Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Økonomi og Lønnsomhet  > Sysselsetting
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Denne modulen belyser sysselsettingen i næringsområdet Overnattings- og serveringsvirksomhet (Nace 55-56)
Modulen viser utvikling og endring i antall sysselsatte - for valgt region og valgt næringsgruppe.
Modulen viser også regionens andel av sysselsettingen i valgt næring - målt i forhold til landet, eget fylke og egen landsdel.
Modulen bygger på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 
 Velg  Fylke    >>>       
 Velg Region   >>>     
 
 
Tabell 1. Sysselsetting i Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56) - for valgt region .
Region Navn 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av sysselsettingen. Prosent 
Antall 
Prosent 
På landsbasis 
Landet201585 654-3 876-4,3100,000
Landet201689 1523 4984,1100,000
Landet201792 8573 7054,2100,000
Landet201894 5421 6851,8100,000
Landet201996 9182 3762,5100,000
Landet202080 702-16 216-16,7100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall sysselsatte i overnatting og servering (nace 55-56) i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landets sysselsetting i overnatting og servering (nace 55-56). Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Sysselsetting i Overnattingsnæringen - for valgt region.
Region Navn 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av sysselsettingen. Prosent 
Antall 
Prosent 
På landsbasis 
Landet201526 707-1 922-6,7100,000
Landet201626 701-60,0100,000
Landet201726 9072060,8100,000
Landet201827 0341270,5100,000
Landet201927 5945602,1100,000
Landet202020 714-6 880-24,9100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall sysselsatte i overnattingsnæringen (nace 55) i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landets sysselsetting i overnattingsnæringen (nace 55). Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 3. Sysselsetting i Serveringsnæringen - for valgt region.
Region Navn 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av sysselsettingen. Prosent 
Antall 
Prosent 
På landsbasis 
Landet201558 947-1 954-3,2100,000
Landet201662 4513 5045,9100,000
Landet201765 9503 4995,6100,000
Landet201867 5081 5582,4100,000
Landet201969 3241 8162,7100,000
Landet202059 987-9 337-13,5100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall sysselsatte i serveringsnæringen (nace 56) i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landets sysselsetting i serveringsnæringen (nace 56). Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 


Publiseringskalender