Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Månedstabeller  > Din Region > Hotellenes Losjiøkonomi > Måneder 2019
Modulen belyser  hotellenes losjiøkonomi for månedene i 2019.
Modulen viser struktur for månedene i 2019 og sammenlikner med samme måned i 2018.
Velg region og måned i boksene nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og måned.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Markeder og Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Losjiøkonomi
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke     >>>  Velg måned >>> 
  Velg Region  >>>   
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg eventuelt også annen måned
     
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2019/2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr885 432788 844781 73296 58812,2100,0100,0
LandetKr. per overnatting642630623121,90,00,0
LandetKr. per solgt rom960942927192,00,00,0
LandetKr. per disp. rom38338037020,60,00,0
LandetKr. per gjest1 0741 0471 008272,60,00,0
LandetHoteller (antall)896847874495,8100,0100,0
LandetRom (antall)74 60966 88568 2457 72411,5100,0100,0
LandetSenger (antall)161 230143 915142 07017 31512,0100,0100,0
LandetRom-døgn2 312 8812 073 4272 115 599239 45411,5100,0100,0
LandetSolgte rom921 944837 694842 94084 25010,1100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Antall rom og senger er målt som daglig gjennomsnitt for måneden (Antall rom = Romdøgn disponibelt/dager i måneden)
 
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)39,9040,4039,80
LandetKaputnytting senger (%)27,6028,1028,50
LandetOppholdstid per gjest1,671,661,62
LandetOppholdstid for nordmenn1,591,561,55
LandetOppholdstid for utlendinger2,042,071,91
LandetOvernattinger per solgt rom1,501,491,49
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 1 379 7341 252 0171 255 748127 71710,2100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie850 574735 144733 007115 43015,7100,00100,0061,6
LandetFerie/fritid715 714614 364621 509101 35016,5100,00100,0051,9
LandetKurs/Yrke664 020637 652634 23926 3684,1100,00100,0048,1
LandetYrke529 160516 872522 74112 2882,4100,00100,0038,4
LandetKurs/konf134 860120 780111 49814 08011,7100,00100,009,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss