Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
  Oppdatert for januar-august  
Økonomi og Lønnsomhet  > Næringsstatistikk Overnattingsnæringen  > Benchmarking
Modulen rangerer regionene etter kjennemerker fra næringsstatistikken for Overnattingsnæringen.
Modulen bygger på næringsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Denne dekker alle bedrifter - ikke bare aksjeselskaper.
 Velg regionalt nivå i de grå feltene i tabellhodet.
 Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende
Velg næringsgruppe i det grå feltet nedenfor. 
Flere moduler med næringsstatistikk for  Overnattingsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

  Velg regionalt nivå >>>

  Velg Landsdel >>   

 Velg næring >>
 
Tabell 1. Næringsstatistikk for Overnattingsnæringen - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2019
Region 
Nace kode 
År 
Verdiskaping Mill. kr (Descending)
Omsetning Mill.kr 
Sysselsatte Antall 
Verdiskaping som andel av samlet omsetning. Prosent 
03101 Oslo5520192069,75964,25 25634,7
46101 Bergensregion552019925,92535,12 47736,5
30110 Romerike552019722,02245,21 79832,2
50101 Trondheim552019678,61688,11 72540,2
11101 Stavangerregion552019548,41707,61 83532,1
54101 Tromsø552019400,9951,582742,1
15102 Ålesund/Sunnmøre552019394,6857,61 05346,0
30109 Asker/Bærum552019383,6819,574246,8
46106 Sognefjord552019373,0687,072554,3
30112 Hallingdal552019355,0895,31 00639,6
34902 Lillehammer-region552019312,3849,399836,8
38103 Sandefjord/Larvik552019274,7787,485334,9
15101 Nordmøre/Romsdal552019247,1587,179442,1
42103 Kristiansandregion552019234,1631,460737,1
34907 Nord-Gudbrandsdal552019223,1486,156745,9
18105 Lofoten552019209,6558,157137,6
18103 Helgeland552019209,0465,257844,9
46104 Hardangerfjord552019207,9479,947343,3
18101 Bodø552019200,8443,145545,3
34901 Hedmark-region552019182,7422,958743,2
46108 Nordfjord552019180,2362,446349,7
30107 Hadeland/Ringerike552019160,7337,938247,5
21101 Svalbard552019157,7348,621945,2
54104 Vest-/Indre-Finnmark552019150,2497,855230,2
34908 Valdres552019144,4295,038148,9
46105 Voss552019134,8300,036344,9
54102 Sør-Troms/Senja-region552019133,9337,946239,6
30108 Follo552019130,4344,543637,9
18102 Vesterålen/Narvik552019125,6291,238343,1
38104 Grenland552019121,9281,137543,4
38102 Tønsbergregion552019121,7280,240243,4
38107 Vest-Telemark552019114,5246,431246,5
11102 Haugesund/Haugeland552019108,2303,340135,7
46103 Sunnhordland552019106,0237,229444,7
30104 Fredrikstad/Hvaler552019105,3220,422947,8
30106 Kongsbergregion55201997,6220,027344,3
30111 Norefjellsregion55201995,6283,430133,7
54105 Øst-Finnmark55201995,2251,232637,9
30102 Mos seregion55201989,3206,219543,3
50102 Innherred55201988,7195,030045,5
46107 Sunnfjord55201987,2175,422549,7
42104 Lindesnes/Lyngdal55201987,0201,523043,2
42102 Arendal/Grimstad55201985,2214,328039,8
34905 Trysil55201985,1261,217832,6
34903 Gjøvikregion55201981,9230,535035,5
30105 Drammensregion55201981,3233,424434,8
18104 Salten-region55201977,0179,828142,8
50107 Rørosregion55201976,5185,624741,2
54103 Nord-Troms-region55201975,8173,323043,7
30103 Sarpsborg55201974,7167,120144,7
42105 Vestre-Agder55201973,7166,536844,2
50103 Namdalen55201973,6163,723245,0
50105 Fosenregion55201972,6147,716649,1
11103 Ryfylke55201969,3151,423245,8
38105 Øst-Telemark55201965,4154,520842,3
34906 Østerdalen55201964,7164,326139,4
50106 Oppdal55201953,8166,924732,2
50108 Orkdalsområdet55201951,4100,414151,2
38106 Midt-Telemark55201951,3104,815048,9
46102 Fjordkysten55201950,9119,614842,6
50104 Hitra/Frøya55201948,4134,112336,1
42106 Setesdal55201945,9108,917342,2
34904 Ringsaker55201945,9104,214244,1
38101 Hortenregion55201943,6109,512739,8
30101 Haldenkanalen55201942,3110,617738,3
50109 Værnesregion55201928,962,28946,4
42101 Risør/Tvedestrand55201927,166,28140,9
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Tabell 2. Verdiskaping og omsetning per sysselsatt - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2019
Region 
Nace kode 
År 
Per sysselsatt: (1000 kr) 
Verdiskaping (Descending)
Omsetning 
21101 Svalbard5520197201 592
30109 Asker/Bærum5520195171 104
46106 Sognefjord552019514948
54101 Tromsø5520194851 151
34905 Trysil5520194781 467
30104 Fredrikstad/Hvaler552019460962
30102 Mos seregion5520194581 057
18101 Bodø552019441974
46104 Hardangerfjord5520194401 015
50105 Fosenregion552019437890
30107 Hadeland/Ringerike552019421885
30110 Romerike5520194021 249
03101 Oslo5520193941 135
50104 Hitra/Frøya5520193941 090
34907 Nord-Gudbrandsdal552019393857
50101 Trondheim552019393979
46108 Nordfjord552019389783
46107 Sunnfjord552019387780
42103 Kristiansandregion5520193861 040
34908 Valdres552019379774
42104 Lindesnes/Lyngdal552019378876
15102 Ålesund/Sunnmøre552019375814
46101 Bergensregion5520193741 023
30103 Sarpsborg552019371832
46105 Voss552019371826
18105 Lofoten552019367977
38107 Vest-Telemark552019367790
50108 Orkdalsområdet552019364712
18103 Helgeland552019362805
46103 Sunnhordland552019361807
30106 Kongsbergregion552019357806
30112 Hallingdal552019353890
46102 Fjordkysten552019344808
38101 Hortenregion552019343862
38106 Midt-Telemark552019342698
42101 Risør/Tvedestrand552019335818
30105 Drammensregion552019333956
54103 Nord-Troms-region552019330754
18102 Vesterålen/Narvik552019328760
38104 Grenland552019325749
50109 Værnesregion552019325699
34904 Ringsaker552019323734
38103 Sandefjord/Larvik552019322923
30111 Norefjellsregion552019317941
50103 Namdalen552019317706
38105 Øst-Telemark552019315743
34902 Lillehammer-region552019313851
34901 Hedmark-region552019311720
15101 Nordmøre/Romsdal552019311739
50107 Rørosregion552019310751
42102 Arendal/Grimstad552019304765
38102 Tønsbergregion552019303697
30108 Follo552019299790
11101 Stavangerregion552019299931
11103 Ryfylke552019299653
50102 Innherred552019296650
54105 Øst-Finnmark552019292770
54102 Sør-Troms/Senja-region552019290731
18104 Salten-region552019274640
54104 Vest-/Indre-Finnmark552019272902
11102 Haugesund/Haugeland552019270756
42106 Setesdal552019265629
34906 Østerdalen552019248629
30101 Haldenkanalen552019239625
34903 Gjøvikregion552019234659
50106 Oppdal552019218676
42105 Vestre-Agder552019200452
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Verdiskaping per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
  Omsetning per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskaping som andel av samlet omsetning i valgt næring i valgte regioner. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss