Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Måned  > Fylker og Regioner > Månedsprofil > Hotellmarked
Modulen viser overnattinger ved hoteller etter gjestenes nasjonalitet gjennom årets måneder.
Månedene for siste år legges til etterhvert som de er tilgjengelig fra SSB.
Velg fylke/region til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge landsdel i valgboksen "Velg Landsdel".
Velg andre månedsprofiler fra den blå undermenyen nedenfor.
 
 
  Velg Landsdel          >>> 
Velg år >>>         
  Velg Fylke/Region  >>>   

 
 

  Hotellmarked _ Fylker og Regioner

 
Tabell 1 bygger på SSBs statistikk over hoteller - og omfatter hoteller og liknende overnattingsbedrifter. Månedene for siste år legges til etterhvert som de er tilgjengelig fra SSB.
Tabellen fylles på med tall for regioner innen fylkene fra 2021.
 
Tabell 1. Hotellovernattinger  etter marked. Overnattinger etter måned. Valgt region.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall norske og utenlandske overnattinger. Måneder

The chart showing Nordmenn series, Utlendinger series.
  Andel norske og utenlandske overnattinger. Måneder Prosent
The chart showing Nordmenn series, Utlendinger series.
 
 
 
 
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss