Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Regnskap og nøkkeltall
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne regnskap og lønnsomhet for Overnattings- og serveringsnæringen i valgte regioner.
Tabell 1 viser regnskapsmessige nøkkeltall. Tabell 2 viser resultatregnskap og tabell 3 viser balanseregnskap.
Datagrunnlaget er hentet fra den offisielle regnskapsstatistikken til Statistisk sentralbyrå - som bygger på regnskap fra alle aksjeselskaper (næringsoppgaver til skattemyndighetene og årsregnskap til Brønnøysundregisteret).
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
Velg næringsgruppe i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt næring.
Regioner velges med filterknappen i tabellhodene - og gjøres separat for hver tabell. Figurene som tilhører tabellen oppdateres automatisk med tall for valgte regioner.
Flere moduler med Regnskap og nøkkeltall finnes fra menylinjen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
 
     
 Velg Næring  >>>   (Valget gjelder for alle tabellene nedenfor)  
     
Tabell 1. Regnskapsmessige nøkkeltall for valgte regioner og valgt næringsgruppe. 2017
  Med valgboksen "Velg Næring" over til venstre kan du velge næringsgruppe. Dette valget gjelder for alle tabeller.

Velg regioner med filterknappen i tabellhodet  Dette valget gjøres separat for hver tabell.

Figurene nedenfor oppdateres automatisk etter de valg du gjør.

Figurene er begrenset til å vise max 7 regioner.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.
     
Driftsmargin. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Resultatgrad. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Totalrentabilitet. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
     
     
Egenkapitalrentabilitet. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Egenkapitalandel. 2017. Prosent
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Likviditetsgrad. 2017
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
     
     
Tabell 2. Resultatregnskap for valgte regioner og valgt næringsgruppe. 2017. Mill. kr    
  Næringsgruppen som er valgt i valgboksen "Velg Næring" over tabell 1  gjelder for alle tabeller.

Velg regioner med filterknappen i tabellhodet  Dette valget gjøres separat for hver tabell.

Figurene nedenfor oppdateres automatisk etter de valg du gjør.

Figurene er begrenset til å vise max 7 regioner.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.
     
     
Driftsinntekter. 2017. Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Driftsresultat. 2017. Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Årsresultat etter skatt. 2017. Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
     
     
Tabell 3. Balanseregnskap for valgte regioner og valgt næringsgruppe. 2017. Mill. kr
  Næringsgruppen som er valgt i valgboksen "Velg Næring" over tabell 1  gjelder for alle tabeller.

Velg regioner med filterknappen i tabellhodet  Dette valget gjøres separat for hver tabell.

Figurene nedenfor oppdateres automatisk etter de valg du gjør.

Figurene er begrenset til å vise max 7 regioner.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene er begrenset til å vise 7 regioner.
     
     
Eiendeler i alt. 2017 Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Samlet gjeld. 2017. Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
  Egenkapital. 2017. Mill.kr
The chart showing 0000 Landet series, 0001 Indre Østland series, 0002 Oslofjord-regionen series, 0003 Sørlandet series, 0004 Fjord Norge series, 0005 Trøndelag series, 0006 Nord-Norge series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss