersielle overnattinger*)  etter overnattingsmåte. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetOvernattinger i alt958 8021 023 2192 259 864-64 417-6,3100,0100,0
LandetHotell633 498818 7701 905 187-185 272-22,6100,0100,0
LandetHytte209 354161 126272 30948 22829,9100,0100,0
LandetSesong84 58029 86359 80654 717183,2100,0100,0
LandetBobil19 5495 0907 72814 459284,1100,0100,0
LandetTelt/vogn11 8218 37014 8343 45141,2100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter overnattingsmåte. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Påvirkbart marked. Overnattinger etter segment. 2021
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 6 skiller ut det som betraktes som "påvirkbart marked". Dette omfatter de overnattingene som antas å kunne påvirkes av markedsføring. Påvirkbart marked dekker hotellovernattinger med formål ferie/fritid og kurs/konferanse - pluss alle andre kommersielle overnattinger. Yrkesbetingede overnattinger utenom kurs/konferanse ved hotellene dekkes altså ikke.
 
 
Tabell 6. Påvirkbart marked*). Overnattinger etter markedssegment.. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetOvernattinger i alt958 8021 023 2192 259 864-64 417-6,3100,0100,0
LandetPåvirkbart_marked655 129645 5591 512 0979 5701,5100,0100,0
LandetFerie/fritid290 535330 434831 707-39 899-12,1100,0100,0
LandetHytte209 354161 126272 30948 22829,9100,0100,0
LandetSesong84 58029 86359 80654 717183,2100,0100,0
LandetKurs/konferanse39 290110 676325 713-71 386-64,5100,0100,0
LandetBobil19 5495 0907 72814 459284,1100,0100,0
LandetTelt/vogn11 8218 37014 8343 45141,2100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabell 7 sammenlikner overnattinger ved hoteller og campingplasser/hyttegrender. Poenget er å synliggjøre markedsstruktur og endringer ved hoteller og enklere overnattingsmåter.
 
 
Tabell 7. Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall overnattinger Valgt måned 2021 og endring fra samme måned 2020. Valgt region
Region 
.Nr 
Marked 
Overnattinger 2021 
Endring fra 2020. Antall 
Endring fra 2020. Prosent 
Hotell (Descending)
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Landet1.I alt 818 770204 449-1 086 417-150 228-57,0-42,4
Landet2.Nordmenn617 746123 407-856 076-91 554-58,1-42,6
Landet3.Utlendinger201 02481 042-230 341-58 674-53,4-42,0
Landet4Sverige 32 20011 211-30 139-21 519-48,3-65,7
Landet5Danmark 29 18333 963-20 579-11 686-41,4-25,6
Landet8Storbritannia 22 8142 773-21 545-2 443-48,6-46,8
Landet10Tyskland 22 59011 778-23 039-3 452-50,5-22,7
Landet36USA 17 490849-32 791-1 157-65,2-57,7
Landet23Polen 7 7943 711-5 450-790-41,2-17,6
Landet9Nederland 7 6811 617-7 967-2 576-50,9-61,4
Landet11Frankrike 6 5391 775-9 651-2 426-59,6-57,7
Landet15Italia 5 1501 003-8 289-1 829-61,7-64,6
Landet12Spania 3 673562-5 668-930-60,7-62,3
Landet13Sveits 3 294967-4 893-1 128-59,8-53,8
Landet6Finland 3 061399-4 241-446-58,1-52,8
Landet41Australia 3 036232-3 441-447-53,1-65,8
Landet46Asia ellers 2 071637-22 851-3 801-91,7-85,6
Landet16Østerrike 1 974516-2 147-786-52,1-60,4
Landet29Litauen1 9092 238-373-264-16,3-10,6
Landet34Russland1 794253-4 288-331-70,5-56,7
Landet17Belgia 1 769581-2 928-411-62,3-41,4
Landet48Afrika ellers1 75997-1 791-156-50,5-61,7
Landet39Brasil1 450169-60733-29,524,3
Landet44Kina1 267275-5 923-526-82,4-65,7
Landet37Canada 1 243146-1 742-646-58,4-81,6
Landet43Japan 1 22642-2 242-28-64,6-40,0
Landet24Tsjekkia 1 034124-1 696-443-62,1-78,1
Landet27Estland977325-1 066-735-52,2-69,3
Landet20Irland 939375-79976-46,025,4
Landet40Latin-Amerika ellers889219-1 211-116-57,7-34,6
Landet7Island 80587-1 024-84-56,0-49,1
Landet18Portugal 69889-771-14-52,5-13,6
Landet28Latvia564346-895-775-61,3-69,1
Landet47Sør-Afrika54036-59721-52,5140,0
Landet33Ukraina485154-1 045-2-68,3-1,3
Landet26Ungarn 46853-668-277-58,8-83,9
Landet19Hellas 40882-59937-59,582,2
Landet22Tyrkia 3862-503-374-56,6-99,5
Landet45Sør-Korea32425-617-76-65,6-75,2
Landet32Slovenia30647-519-82-62,9-63,6
Landet42Oceania ellers30111-389-70-56,4-86,4
Landet38Mexico 27694-29886-51,91075,0
Landet25Slovakia 255327-568-16-69,0-4,7
Landet21Luxembourg 6217-1276-67,254,5
Landet14Liechtenstein3641-19941-84,70,0
Landet30Kypros110-132-21-92,3-100,0
Landet31Malta80-1810-95,80,0
Landet35Europa ellers 00-4 1374 137-100,0-100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Overnattingenes fordeling på hotell og camping/hytte. I alt, nordmenn og utlendinger. Valgt måned. 2021.
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
  Overnattinger etter type. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
 
 
 

  Hotellovernattinger etter formål

 
Tabell 8. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet.I alt 633 498818 7701 905 187-185 272-22,6100,00100,00
LandetKurs/Yrke342 963488 3361 073 480-145 373-29,8100,00100,00
LandetKurs/Ferie329 825441 1101 157 420-111 285-25,2100,00100,00
LandetYrke303 673377 660747 767-73 987-19,6100,00100,00
LandetFerie/fritid290 535330 434831 707-39 899-12,1100,00100,00
LandetKurs/konf39 290110 676325 713-71 386-64,5100,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger etter formål. 2021. Prosent

The chart showing Series 1 series.
  Hotellovernattinger etter formål. Endring 2021/2020. Prosent
 
 

  Hotellenes losjiøkonomi

 
For hotellene hentes det inn opplysninger om losjiinntekter og kapasitetsutnytting mv som en del av den månedlige overnattingsstatistikken. Det gjør det mulig å beregne losjiøkonomiske nøkkeltall - som inntekt per solgt rom, inntekt per disponibelt rom (=RevPar) mv for hotellene
 
 
Tabell 9. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 
2020 
2019 
Absolutt 
% 
2021 
2020 
LandetLosjiinntekt 1000kr432 794604 0461 314 208-171 252-28,4100,0100,0
LandetKr. per overnatting683738690-55-7,40,00,0
LandetKr. per solgt rom898997969-99-9,90,00,0
LandetKr. per disp. rom216279530-64-22,80,00,0
LandetKr. per gjest1 5451 3941 19115110,80,00,0
LandetHoteller (antall)815931895-116-12,5100,0100,0
LandetRom (antall)64 76869 77980 007-5 011-7,2100,0100,0
LandetSenger (antall)145 967155 364172 433-9 397-6,0100,0100,0
LandetRom-døgn2 007 8042 163 1392 480 219-155 335-7,2100,0100,0
LandetSolgte rom481 873605 6791 355 809-123 806-20,4100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing 2021 series.
  Kapasitetsutnytting. 2021 og 2020. Prosent

The chart showing 2020 series, 2021 series.
 
 
Tabell 10. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2021 
2020 
2019 
LandetKaputnytting rom (%)24,0028,0054,70
LandetKaputnytting senger (%)14,0017,0035,60
LandetOppholdstid per gjest2,261,891,73
LandetOppholdstid for nordmenn2,161,761,63
LandetOppholdstid for utlendinger3,652,442,16
LandetOvernattinger per solgt rom1,311,351,41
 
 
 

  Kapasitetstilbud

 
Overnattingsstatistikkene viser det tilgjengelige kapasitetstilbudet ved hoteller og campingplasser/hyttegrender hver måned. Kapasiteten varierer gjennom året fordi noen bedrifter holder stengt i perioder av året - og fordi noen bedrifter legges ned og etableres.
 
 
Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall bedrifter og rom. Valgt region. Måneder. 2021 og 2020
Region 
Måned (Ascending)
Antall hoteller 
Antall hotellrom 
Antall Campingplasser Hyttegrender 
Antall rom i Campingplasser Hyttegrender 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
Landet0179888670 73682 05998366312 4319 836
Landet0280491970 28584 09698379612 43111 258
Landet0381593168 83583 34592872913 7949 777
 
 
Antall hotellrom etter måned. 2021 og 2020

The chart showing 2021 series, 2020 series.
  Antall rom på campingplasser og hyttegrender etter måned. 2021 og 2020
The chart showing 2021 series, 2020 series.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss