Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
 > Om oss

Regio AS
Statistikknett drives av Regio AS.  Regio AS ble etablert i 2006. Vårt generelle formål er å formidle brukertilpasset statistikk - med regionalt perspektiv - basert på datagrunnlag fra offisiell statistikk. Målsettingen er å gi brukerne statistiske ferdigvarer som kan brukes direkte og enkelt i regionale analyser. På våre nettsteder finner du oversiktilige tabeller og figurer - for fylker, kommuner, regioner og landsdeler. Klipp ut og lim inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid. 
Vårt slagord: Statistiske ferdigvarer - på brukernes premisser. 

Datagrunnlag
Innholdet på våre nettsteder bygger på offisiell statistikk. Vi sammenstiller, foredler og lager nye perspektiver på basis av grunnlagsdata fra SSB og andre offisielle kilder. Datagrunnlaget er hentet fra SSBs egen Statistikkbank - eller fra spesialbestilte datafiler fra SSB. Det betyr at innholdet på våre nettsteder har de samme styrker - og svakheter - som i den statistikken du finner direkte i SSB databaser.

Kompetanse
Jan-Erik Lystad har faglig ansvar for innhold og opplegg av Statistikknett.
Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrå 1980 - 2016 som byråsjef og som seksjonssjef med ansvar for blant annet sektorene reiseliv, samferdsel og informasjonssamfunnet. Og som seniorrådgiver med ansvar for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi.
Utdanning:
Universitetet i Bergen: Mastergrad i Økonomisk historie: Industrivekst i Bergen 1905-1913. Et industrielt gjennombrudd?
Norges Handelshøyskole i Bergen: Fag fra siviløkonomstudiet - økonomi, statistikk, markedsføring, strategi og ledelse.

Nettbasert
Forøvrig er Regio AS en nettbasert virksomhet - uten fast fysisk organisasjon. Vi henter inn kompetanse og praktisk arbeid fra vårt kontaktnett etter behov.

   

 


Publiseringskalender