Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Internasjonale perspektiver

Norden - overnattingsmarked
Status hittil i 2021
1.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Hittil i år. 2019 - 2021
1.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Hittil i år. 2021
1.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2021  

Måneder 2021
2.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Måneder. 2019 - 2021
2.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Måneder. 2021
2.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2021

Sommersesongen 2020
4.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Sommer 2018-2020
4.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Sommer 2018-2020
4.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2020

Utvikling på Årsbasis
5.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. 2018-2020
5.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. 2020
5.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020
5.5. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2008-2020  

Overnattingsturismens betydning
Overnattingsturismens betydning - i forhold til befolkning og areal. 2018

      
Turistbalanser i Norden
6.1. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020
6.7. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2020
6.8. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020. Hittil i året
6.9. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020. Måneder
6.5. Turistbalanser mellom Norge og de andre nordiske land. Oversikt. 2008-2020
     

 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss