Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Transport  > Jernbanetransport > Banestrekninger
Modulen belyser utviklingen i passasjertrafikken ved utvalgte jernbanestrekninger.
Modulen viser utviklingen i antall passasjerer, utført transportarbeid, reiselengde og kapasitetsutnytting - siden 2012.
Datagrunnlaget er hentet fra jernbanestatistikken i Statistisk sentralbyrå.
Flere moduler som belyser passasjertrafikken på jernbanestrekninger finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
Velg banestrekning
Sammenlikne Banestrekninger
 

   Velg Banestrekning   >>>   

 
 
 
Tabell 1. Passasjerer, transportytelser og kapasitetsutnytting for valgt banestrekning. 2012-2018.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall passasjerer i alt. Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
  Passasjerkilometer (1000). Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
 
 
Reiselengde per passasjer. Kms. Valgt banestrekning. 2012-2018
The chart showing Series 1 series.
  Kapasitetsutnytting*). Valgt banestrekning. 2012-2018. Prosent
The chart showing Series 1 series.
*) Utnytting av togenes setekapasitet
 


Publiseringskalender