Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Sysselsetting
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Denne modulen belyser sysselsettingen i næringsområdet Overnattings- og serveringsvirksomhet (Nace 55-56)
Modulen viser utvikling og endring i antall sysselsatte - for valgt region og valgt næringsgruppe.
Modulen viser også regionens andel av sysselsettingen i valgt næring - målt i forhold til landet, eget fylke og egen landsdel.
Modulen bygger på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2008.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og næring.
Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet.

Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen til venstre.
     
Tabell 1. Sysselsetting i Overnattings- og serveringsnæringen - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2000-2017    
 Velg  Fylke    >>>       
 Velg Region   >>>     
 Velg næringsgruppe >>>
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg også næringsgruppe fra valgboksen til venstre
Region Navn 
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av sysselsettingen. Prosent 
Antall 
Prosent 
I eget fylke 
I egen landsdel 
På landsbasis 
Landet55_56200076 90500,00,00,00100,000
Landet55_56200176 564-341-0,40,00,00100,000
Landet55_56200276 9203560,50,00,00100,000
Landet55_56200374 507-2 413-3,10,00,00100,000
Landet55_56200474 9974900,70,00,00100,000
Landet55_56200575 6066090,80,00,00100,000
Landet55_56200677 3451 7392,30,00,00100,000
Landet55_56200782 5615 2166,70,00,00100,000
Landet55_56200881 083-1 478-1,80,00,00100,000
Landet55_56200978 077-3 006-3,70,00,00100,000
Landet55_56201079 3901 3131,70,00,00100,000
Landet55_56201182 7833 3934,30,00,00100,000
Landet55_56201283 3375540,70,00,00100,000
Landet55_56201385 5352 1982,60,00,00100,000
Landet55_56201489 5303 9954,70,00,00100,000
Landet55_56201586 117-3 413-3,80,00,00100,000
Landet55_56201689 7703 6534,20,00,00100,000
Landet55_56201793 6733 9034,40,00,00100,000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Antall sysselsatte i valgt næring i valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
Valgt regions andel av landets sysselsetting i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.

  Valgt regions andel av fylkets sysselsetting i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landsdelens sysselsetting i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss