Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Regionale inndelinger > Sogn og Fjordane
Fylket er delt inn i reiselivsregioner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
For noen av kommunene kan det ikke gis tall for alle måneder pga få åpne bedrifter. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor.

1480 Sognefjord
Regionen omfatter kommunene Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland
I tillegg er det også gitt tall for følgende destinasjoner og kommuner der det er mulig:
* 1483 Vik/Balestrand/Leikanger
* 1484 Aurland/Lærdal
* 1485 VisitSognefjord = Aurland/Lærdal + Vik/Balestrand/Leikanger
* 1420 Sogndal
* 1424 Årdal
* 1426 Luster

1481 Sunnfjord
Regionen omfatter kommunene Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Høyanger.
(Høyanger ble flyttet til region Sunnfjord fra region Jensbua fra og med 2007).

1482 Fjordkysten
Regionen omfatter kommunene Flora, Bremanger, Hyllestad, Fjaler, Gulen, Solund, Askvoll.

1495 Nordfjord
Regionen omfatter kommunene Stryn, Gloppen, Eid, Hornindal, Vågsøy, Selje
I tillegg er det også gitt egne tall for 1449 Stryn kommune


Tidligere regioner:
Regionen Fjordkysten var tidligere splittet i regionene Jensbua og Vestkysten. 
Jensbua omfattet:  Hyllestad, Fjaler, Gulen, Solund, Askvoll.
Vestkysten omfattet: Flora, Bremanger
Disse regionene vil fortsatt ligge inne i tabellene på en del tidligere årganger.


     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss