Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Status 2019  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-oktober 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-oktober 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr14 167 05113 134 00612 702 4941 033 0457,9100,0100,0
LandetKr. per overnatting648631623172,70,00,0
LandetKr. per solgt rom986959945262,70,00,0
LandetKr. per disp. rom566545543213,90,00,0
LandetKr. per gjest1 0581 011976474,70,00,0
LandetHoteller (antall)947926946212,3100,0100,0
LandetRom (antall)82 30479 29576 9893 0093,8100,0100,0
LandetSenger (antall)178 114170 468161 5487 6464,5100,0100,0
LandetRom-døgn25 020 37024 105 72523 404 648914 6453,8100,0100,0
LandetSolgte rom14 374 74813 688 44113 442 312686 3075,0100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2018 til 2019. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-oktober 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)57,5056,8057,40
LandetKaputnytting senger (%)40,4040,2041,50
LandetOppholdstid per gjest1,631,601,57
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,591,58
LandetOppholdstid for utlendinger1,691,631,54
LandetOvernattinger per solgt rom1,521,521,52
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-oktober 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 21 863 49720 818 25620 376 7231 045 2415,0100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie14 141 64913 425 32413 130 189716 3255,3100,00100,0064,7
LandetFerie_Fritid11 760 68711 029 91310 690 232730 7746,6100,00100,0053,8
LandetKurs/Yrke10 102 8109 788 3339 686 491314 4773,2100,00100,0046,2
LandetYrke7 721 8487 392 9227 246 534328 9264,4100,00100,0035,3
LandetKurs_Konf2 380 9622 395 4112 439 957-14 449-0,6100,00100,0010,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss