Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 og januar-mars 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Månedstabeller  > Benchmarking > Fylker og Regioner > Overnattingsmarkeder
Modulen sammenlikner den kommersielle overnattingsvirksomheten på månedsbasis - for regioner i valgt fylke.  
Datagrunnlaget er hentet fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
 Velg regionalt nivå og marked fra valgboksene i det grå feltet nedenfor. 
 Velg fylke hvis du vil se regioner bare innen innen valgt fylke. 
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
Benchmarking for andre temaområder finnes fra den blå menyen nedenfor
Skip Navigation Links
Overnattingsmarkeder
HotellFormål
HotellØkonomi
HotellRomutnytting
 
 
  Velg regionalt nivå:  
  Velg Landsdel >>>  


Velg måned >>>   

Velg Marked >>>   

 
OBS: For regioner med få åpne bedrifter kan SSB ikke publisere tall pga. kravene om konfidensialitet. Disse regionene er her oppført med "1" under overnattinger i alt - og null ellers. I disse regionene finnes det altså et ukjent antall overnattinger - som ikke kan oppgis. I regioner med oppført "0" også under "overnattinger i alt" - har det ikke vært overnattinger i den aktuelle måneden.
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
Tabell 1. HotellMarked. Hotellovernattinger for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
3000 Viken.I alt 115 146145 939325 794-30 793-21,118,1817,82
4600 Vestland.I alt 94 69895 014206 264-316-0,314,9511,60
3400 Innlandet.I alt 71 90485 225198 831-13 321-15,611,3510,41
5000 Trøndelag.I alt 62 35366 770160 323-4 417-6,69,848,15
1100 Rogaland.I alt 62 11658 982126 3653 1345,39,817,20
0300 Oslo.I alt 47 751148 216427 029-100 465-67,87,5418,10
5400 Troms og Finnmark.I alt 42 38069 363149 975-26 983-38,96,698,47
3800 Vestfold og Telemark.I alt 36 84141 34780 265-4 506-10,95,825,05
1800 Nordland.I alt 35 04445 52284 661-10 478-23,05,535,56
1500 Møre og Romsdal.I alt 33 56429 54574 3464 01913,65,303,61
4200 Agder.I alt 24 52826 10252 381-1 574-6,03,873,19
2100 Svalbard.I alt 7 1736 74518 9534286,31,130,82
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Hoteller. Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
Tabell 2. Campingplasser og hyttegrender. Overnattinger for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
Betyd ning 2021. % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
3000 Viken.I alt 69 14049 05496 82220 08640,921,2523,99100,0
3400 Innlandet.I alt 66 40547 97185 83718 43438,420,4123,46100,0
0300 Oslo.I alt 35 3145 87412 06229 440501,210,862,87100,0
4600 Vestland.I alt 34 91921 76531 86413 15460,410,7310,65100,0
4200 Agder.I alt 25 0369 17919 63415 857172,87,704,49100,0
3800 Vestfold og Telemark.I alt 21 65421 04926 4626052,96,6610,30100,0
1100 Rogaland.I alt 20 0058 68210 29711 323130,46,154,25100,0
5400 Troms og Finnmark.I alt 15 25311 87316 2763 38028,54,695,81100,0
5000 Trøndelag.I alt 15 2077 78619 1127 42195,34,673,81100,0
1800 Nordland.I alt 13 66614 14229 411-476-3,44,206,92100,0
1500 Møre og Romsdal.I alt 8 7057 0746 9001 63123,12,683,46100,0
2100 Svalbard.I alt 00000,00,000,000,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Campingplasser og hyttegrender. Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Campingplasser og hyttegrender. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

Samlet kommersielt marked

 
Tabell 3 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser ovenfor).
OBS: For regionene publiserer SSB tall bare for hoteller og camping/hyttegrender separat. Det betyr at "samlet kommersielt marked" må beregnes ved å summere hotell + camping/hyttegrender. Derfor:  Hvis det da mangler tall for en av overnattingsmåtene kan det heller ikke gis tall for "samlet kommersielt marked".
 
 
Tabell 3. Samlede kommersielle overnattinger *)  for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
Betyd ning 2021. % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
3000 Viken.I alt 184 286194 993422 616-10 707-5,519,2219,06100,0
3400 Innlandet.I alt 138 309133 196284 6685 1133,814,4313,02100,0
4600 Vestland.I alt 129 617116 779238 12812 83811,013,5211,41100,0
0300 Oslo.I alt 83 065154 090439 091-71 025-46,18,6615,06100,0
1100 Rogaland.I alt 82 12167 664136 66214 45721,48,566,61100,0
5000 Trøndelag.I alt 77 56074 556179 4353 0044,08,097,29100,0
3800 Vestfold og Telemark.I alt 58 49562 396106 727-3 901-6,36,106,10100,0
5400 Troms og Finnmark.I alt 57 63381 236166 251-23 603-29,16,017,94100,0
4200 Agder.I alt 49 56435 28172 01514 28340,55,173,45100,0
1800 Nordland.I alt 48 71059 664114 072-10 954-18,45,085,83100,0
1500 Møre og Romsdal.I alt 42 26936 61981 2465 65015,44,413,58100,0
2100 Svalbard.I alt 7 1736 74518 9534286,30,750,66100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss