Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Måned  > Fylker og Regioner > Månedsprofil > Samlet kommersielt marked
Modulen viser samlet kommersielt overnattingsmarked etter gjestenes nasjonalitet gjennom årets måneder.
Månedene for siste år legges til etterhvert som de er tilgjengelig fra SSB.
Velg fylke/region til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge landsdel i valgboksen "Velg Landsdel".
Velg andre månedsprofiler fra den blå undermenyen nedenfor.
 
 
  Velg Landsdel          >>> 
Velg år >>>         
  Velg Fylke/Region  >>>   

 
 

  Samlet kommersielt marked _ Fylker og Regioner

 
Tabell 1 omfatter alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem. Månedene for siste år legges til etterhvert som de er tilgjengelig fra SSB.
Tabellen fylles på med tall for regioner innen fylkene fra 2021.
 
Tabell 1. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Overnattinger etter måned. Valgt region.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall norske og utenlandske overnattinger. Måneder
The chart showing Nordmenn series, Utlendinger series.
  Andel norske og utenlandske overnattinger. Måneder Prosent
The chart showing Nordmenn series, Utlendinger series.
 
 


Publiseringskalender