Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 og januar-mars 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Vintersesongen  > Benchmarking > Fylker og Regioner > Overnattingsmarkeder
Modulen sammenlikner den kommersielle overnattingsvirksomheten   - i valgte regioner.  
 Velg regionalt nivå og marked fra valgboksene i det grå feltet nedenfor. 
 Velg landsdel hvis du vil se regioner bare innen innen valgt landsdel. 
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
Benchmarking for andre temaområder finnes fra den blå menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
Overnattingsmarkeder
HotellFormål
HotellØkonomi
HotellRomutnytting
 

  Velg regionalt nivå:  

  Velg Landsdel >>   Velg Marked  >>>    

 
OBS: Modulen inneholder inntil videre bare tall for fylker og landsdeler - ikke for regioner.
SSB har publisert månedstall for 65 reiselivsregioner i 2020. Men: For mange regioner oppgis det ikke tall for en eller flere måneder pga reglene om konfidensialitet. For en del av disse regionene er det derfor ikke mulig å summere til fullstendige tall for vintersesongen. For vinteren 2020 gjelder dette på de aktuelle statistikkområdene:
Hoteller: 35 regioner. Camping/hytte: 52 regioner. Samlet marked: 56 regioner.
SSB har dessverre valgt en publiseringsform som ikke gjør det mulig å finne fullstendige tall for vinteren 2020 for 56 av 65 Reiselivsregioner.
 

  Samlet kommersielt marked

 
Tabell 1 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
 
Tabell 1. Samlede kommersielle overnattinger *)  for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - april. 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betydning 2020. Prosent 
2020 (Descending)
2019 
Antall 
% 
2020 
2019 
Viken.I alt 1 115 9971 556 432-440 435-28,320,5219,40100,0
Oslo.I alt 930 7471 466 592-535 845-36,517,1218,28100,0
Innlandet.I alt 669 8221 015 314-345 492-34,012,3212,65100,0
Vestland.I alt 584 687886 900-302 213-34,110,7511,05100,0
Troms og Finnmark.I alt 436 336588 796-152 460-25,98,027,34100,0
Trøndelag.I alt 411 158626 587-215 429-34,47,567,81100,0
Rogaland.I alt 362 716488 899-126 183-25,86,676,09100,0
Vestfold og Telemark.I alt 288 823414 155-125 332-30,35,315,16100,0
Nordland.I alt 259 326367 248-107 922-29,44,774,58100,0
Agder.I alt 176 593275 137-98 544-35,83,253,43100,0
Møre og Romsdal.I alt 171 803275 880-104 077-37,73,163,44100,0
Svalbard.I alt 30 12662 764-32 638-52,00,550,78100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
Tabell 2. HotellMarked. Hotellovernattinger for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - april 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betydning 2020. Prosent 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Oslo.I alt 907 2961 426 1771 386 936-518 881-36,420,4121,60100,0
Viken.I alt 797 6451 171 6961 180 804-374 051-31,917,9417,74100,0
Vestland.I alt 494 812748 783720 686-253 971-33,911,1311,34100,0
Innlandet.I alt 460 720676 432720 193-215 712-31,910,3610,24100,0
Troms og Finnmark.I alt 387 319530 011512 598-142 692-26,98,718,03100,0
Trøndelag.I alt 367 252528 811526 524-161 559-30,68,268,01100,0
Rogaland.I alt 327 814442 754409 362-114 940-26,07,376,70100,0
Nordland.I alt 204 345274 139263 140-69 794-25,54,604,15100,0
Vestfold og Telemark.I alt 198 085314 008292 964-115 923-36,94,464,76100,0
Møre og Romsdal.I alt 145 983237 472213 045-91 489-38,53,283,60100,0
Agder.I alt 124 707190 660195 742-65 953-34,62,802,89100,0
Svalbard.I alt 30 12662 76454 923-32 638-52,00,680,95100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Hoteller. Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
Tabell 3. Campingplasser og hyttegrender. Overnattinger for valgt marked og valgt regionalt nivå. Januar - april 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betydning 2020. Prosent 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Viken.I alt 318 352384 736424 342-66 384-17,332,0927,08100,0
Innlandet.I alt 209 102338 882348 618-129 780-38,321,0823,85100,0
Vestfold og Telemark.I alt 90 738100 147100 238-9 409-9,49,157,05100,0
Vestland.I alt 89 875138 117148 319-48 242-34,99,069,72100,0
Nordland.I alt 54 98193 10990 642-38 128-40,95,546,55100,0
Agder.I alt 51 88684 477106 319-32 591-38,65,235,94100,0
Troms og Finnmark.I alt 49 01758 78556 528-9 768-16,64,944,14100,0
Trøndelag.I alt 43 90697 776113 918-53 870-55,14,436,88100,0
Rogaland.I alt 34 90246 14546 109-11 243-24,43,523,25100,0
Møre og Romsdal.I alt 25 82038 40831 885-12 588-32,82,602,70100,0
Oslo.I alt 23 45140 41538 852-16 964-42,02,362,84100,0
Svalbard.I alt 00000,00,000,000,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
 
 
Campingplasser og hyttegrender. Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Campingplasser og hyttegrender. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss