Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
  Oppdatert for januar-oktober  
Internasjonale perspektiver

Norden - overnattingsmarked
Status hittil i 2021
1.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Hittil i år. 2019 - 2021
1.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Hittil i år. 2021
1.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2021  

Måneder 2021
2.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Måneder. 2019 - 2021
2.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Måneder. 2021
2.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2021
2.4. Nordiske land. Månedsprofiler. Alle måneder i 2021 sammenliknet med 2019

Sommersesongen 2021
4.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Sommer 2019-2021
4.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Sommer 2019-2021
4.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2021

Utvikling på Årsbasis
5.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. 2018-2020
5.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. 2020
5.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020
5.5. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2008-2020  

Overnattingsturismens betydning i Nordiske land
6. Overnattingsturismens betydning - i forhold til befolkning og areal. 2018

Spania - nordmenn i Spania
7.1. Norsk turisme i Spania - måneder 2021 - hittil i 2021 og årlig utvikling 2005-2020
7.2. Samlet utenlandsturisme i Spania - måneder 2021 - hittil i 2021 og årlig utvikling 2005-2020
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss