Statistikknett Reiseliv ... Temasider - for din region   

Skip Navigation Links
Virker ikke valgboksene? Se her
Reiselivets betydning  
Modulen viser et utvalg indikatorer på reiselivets betydning i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - men bearbeidet av Statistikknett.
Tabellene rangerer fylker, regioner og kommuner mv etter et utvalg indikatorer
Velg regionalt nivå til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du også velge fylke i valgboksen til høyre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere og mer omfattende moduler om Reiselivets betydning på www.statistikknett.no  
 

  Velg regionalt nivå >>>
  
   Velg Fylke >>>    
 
 

  1. Hotellovernattinger mv. per innbygger

 
Tabell 1.1 belyser omfanget av den kommersielle overnattingsvirksomheten i forhold til befolkningen i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye kommersiell overnattingsvirksomhet betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 1.1. Overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2016
Komm Navn Nr 
Overnattinger per innbygger 
Hotellenes Losjiinntekt per innbygger 
Hoteller (Descending)
Camping og Hyttegrender 
Samlet marked 
Kroner 
0500 Oppland7,16,713,83 232
0300 Oslo7,00,47,24 657
1900 Troms6,81,77,43 786
1400 Sogn og Fjordane6,76,411,74 161
2000 Finnmark5,92,48,13 822
0600 Buskerud5,13,48,92 506
1200 Hordaland4,81,25,93 113
1600 Sør-Trøndelag 4,71,66,12 727
1800 Nordland4,42,96,62 770
1500 Møre og Romsdal3,62,05,12 129
1000 Vest-Agder3,32,55,91 746
0200 Akershus3,30,23,42 179
0400 Hedmark3,22,65,61 576
1100 Rogaland3,20,83,92 050
1700 Nord-Trøndelag 2,91,94,81 900
0800 Telemark2,83,66,61 432
0700 Vestfold2,32,75,41 444
0900 Aust-Agder1,85,16,81 083
0100 Østfold 1,41,53,0869
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger per innbygger. Valgte regioner. 2016

The chart showing Series 1 series.
  Samlede overnattinger per innbygger. Valgte regioner. 2016
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Private hytter per innbygger og landareal mv

 
Tabell 2.1 belyser antall private hytter i forhold til antall innbyggere, landarealet og antall boliger for fastboende i regionene. Hytter per innbyggere kan være en indikator på hvor mye turismen knyttet til private hytter betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 2.1. Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og per bolig. Valgt region
Region 
År 
Hytter per: 
100 innbyggere (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Oppland201725,82,1 
Hedmark201717,91,3 
Telemark201717,42,2 
Buskerud201716,53,3 
Aust-Agder201715,12,1 
Finnmark201714,70,2 
Nord-Trøndelag201711,90,8 
Nordland201711,60,8 
Vest-Agder201710,42,9 
Sogn og Fjordane201710,20,6 
Sør-Trøndelag201710,01,8 
Troms20177,70,5 
Møre og Romsdal20177,01,3 
Østfold20176,85,1 
Hordaland20175,92,1 
Vestfold20175,76,6 
Rogaland20173,92,2 
Akershus20172,43,2 
Oslo20170,35,3 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hytter per 100 innbyggere. 2017
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per kvadratkilometer landareal. 2017
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Sysselsetting

 
Tabell 3.1 viser hvor mye sysselsettingen i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet sysselsetting i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale sysselsettingen. 
 
 
Tabell 3.1. Sysselsetting i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2016 
Region 
Antall sysselsatte 
Andel av samlet sysselsetting. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
0300 Oslo19 8794 02415 8554,350,883,47
1900 Troms3 3831 1882 1954,051,422,63
1600 Sør-Trøndelag 6 5441 8344 7104,011,122,89
0500 Oppland3 3191 6511 6683,821,901,92
1000 Vest-Agder3 0288852 1433,531,032,50
0600 Buskerud4 2261 7502 4763,391,401,99
0200 Akershus8 8262 2536 5733,310,842,46
1200 Hordaland8 1152 5455 5703,221,012,21
2000 Finnmark1 1875995883,221,621,59
1100 Rogaland7 4531 8585 5953,220,802,41
1800 Nordland3 6481 5692 0793,171,361,81
0900 Aust-Agder1 4894301 0593,140,912,23
1400 Sogn og Fjordane1 6579626953,061,781,28
0800 Telemark2 2536571 5963,030,882,15
1700 Nord-Trøndelag 1 8646741 1903,001,091,92
0700 Vestfold2 9991 0031 9962,860,951,90
1500 Møre og Romsdal3 4421 3182 1242,711,041,67
0400 Hedmark2 3298081 5212,710,941,77
0100 Østfold 2 9726422 3302,550,552,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2016. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2016. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  4. Bedrifter

 
Tabell 4.1 viser hvor mye bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet antall bedrifter i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale næringsvirksomheten.  
 
 
Tabell 4.1. Bedrifter i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2017
Region 
Antall bedrifter 
Andel av samlet bedriftsbestand. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
1800 Nordland8633495143,501,422,09
0300 Oslo2 8541402 7143,320,163,15
2000 Finnmark2921351573,291,521,77
1900 Troms5181683503,101,012,10
1400 Sogn og Fjordane4352391963,011,651,36
1600 Sør-Trøndelag 9521927602,980,602,38
0500 Oppland6962973992,881,231,65
0800 Telemark5391473922,870,782,09
1100 Rogaland1 2871751 1122,830,382,44
1200 Hordaland1 3402981 0422,740,612,13
1500 Møre og Romsdal7282414872,630,871,76
0900 Aust-Agder321822392,590,661,93
0600 Buskerud8212086132,560,651,91
0100 Østfold 723766472,450,262,19
1000 Vest-Agder492953972,430,471,96
0700 Vestfold603925112,340,361,98
0400 Hedmark5101323782,290,591,69
1700 Nord-Trøndelag 3571172402,220,731,49
0200 Akershus1 187861 1012,010,151,87
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Omsetning skapt av overnattingsturismen

 
Tabellen nedenfor rangerer regionene etter omsetning skapt av overnattingsturismen.
Beregningene er basert på forutsetninger om forbruk per overnatting mv.   Se: Se Beregningsopplegg   og Forutsetninger og forbehold  
Tallene må brukes med forsiktighet. De er ment som regneeksempler og indikatorer - og er ikke nøyaktige.
Modulen omfatter bare regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall foTabellen og figurene i denne modulen omfatter bare de regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene. Legg merke til at for enkelte av disse regionene kan det ikke gis tall for camping/hyttegrender. Da er kolonnen for Camping/Hyttegrender = 0. Det betyr at for disse regionene kommer ikke eventuell omsetning skapt av overnattinger ved camping/hyttegrender med i totaltallene. 
 
 
Tabell 5.1. Omsetning skapt av overnattingsturismen. Valgt region. 2016 
Region 
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Omsetning per innbygger. Kroner (Descending)
Ialt 
Hoteller 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Bykle141274173149 631
Hallingdal1 8751 03931552190 565
Aurland-Lærdal298220542475 684
Geiranger-Trollstigen336241534353 806
Valdres95228013453853 443
Fjell-Telemark4651656123948 097
Nord-Gudbrandsdal77240216420640 821
Oppdal2801274510940 670
Setesdal329527919839 723
Midt-Gudbrandsdal5212453124538 995
Hardanger7705066419933 665
Tjøme1659307233 095
Voss448318389231 062
Valle-Bygland-Evje179243811629 743
Sognefjord83859813610329 386
Vest-Telemark415965426528 427
Sør-Gudbrandsdal1 03664817820926 712
Vik-Balestrand-Leikanger167136131926 655
Nord-Østerdal369973923424 528
Sør-Østerdal8574254738523 891
Lofoten5223331216721 502
Nordfjord599435719320 663
Tromsø1 4601 366316219 865
Hitra-Frøya284765015819 364
Midt-Buskerud3781611120619 305
Kongsberg-region5501763034416 339
Fauske-region2931333212916 222
Lister-region5701875432915 484
Narvik-region429234918715 257
Bodø-region9106553122514 253
Røros-region5662274329514 244
Værnes-region6684155519814 155
Alta27923004913 884
Ryfylke4641694924513 778
Brønnøysund-region17187156812 916
Bergen3 5593 431874212 832
Risør-Tvedestrand242492816512 531
Ringerike/Hole4472762814212 214
Mosjøen-region199115127312 185
Larvik51823015713111 811
Sunnfjord299199297011 544
Namdal4471924021511 507
Midt/Øst-Telemark350839816811 180
Mo-Nesna-Sandnessjøen5232983119410 999
Fjordkysten2861401513110 940
Kristiansund-region5452803523010 892
Fosen274791817710 801
Trondheim2 0131 98003310 747
Mandal-region25414491919 995
Romerike2 7302 57401559 958
Orkdal-region26448152019 487
Vesterålen283159181069 295
Osterfjord-Bjørnefjord35322201309 156
Nord-Troms994310468 882
Molde-region639385631918 834
Kristiansand1 1127801272058 086
Sunnhordland509238252467 881
Stavanger-Jæren2 4212 251321377 751
Ålesund-region1 057798901707 733
Hamar-region688331642937 521
Sandefjord34426618617 514
Dalane1706818857 009
Tønsberg288280086 819
Grimstad1511100416 689
Nordhordland22052141556 540
Innherred417185242086 357
Arendal-Grimstad460256761286 345
Halden19311523556 321
Gjøvik-region423183491915 983
Moss1919977155 942
Hadeland169760935 756
Nord-Rogaland574411371275 749
Grenland-Kragerø669398212505 722
Glåmdal-region30173451835 686
Sotra-Øygarden-Osterfjord-Bjørnefjord562294142535 426
Asker/Bærum9709320395 317
Sarpsborg27917521845 102
Follo-region63141302184 961
Arendal2071470614 672
Fredrikstad356200241324 505
Indre Østfold28717191074 433
Horten1179312124 321
Drammen-region656443521613 922
Vestfold-rest26010401563 210
Sotra-Øygarden1957201232 997
 Beregnet av Statistikknett - Basert på grunndata fra Statistisk sentralbyrå
Se Beregningsopplegg   -  forutsetninger og forbehold
 
 
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2016. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen. 2016. Mill. kroner. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss