Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Økonomi og Lønnsomhet  > Strukturstatistikk
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Denne modulen viser utvalgte kjennemerker fra strukturstatistikken for Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56)
Modulen bygger på den strukturstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Denne dekker alle bedrifter - ikke bare aksjeselskaper.
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og næring.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2007.
Flere moduler med strukturstatistikk for  Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

          
  Velg Region   >>>  

 Velg næringsgruppe >>>
 
OBS: For året 2018 har SSB ikke publisert tall for fylkene - bare for utvalgte byer.
 
Tabell 1. Strukturstatistikk. Verdiskapning mv i Overnattings- og serveringsnæringen - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2018
Region Navn 
Nace kode 
År (Ascending)
Verdi skapning Mill.kr 
Drifts inntekter Mill.kr 
Drifts kostnader Mill.kr 
Drifts resultat Mill.kr 
Bedrifter Antall 
Sysselsatte Antall 
Lønn Mill.kr 
Oslo55_5620105 58313 67112 9796922 15718 0064 502
Oslo55_5620116 08214 81413 9009132 17719 5714 758
Oslo55_5620126 12015 20614 5636442 23719 1675 085
Oslo55_5620136 52616 05215 4276252 30820 2605 447
Oslo55_5620146 85616 05215 4276252 39421 4985 849
Oslo55_5620157 62218 70817 9897202 49024 4216 440
Oslo55_5620167 62119 85219 771812 59425 5966 960
Oslo55_5620178 15721 27621 250272 61027 2287 443
Oslo55_5620188 93622 45622 1592972 75728 3937 972
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Tabell 2. Verdiskapning mv per sysselsatt og per bedrift - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2018
Region Navn 
Nace kode 
År (Ascending)
Per sysselsatt: (1000 kr) 
Per bedrift: (1000 kr) 
Verdi skapning 
Drifts inntekter 
Drifts resultat 
Lønn 
Verdi skapning 
Drifts inntekt 
Driftsresultat 
Oslo55_562010310759382502 5886 338321
Oslo55_562011311757472432 7946 805420
Oslo55_562012319793342652 7366 798288
Oslo55_562013322792312692 8286 955271
Oslo55_562014319747292722 8646 705261
Oslo55_562015312766292643 0617 513289
Oslo55_56201629877632722 9387 65331
Oslo55_56201730078112733 1258 15210
Oslo55_562018315791102813 2418 145108
 
 
Verdiskapning i valgt næring i valgt region. Mill.kr.
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter i valgt næring i valgt region. Mill.kr.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskapning per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskapning per bedrift i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekt per bedrift i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
 


Publiseringskalender