Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Oppland
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

Sør-Gudbrandsdal
Regionen omfatter Lillehammer, Øyer og Gausdal.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Lillehammer: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Øyer: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Gausdal: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I mange måneder er det færre enn 3 hoteller åpne. Da kan det ikke gis tall for hotellene og heller ikke korrekt tall for samlet marked. I disse månedene blir det beregnet tall for Gausdal som inngår i regionen Sør-Gudbrandsdal.

Midt-Gudbrandsdal
Regionen omfatter Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Ringebu: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Sør-Fron: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis.
Nord-Fron: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis.
Fron: Omfatter både Sør-Fron og Nord-Fron – og det gis tall både for hoteller og camping/hytter.

Nord-Gudbrandsdal
Regionen omfatter Sel, Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Sel: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Dovre: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Lesja: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 hoteller åpne og færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hotellene og/eller camping/hytte – og heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Lom: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 hoteller åpne og færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hotellene og/eller camping/hytte – og heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Vågå: Statistikk kan gis bare for camping/hytter. For hoteller er det færre en 3 åpne bedrifter i de fleste måneder – og tall gis derfor ikke for hoteller.
Skjåk: Statistikk gis bare for camping/hytter – men i noen måneder er det færre enn 3 bedrifter åpne – og tall for disse månedene kan derfor ikke gis. For hoteller er det færre en 3 åpne bedrifter i de fleste måneder – og tall kan derfor ikke gis.
Vågå/Skjåk: Omfatter både Vågå og Skjåk – og det gis tall både for hoteller og camping/hytter.

Valdres
Regionen omfatter Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Nord-Aurdal: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Øystre Slidre: Statistikk gis både for hoteller og (fra 2013) for camping/hytter – for alle måneder.
Vang: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 hoteller åpne og færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hotellene og/eller camping/hytte – og da heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Etnedal: Statistikk gis ikke for noen av disse kommunene – verken for hoteller eller camping/hytter. Alle har færre enn 3 åpne hoteller/campingplasser/hyttegrender i de fleste måneder.

Hadeland
Regionen omfatter Jevnaker, Gran og Lunner.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytte – og heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Det kan ikke gis tall for de enkelte kommunene innen regionen.

Gjøvik-regionen (Gjøvik-Toten- Land)
Regionen omfatter Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter – normalt i alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Gjøvik: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I de fleste måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytte – og dermed heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Toten-Land: For hotellene gis det også statistikk for de 4 kommunene i Toten og Land samlet. Det gis ikke tall for camping/hytte og dermed heller ikke for samlet marked i disse kommunene.     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender