Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Månedstabeller  > Benchmarking > Fylker og Regioner > Overnattingsmarkeder
Modulen sammenlikner den kommersielle overnattingsvirksomheten på månedsbasis - for regioner i valgt fylke.  
Datagrunnlaget er hentet fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
 Velg regionalt nivå og marked fra valgboksene i det grå feltet nedenfor. 
 Velg fylke hvis du vil se regioner bare innen innen valgt fylke. 
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
Benchmarking for andre temaområder finnes fra den blå menyen nedenfor
Skip Navigation Links
Overnattingsmarkeder
HotellFormål
HotellØkonomi
HotellRomutnytting
 
 
  Velg regionalt nivå:  
  Velg Landsdel >>>  


Velg måned >>>   

Velg Marked >>>   

 
OBS: For regioner med få åpne bedrifter kan SSB ikke publisere tall pga. kravene om konfidensialitet. Disse regionene er her oppført med "1" under overnattinger i alt - og null ellers. I disse regionene finnes det altså et ukjent antall overnattinger - som ikke kan oppgis. I regioner med oppført "0" også under "overnattinger i alt" - har det ikke vært overnattinger i den aktuelle måneden.
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
Tabell 1. HotellMarked. Hotellovernattinger for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
4600 Vestland.I alt 84 27035 616220 80448 654136,616,0716,47
1100 Rogaland.I alt 58 99132 050110 33926 94184,111,2514,82
3000 Viken.I alt 57 54929 734261 39727 81593,510,9713,75
5000 Trøndelag.I alt 52 41515 558128 78636 857236,99,997,20
0300 Oslo.I alt 51 46135 675347 09415 78644,29,8116,50
3400 Innlandet.I alt 45 97211 078141 96234 894315,08,765,12
5400 Troms og Finnmark.I alt 39 83812 12889 09227 710228,57,595,61
1800 Nordland.I alt 36 11711 65760 08424 460209,86,895,39
3800 Vestfold og Telemark.I alt 34 65410 091107 98124 563243,46,614,67
1500 Møre og Romsdal.I alt 31 02914 52261 77016 507113,75,926,72
4200 Agder.I alt 26 1297 73958 68718 390237,64,983,58
2100 Svalbard.I alt 6 11735219 6905 7651637,81,170,16
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Hoteller. Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
Tabell 2. Campingplasser og hyttegrender. Overnattinger for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
Betyd ning 2021. % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
3400 Innlandet.I alt 70 27218 322108 52051 950283,519,6215,95100,0
3000 Viken.I alt 59 89925 315103 39634 584136,616,7322,04100,0
4600 Vestland.I alt 40 40215 47557 39424 927161,111,2813,47100,0
0300 Oslo.I alt 34 4943 30116 57031 193945,09,632,87100,0
4200 Agder.I alt 32 9867 72133 20325 265327,29,216,72100,0
3800 Vestfold og Telemark.I alt 28 34811 25229 04317 096151,97,929,79100,0
5000 Trøndelag.I alt 22 9557 28346 20715 672215,26,416,34100,0
1100 Rogaland.I alt 22 5359 06023 16313 475148,76,297,89100,0
1800 Nordland.I alt 18 5216 11428 55112 407202,95,175,32100,0
5400 Troms og Finnmark.I alt 15 2975 34620 6159 951186,14,274,65100,0
1500 Møre og Romsdal.I alt 12 4055 68820 3846 717118,13,464,95100,0
2100 Svalbard.I alt 00000,00,000,000,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Campingplasser og hyttegrender. Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Campingplasser og hyttegrender. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

Samlet kommersielt marked

 
Tabell 3 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser ovenfor).
OBS: For regionene publiserer SSB tall bare for hoteller og camping/hyttegrender separat. Det betyr at "samlet kommersielt marked" må beregnes ved å summere hotell + camping/hyttegrender. Derfor:  Hvis det da mangler tall for en av overnattingsmåtene kan det heller ikke gis tall for "samlet kommersielt marked".
 
 
Tabell 3. Samlede kommersielle overnattinger *)  for valgt marked. Valgt måned. 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
Betyd ning 2021. % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
4600 Vestland.I alt 124 67251 091278 19873 581144,014,1215,43100,0
3000 Viken.I alt 117 44855 049364 79362 399113,413,3116,63100,0
3400 Innlandet.I alt 116 24429 400250 48286 844295,413,178,88100,0
0300 Oslo.I alt 85 95538 976363 66446 979120,59,7411,77100,0
1100 Rogaland.I alt 81 52641 110133 50240 41698,39,2412,42100,0
5000 Trøndelag.I alt 75 37022 841174 99352 529230,08,546,90100,0
3800 Vestfold og Telemark.I alt 63 00221 343137 02441 659195,27,146,45100,0
4200 Agder.I alt 59 11515 46091 89043 655282,46,704,67100,0
5400 Troms og Finnmark.I alt 55 13517 474109 70737 661215,56,255,28100,0
1800 Nordland.I alt 54 63817 77188 63536 867207,56,195,37100,0
1500 Møre og Romsdal.I alt 43 43420 21082 15423 224114,94,926,10100,0
2100 Svalbard.I alt 6 11735219 6905 7651637,80,690,11100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0.
 
 
Antall overnattinger fra valgt marked. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss