Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Månedstabeller  > Fylker og Regioner > Måneder 2021
Modulen gir en oversikt over den kommersielle overnattingsvirksomheten for måneder hittil i år - i valgt region.  
Datagrunnlaget er hentet fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Skip Navigation Links
Fylker og Regioner
Kommuner og Destinasjoner
 
 
  Velg Landsdel         >>> 
Velg måned >>>    
  Velg Fylke/Region  >>>   

 
OBS: For regioner med få åpne bedrifter kan SSB ikke publisere tall pga. kravene om konfidensialitet. Disse regionene er her oppført med "1" under overnattinger i alt - og null ellers. I disse regionene finnes det altså et ukjent antall overnattinger - som ikke kan oppgis. I regioner med oppført "0" også under "overnattinger i alt" - har det ikke vært overnattinger i den aktuelle måneden.
 

  Hoteller _ Fylker og Regioner

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
 
Tabell 1. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 524 542216 2001 607 686308 342142,6100,00100,00
Landet2.Nordmenn452 971180 0821 243 759272 889151,5100,00100,00
Landet3.Utlendinger71 57136 118363 92735 45398,2100,00100,00
Landet23Polen 19 5483 33811 20816 210485,6100,00100,00
Landet4Sverige 8 8866 73246 9892 15432,0100,00100,00
Landet8Storbritannia 8 0338 92043 507-887-9,9100,00100,00
Landet36USA 6 8392 35840 5624 481190,0100,00100,00
Landet29Litauen4 5611 3171 8703 244246,3100,00100,00
Landet5Danmark 4 4323 78922 85664317,0100,00100,00
Landet10Tyskland 3 38376138 8142 622344,5100,00100,00
Landet12Spania 1 4141 80912 345-395-21,8100,00100,00
Landet9Nederland 1 35944714 233912204,0100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers1 349281 8231 3214717,9100,00100,00
Landet34Russland1 0441544 314890577,9100,00100,00
Landet46Asia ellers 99435124 893643183,2100,00100,00
Landet15Italia 9493389 605611180,8100,00100,00
Landet11Frankrike 91338511 658528137,1100,00100,00
Landet28Latvia747651 0356821049,2100,00100,00
Landet6Finland 6624087 22325462,3100,00100,00
Landet48Afrika ellers615482 1975671181,3100,00100,00
Landet13Sveits 496817 222415512,3100,00100,00
Landet27Estland4262291 58019786,0100,00100,00
Landet14Liechtenstein246151302311540,0100,00100,00
Landet19Hellas 219159132041360,0100,00100,00
Landet33Ukraina20351942152298,0100,00100,00
Landet16Østerrike 203333 877170515,2100,00100,00
Landet17Belgia 1921613 8773119,3100,00100,00
Landet42Oceania ellers177156841621080,0100,00100,00
Landet24Tsjekkia 1671402 1012719,3100,00100,00
Landet7Island 125741 3525168,9100,00100,00
Landet25Slovakia 124174600,0100,00100,00
Landet18Portugal 1191241 648-5-4,0100,00100,00
Landet26Ungarn 106162 37990562,5100,00100,00
Landet47Sør-Afrika99156526-57-36,5100,00100,00
Landet38Mexico 846653781300,0100,00100,00
Landet20Irland 783201 421-242-75,6100,00100,00
Landet44Kina6914513 846-76-52,4100,00100,00
Landet37Canada 681582 887-90-57,0100,00100,00
Landet39Brasil673431 955-276-80,5100,00100,00
Landet43Japan 63955 122-32-33,7100,00100,00
Landet41Australia 533114 171-258-83,0100,00100,00
Landet22Tyrkia 3855889-17-30,9100,00100,00
Landet21Luxembourg 37119100,0100,00100,00
Landet30Kypros252113231150,0100,00100,00
Landet32Slovenia119267222,2100,00100,00
Landet31Malta336600,0100,00100,00
Landet45Sør-Korea1175 07500,0100,00100,00
Landet35Europa ellers 004 16200,00,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
 
Tabell 2. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 358 114114 877487 046243 237211,7100,00100,00
Landet2.Nordmenn335 40997 285376 302238 124244,8100,00100,00
Landet3.Utlendinger22 70517 592110 7445 11329,1100,00100,00
Landet23Polen 4 1793 2144 79296530,0100,00100,00
Landet4Sverige 2 5063 03819 547-532-17,5100,00100,00
Landet25Slovakia 1 9951943921 801928,4100,00100,00
Landet5Danmark 1 8613 27011 621-1 409-43,1100,00100,00
Landet29Litauen1 7132 0573 169-344-16,7100,00100,00
Landet10Tyskland 1 24445328 216791174,6100,00100,00
Landet8Storbritannia 1 0632 2709 379-1 207-53,2100,00100,00
Landet36USA 937381 6178992365,8100,00100,00
Landet12Spania 877642 2478131270,3100,00100,00
Landet28Latvia7126771 345355,2100,00100,00
Landet27Estland5081131 414395349,6100,00100,00
Landet6Finland 4772553 41222287,1100,00100,00
Landet15Italia 3291261 689203161,1100,00100,00
Landet46Asia ellers 306203 7222861430,0100,00100,00
Landet11Frankrike 302353 242267762,9100,00100,00
Landet20Irland 25106200,0100,000,00
Landet39Brasil211117800,0100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers19931941966533,3100,00100,00
Landet32Slovenia196010300,0100,000,00
Landet18Portugal 185023100,0100,000,00
Landet16Østerrike 179851 24594110,6100,00100,00
Landet7Island 16715911521013,3100,00100,00
Landet9Nederland 155583 14797167,2100,00100,00
Landet24Tsjekkia 1041161 076-12-10,3100,00100,00
Landet19Hellas 6032492887,5100,00100,00
Landet34Russland58361 5292261,1100,00100,00
Landet48Afrika ellers532215431140,9100,00100,00
Landet38Mexico 4802500,0100,000,00
Landet37Canada 45038900,0100,000,00
Landet26Ungarn 45186636-141-75,8100,00100,00
Landet42Oceania ellers24281221100,0100,00100,00
Landet41Australia 19360416533,3100,00100,00
Landet22Tyrkia 1805900,0100,000,00
Landet33Ukraina1532463-17-53,1100,00100,00
Landet13Sveits 1431 37211366,7100,00100,00
Landet45Sør-Korea808600,0100,000,00
Landet43Japan 7044700,0100,000,00
Landet17Belgia 7076400,0100,000,00
Landet21Luxembourg 304100,0100,000,00
Landet47Sør-Afrika002500,00,000,00
Landet44Kina0084600,00,000,00
Landet35Europa ellers 00-4 16200,00,000,00
Landet31Malta01241900,00,00100,00
Landet30Kypros00100,00,000,00
Landet14Liechtenstein00300,00,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Camping/hytte. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Samlet kommersielt marked _ Fylker og Regioner  

 
Tabell 3 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
OBS: For regionene publiserer SSB tall bare for hoteller og camping/hyttegrender separat. Det betyr at "samlet kommersielt marked" må beregnes ved å summere hotell + camping/hyttegrender. Derfor:  Hvis det da mangler tall for en av overnattingsmåtene kan det heller ikke gis tall for "samlet kommersielt marked".
 
Tabell 3. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 882 656331 0772 094 732551 579166,6100,00100,00
Landet2.Nordmenn788 380277 3671 620 061511 013184,2100,00100,00
Landet3.Utlendinger94 27653 710474 67140 56675,5100,00100,00
Landet23Polen 23 7276 55216 00017 175262,1100,00100,00
Landet4Sverige 11 3929 77066 5361 62216,6100,00100,00
Landet8Storbritannia 9 09611 19052 886-2 094-18,7100,00100,00
Landet36USA 7 7762 39642 1795 380224,5100,00100,00
Landet5Danmark 6 2937 05934 477-766-10,9100,00100,00
Landet29Litauen6 2743 3745 0392 90086,0100,00100,00
Landet10Tyskland 4 6271 21467 0303 413281,1100,00100,00
Landet12Spania 2 2911 87314 59241822,3100,00100,00
Landet25Slovakia 2 1191951 1381 924986,7100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers1 548312 0171 5174893,5100,00100,00
Landet9Nederland 1 51450517 3801 009199,8100,00100,00
Landet28Latvia1 4597422 38071796,6100,00100,00
Landet46Asia ellers 1 30037128 615929250,4100,00100,00
Landet15Italia 1 27846411 294814175,4100,00100,00
Landet11Frankrike 1 21542014 900795189,3100,00100,00
Landet6Finland 1 13966310 63547671,8100,00100,00
Landet34Russland1 1021905 843912480,0100,00100,00
Landet27Estland9343422 994592173,1100,00100,00
Landet48Afrika ellers668702 351598854,3100,00100,00
Landet13Sveits 510848 594426507,1100,00100,00
Landet16Østerrike 3821185 122264223,7100,00100,00
Landet20Irland 3293201 48392,8100,00100,00
Landet18Portugal 3041241 879180145,2100,00100,00
Landet7Island 292891 443203228,1100,00100,00
Landet19Hellas 27947962232493,6100,00100,00
Landet39Brasil2783442 133-66-19,2100,00100,00
Landet24Tsjekkia 2712563 177155,9100,00100,00
Landet14Liechtenstein246151332311540,0100,00100,00
Landet33Ukraina218831 405135162,7100,00100,00
Landet32Slovenia20793701982200,0100,00100,00
Landet42Oceania ellers201177651841082,4100,00100,00
Landet17Belgia 1991614 6413823,6100,00100,00
Landet26Ungarn 1512023 015-51-25,2100,00100,00
Landet38Mexico 13266781262100,0100,00100,00
Landet37Canada 1131583 276-45-28,5100,00100,00
Landet47Sør-Afrika99156551-57-36,5100,00100,00
Landet41Australia 723144 775-242-77,1100,00100,00
Landet43Japan 70955 569-25-26,3100,00100,00
Landet44Kina6914514 692-76-52,4100,00100,00
Landet22Tyrkia 565594811,8100,00100,00
Landet21Luxembourg 40123200,0100,00100,00
Landet30Kypros252114231150,0100,00100,00
Landet45Sør-Korea9175 161-8-47,1100,00100,00
Landet31Malta312785-124-97,6100,00100,00
Landet35Europa ellers 00000,00,000,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Aggregerte markeder

 
Tabell 4 viser samlede kommersielle overnattinger fordelt på hovedmarkeder.
 
 
Tabell 4. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet.I alt 882 656331 0772 094 732551 579166,6100,0100,0
Landet.Nordmenn788 380277 3671 620 061511 013184,2100,0100,0
Landet.Utlendinger94 27653 710474 67140 56675,5100,0100,0
LandetEuropa i alt58 85628 665243 63630 191105,3100,0100,0
LandetØst-Europa36 46211 94541 36124 517205,2100,0100,0
LandetNorden19 11617 581113 0911 5358,7100,0100,0
LandetUK og Irland9 42511 51054 369-2 085-18,1100,0100,0
LandetNord-Amerika7 8892 55445 4555 335208,9100,0100,0
LandetSentral-Europa7 5182 098103 1325 420258,3100,0100,0
LandetSør-Europa5 4513 11244 7742 33975,2100,0100,0
LandetLatin Amerika1 9583814 8281 577413,9100,0100,0
LandetAsia1 44862854 037820130,6100,0100,0
LandetAfrika7672262 902541239,4100,0100,0
LandetOseania2733315 540-58-17,5100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter hovedmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Markedsstruktur

 
Tabell 5 viser de samlede kommersielle overnattingene fordelt etter overnattingsmåte. Overnattinger i hytte omfatter hyttegrendene og campinghytter ved campingplasser - og for landet, fylker og landsdeler også overnattinger ved Norske Vandrerhjem.
 
 
Tabell 5. Samlede kommersielle overnattinger*)  etter overnattingsmåte. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetOvernattinger i alt882 656331 0772 094 732551 579166,6100,0100,0
LandetHotell524 542216 2001 607 686308 342142,6100,0100,0
LandetHytte178 08465 050261 592113 034173,8100,0100,0
LandetSesong117 01425 993164 16291 021350,2100,0100,0
LandetBobil44 47112 68634 21931 785250,6100,0100,0
LandetTelt/vogn18 54511 14827 0737 39766,4100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter overnattingsmåte. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Påvirkbart marked. Overnattinger etter segment. 2021
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 6 skiller ut det som betraktes som "påvirkbart marked". Dette omfatter de overnattingene som antas å kunne påvirkes av markedsføring. Påvirkbart marked dekker hotellovernattinger med formål ferie/fritid og kurs/konferanse - pluss alle andre kommersielle overnattinger. Yrkesbetingede overnattinger utenom kurs/konferanse ved hotellene dekkes altså ikke.
 
 
Tabell 6. Påvirkbart marked*). Overnattinger etter markedssegment.. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetOvernattinger i alt882 656331 0772 094 732551 579166,6100,0100,0
LandetPåvirkbart_marked611 389181 5421 489 805429 847236,8100,0100,0
LandetFerie/fritid215 38356 386767 073158 997282,0100,0100,0
LandetHytte178 08465 050261 592113 034173,8100,0100,0
LandetSesong117 01425 993164 16291 021350,2100,0100,0
LandetBobil44 47112 68634 21931 785250,6100,0100,0
LandetKurs/konferanse37 89210 279235 68627 613268,6100,0100,0
LandetTelt/vogn18 54511 14827 0737 39766,4100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabell 7 sammenlikner overnattinger ved hoteller og campingplasser/hyttegrender. Poenget er å synliggjøre markedsstruktur og endringer ved hoteller og enklere overnattingsmåter.
 
 
Tabell 7. Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall overnattinger Valgt måned 2021 og endring fra samme måned 2020. Valgt region
Region 
.Nr 
Marked 
Overnattinger 2021 
Endring fra 2020. Antall 
Endring fra 2020. Prosent 
Hotell (Descending)
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Landet1.I alt 216 200114 877-1 391 486-372 169-86,6-76,4
Landet2.Nordmenn180 08297 285-1 063 677-279 017-85,5-74,1
Landet3.Utlendinger36 11817 592-327 809-93 152-90,1-84,1
Landet8Storbritannia 8 9202 270-34 587-7 109-79,5-75,8
Landet4Sverige 6 7323 038-40 257-16 509-85,7-84,5
Landet5Danmark 3 7893 270-19 067-8 351-83,4-71,9
Landet23Polen 3 3383 214-7 870-1 578-70,2-32,9
Landet36USA 2 35838-38 204-1 579-94,2-97,6
Landet12Spania 1 80964-10 536-2 183-85,3-97,2
Landet29Litauen1 3172 057-553-1 112-29,6-35,1
Landet10Tyskland 761453-38 053-27 763-98,0-98,4
Landet9Nederland 44758-13 786-3 089-96,9-98,2
Landet6Finland 408255-6 815-3 157-94,4-92,5
Landet11Frankrike 38535-11 273-3 207-96,7-98,9
Landet46Asia ellers 35120-24 542-3 702-98,6-99,5
Landet39Brasil3431-1 612-177-82,5-99,4
Landet15Italia 338126-9 267-1 563-96,5-92,5
Landet20Irland 3200-1 101-62-77,5-100,0
Landet41Australia 3113-3 860-601-92,5-99,5
Landet27Estland229113-1 351-1 301-85,5-92,0
Landet17Belgia 1610-3 716-764-95,8-100,0
Landet37Canada 1580-2 729-389-94,5-100,0
Landet47Sør-Afrika1560-370-25-70,3-100,0
Landet34Russland15436-4 160-1 493-96,4-97,6
Landet44Kina1450-13 701-846-99,0-100,0
Landet24Tsjekkia 140116-1 961-960-93,3-89,2
Landet18Portugal 1240-1 524-231-92,5-100,0
Landet43Japan 950-5 027-447-98,1-100,0
Landet13Sveits 813-7 141-1 369-98,9-99,8
Landet7Island 7415-1 278-76-94,5-83,5
Landet28Latvia65677-970-668-93,7-49,7
Landet22Tyrkia 550-834-59-93,8-100,0
Landet33Ukraina5132-891-431-94,6-93,1
Landet48Afrika ellers4822-2 149-132-97,8-85,7
Landet16Østerrike 3385-3 844-1 160-99,1-93,2
Landet40Latin-Amerika ellers283-1 795-191-98,5-98,5
Landet45Sør-Korea170-5 058-86-99,7-100,0
Landet26Ungarn 16186-2 363-450-99,3-70,8
Landet42Oceania ellers152-669-79-97,8-97,5
Landet19Hellas 1532-898-17-98,4-34,7
Landet14Liechtenstein150-115-3-88,5-100,0
Landet32Slovenia90-258-103-96,6-100,0
Landet38Mexico 60-647-25-99,1-100,0
Landet31Malta3124-63105-95,5552,6
Landet30Kypros20-111-1-98,2-100,0
Landet25Slovakia 1194-745-198-99,9-50,5
Landet21Luxembourg 10-190-41-99,5-100,0
Landet35Europa ellers 00-4 1624 162-100,0-100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Overnattingenes fordeling på hotell og camping/hytte. I alt, nordmenn og utlendinger. Valgt måned. 2021.
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
  Overnattinger etter type. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
 
 
 

  Hotellovernattinger etter formål

 
Tabell 8. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet.I alt 524 542216 2001 607 686308 342142,6100,00100,00
LandetKurs/Yrke309 159159 814840 613149 34593,4100,00100,00
LandetYrke271 267149 535604 927121 73281,4100,00100,00
LandetKurs/Ferie253 27566 6651 002 759186 610279,9100,00100,00
LandetFerie/fritid215 38356 386767 073158 997282,0100,00100,00
LandetKurs/konf37 89210 279235 68627 613268,6100,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger etter formål. 2021. Prosent

The chart showing Series 1 series.
  Hotellovernattinger etter formål. Endring 2021/2020. Prosent
 
 

  Hotellenes losjiøkonomi

 
For hotellene hentes det inn opplysninger om losjiinntekter og kapasitetsutnytting mv som en del av den månedlige overnattingsstatistikken. Det gjør det mulig å beregne losjiøkonomiske nøkkeltall - som inntekt per solgt rom, inntekt per disponibelt rom (=RevPar) mv for hotellene
 
 
Tabell 9. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 
2020 
2019 
Absolutt 
% 
2021 
2020 
LandetLosjiinntekt 1000kr384 900161 4061 017 913223 494138,5100,0100,0
LandetKr. per overnatting734747633-13-1,70,00,0
LandetKr. per solgt rom910852942586,80,00,0
LandetKr. per disp. rom2181364228260,20,00,0
LandetKr. per gjest1 6091 7831 094-174-9,80,00,0
LandetHoteller (antall)80460593719932,9100,0100,0
LandetRom (antall)58 76039 48180 44519 27948,8100,0100,0
LandetSenger (antall)124 89180 074173 13744 81756,0100,0100,0
LandetRom-døgn1 762 8001 184 4382 413 345578 36348,8100,0100,0
LandetSolgte rom423 072189 5101 080 376233 562123,2100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing 2021 series.
  Kapasitetsutnytting. 2021 og 2020. Prosent

The chart showing 2020 series, 2021 series.
 
 
Tabell 10. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Valgt måned 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2021 
2020 
2019 
LandetKaputnytting rom (%)24,0016,0044,80
LandetKaputnytting senger (%)14,009,0031,00
LandetOppholdstid per gjest2,192,391,73
LandetOppholdstid for nordmenn2,052,201,66
LandetOppholdstid for utlendinger3,914,142,04
LandetOvernattinger per solgt rom1,241,141,49
 
 
 

  Kapasitetstilbud

 
Overnattingsstatistikkene viser det tilgjengelige kapasitetstilbudet ved hoteller og campingplasser/hyttegrender hver måned. Kapasiteten varierer gjennom året fordi noen bedrifter holder stengt i perioder av året - og fordi noen bedrifter legges ned og etableres.
 
 
Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall bedrifter og rom. Valgt region. Måneder. 2021 og 2020
Region 
Måned (Ascending)
Antall hoteller 
Antall hotellrom 
Antall Campingplasser Hyttegrender 
Antall rom i Campingplasser Hyttegrender 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
Landet0179888670 73682 05998366312 4319 836
Landet0280491970 28584 09698379612 43111 258
Landet0381593168 83583 34592872913 7949 777
Landet0480460566 09543 1121 03072914 5999 777
 
 
Antall hotellrom etter måned. 2021 og 2020

The chart showing 2021 series, 2020 series.
  Antall rom på campingplasser og hyttegrender etter måned. 2021 og 2020
The chart showing 2021 series, 2020 series.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss