Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Status 2019  > Din region > Hotellenes losjiøkonomi
Modulen belyser hotellenes losjiøkonomi for Januar-august 2019 - sammenliknet med samme periode 2018.
Modulen viser losjiøkonomiske nøkkeltall, romutnytting og hotellmarkedet fordelt etter gjestenes formål med oppholdet.
Velg region i boksen nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende/synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Oversikt
Overnattingsmarkeder
Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke >>>            Velg region >>>       << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-august 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr11 259 56610 480 97110 006 239778 5957,4100,0100,0
LandetKr. per overnatting634617607172,80,00,0
LandetKr. per solgt rom987959939282,90,00,0
LandetKr. per disp. rom567545537224,10,00,0
LandetKr. per gjest1 035991949454,50,00,0
LandetHoteller (antall)943928948151,6100,0100,0
LandetRom (antall)81 71579 19076 7122 5243,2100,0100,0
LandetSenger (antall)176 584168 843160 9787 7414,6100,0100,0
LandetRom-døgn19 856 64919 243 23318 641 113613 4163,2100,0100,0
LandetSolgte rom11 409 72010 926 79110 660 236482 9294,4100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2018 til 2019. Prosent
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-august 2019 og 2018
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)57,5056,8057,20
LandetKaputnytting senger (%)41,4041,4042,20
LandetOppholdstid per gjest1,631,611,56
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,601,58
LandetOppholdstid for utlendinger1,681,631,54
LandetOvernattinger per solgt rom1,561,561,55
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-august 2019 og 2018
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 17 764 90616 996 66516 493 785768 2414,5100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie11 737 17611 176 22210 839 612560 9545,0100,00100,0066,1
LandetFerie_Fritid9 922 4839 366 5989 033 732555 8855,9100,00100,0055,9
LandetKurs/Yrke7 842 4237 630 0627 460 053212 3612,8100,00100,0044,1
LandetYrke6 027 7305 820 4385 654 173207 2923,6100,00100,0033,9
LandetKurs_Konf1 814 6931 809 6241 805 8805 0690,3100,00100,0010,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Kurs/Yrke i alt er summen av kurs/konferanse og annen yrkestrafikk.
Kurs/Ferie i alt er summen av kurs/konferanse og ferie/fritidstrafikk.
  Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss