Statistikknett Reiseliv ... Temasider - for din region   

Skip Navigation Links
Virker ikke valgboksene? Se her
Reiselivets betydning  
Modulen viser et utvalg indikatorer på reiselivets betydning i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - men bearbeidet av Statistikknett.
Tabellene rangerer fylker, regioner og kommuner mv etter et utvalg indikatorer
Velg regionalt nivå til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du også velge fylke i valgboksen til høyre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere og mer omfattende moduler om Reiselivets betydning på www.statistikknett.no  
 

  Velg regionalt nivå >>>
  
   Velg Fylke >>>    
 
 

  1. Hotellovernattinger mv. per innbygger

 
Tabell 1.1 belyser omfanget av den kommersielle overnattingsvirksomheten i forhold til befolkningen i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye kommersiell overnattingsvirksomhet betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 1.1. Overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2018
Komm Navn Nr 
Overnattinger per innbygger 
Hotellenes Losjiinntekt per innbygger 
Hoteller (Descending)
Camping og Hyttegrender 
Samlet marked 
Kroner 
0500 Oppland7,3 13,93 424
0300 Oslo7,20,27,75 133
1900 Troms6,8 8,54 205
1400 Sogn og Fjordane6,8 13,04 564
2000 Finnmark6,5 8,74 155
1200 Hordaland5,3 6,53 407
0600 Buskerud4,7 8,22 500
1800 Nordland4,52,57,33 084
5000 Trøndelag4,21,44,42 028
1500 Møre og Romsdal3,82,05,82 362
0200 Akershus3,6 3,82 478
1000 Vest-Agder3,6 5,82 128
0400 Hedmark3,5 5,91 863
1100 Rogaland3,20,84,12 108
0800 Telemark2,8 6,41 447
0700 Vestfold2,7 5,51 459
0900 Aust-Agder1,8 6,91 188
0100 Østfold 1,4 2,8889
1700 Nord-Trøndelag 0,0 0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger per innbygger. Valgte regioner. 2018

The chart showing Series 1 series.
  Samlede overnattinger per innbygger. Valgte regioner. 2018
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Private hytter per innbygger og landareal mv

 
Tabell 2.1 belyser antall private hytter i forhold til antall innbyggere, landarealet og antall boliger for fastboende i regionene. Hytter per innbyggere kan være en indikator på hvor mye turismen knyttet til private hytter betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 2.1. Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og per bolig. Valgt region
Region 
År 
Hytter per: 
100 innbyggere (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Oppland201826,12,150,2
Hedmark201818,11,434,5
Telemark201817,62,234,8
Buskerud201816,73,435,5
Aust-Agder201815,12,130,7
Finnmark201814,70,227,7
Nordland201811,60,822,3
Vest-Agder201810,42,922,3
Sogn og Fjordane201810,30,619,7
Troms20187,80,514,7
Møre og Romsdal20187,01,314,2
Østfold20186,75,114,5
Hordaland20185,92,112,2
Vestfold20185,76,612,2
Rogaland20183,92,28,8
Akershus20182,43,25,6
Oslo20180,35,20,7
Nord-Trøndelag20180,00,00,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hytter per 100 innbyggere. 2018
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per kvadratkilometer landareal. 2018
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Sysselsetting

 
Tabell 3.1 viser hvor mye sysselsettingen i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet sysselsetting i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale sysselsettingen. 
 
 
Tabell 3.1. Sysselsetting i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2017 
Region 
Antall sysselsatte 
Andel av samlet sysselsetting. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
0300 Oslo21 3353 97717 3584,560,853,71
1900 Troms3 5241 2142 3104,171,442,73
1600 Sør-Trøndelag 6 6821 8764 8064,011,132,89
0500 Oppland3 3771 6371 7403,881,882,00
1000 Vest-Agder3 1088042 3043,570,922,65
0600 Buskerud4 4051 7252 6803,501,372,13
2000 Finnmark1 2865876993,461,581,88
1200 Hordaland8 6932 6526 0413,421,042,38
0200 Akershus9 1622 3566 8063,390,872,52
1800 Nordland3 8521 6572 1953,321,431,89
1100 Rogaland7 5661 9625 6043,230,842,40
0900 Aust-Agder1 5114411 0703,160,922,24
0800 Telemark2 3516901 6613,150,922,22
1400 Sogn og Fjordane1 6979567413,111,751,36
1700 Nord-Trøndelag 1 9236751 2483,071,081,99
0700 Vestfold3 1449662 1782,940,902,04
0400 Hedmark2 4088371 5712,780,971,81
1500 Møre og Romsdal3 4001 3042 0962,681,031,65
0100 Østfold 3 0986082 4902,620,512,10
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  4. Bedrifter

 
Tabell 4.1 viser hvor mye bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet antall bedrifter i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale næringsvirksomheten.  
 
 
Tabell 4.1. Bedrifter i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2019
Region 
Antall bedrifter 
Andel av samlet bedriftsbestand. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
1800 Nordland9523995533,741,572,17
0300 Oslo3 0231422 8813,380,163,23
2000 Finnmark3051421633,291,531,76
1900 Troms5461873593,181,092,09
1400 Sogn og Fjordane4492551943,031,721,31
0500 Oppland7253074182,941,241,70
0800 Telemark5591474122,900,762,14
1200 Hordaland1 4143231 0912,810,642,17
1100 Rogaland1 3011771 1242,790,382,41
1600 Sør-Trøndelag 1 3653231 0422,740,652,09
1500 Møre og Romsdal7672625052,730,931,80
0900 Aust-Agder348782702,700,612,10
1000 Vest-Agder5461044422,610,502,11
0600 Buskerud8392096302,570,641,93
0100 Østfold 747756722,490,252,24
0400 Hedmark5311284032,340,561,78
0700 Vestfold610885222,310,331,97
0200 Akershus1 292971 1952,100,161,94
1700 Nord-Trøndelag 0000,000,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Omsetning skapt av overnattingsturismen

 
Tabellen nedenfor rangerer regionene etter omsetning skapt av overnattingsturismen.
Beregningene er basert på forutsetninger om forbruk per overnatting mv.   Se: Se Beregningsopplegg   og Forutsetninger og forbehold  
Tallene må brukes med forsiktighet. De er ment som regneeksempler og indikatorer - og er ikke nøyaktige.
Modulen omfatter bare regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall foTabellen og figurene i denne modulen omfatter bare de regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene. Legg merke til at for enkelte av disse regionene kan det ikke gis tall for camping/hyttegrender. Da er kolonnen for Camping/Hyttegrender = 0. Det betyr at for disse regionene kommer ikke eventuell omsetning skapt av overnattinger ved camping/hyttegrender med i totaltallene. 
 
 
Tabell 5.1. Omsetning skapt av overnattingsturismen. Valgt region. 2018 
Region 
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Omsetning per innbygger. Kroner (Descending)
Ialt 
Hoteller 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Hallingdal1 9051 05730454592 593
Aurland-Lærdal354264652590 075
Geiranger-Trollstigen391280664462 438
Valdres1 00932213655156 778
Fjell-Telemark4981776825352 024
Nord-Gudbrandsdal77841515420841 583
Setesdal346638020441 514
Oppdal2701183711438 741
Midt-Gudbrandsdal5022252625237 659
Hardanger8295348820736 495
Voss473338419532 481
Sognefjord92766615510732 234
Vest-Telemark421955327329 028
Vik-Balestrand-Leikanger171135162127 264
Sør-Østerdal9745245539527 090
Sør-Gudbrandsdal1 04668113822626 663
Lofoten6254171396925 374
Nord-Østerdal3741083123525 077
Hitra-Frøya3461325416023 355
Tromsø1 7351 640326322 932
Nordfjord651475809622 327
Midt-Buskerud382160821319 425
Røros-region6693452629816 768
Kongsberg-region5571752635616 391
Fauske-region2921382413016 027
Lister-region5831964334415 783
Værnes-region7524955720015 682
Bodø-region1 0087334822815 582
Narvik-region428230818915 348
Ryfylke4951777024814 689
Alta29924905014 484
Bergen3 9763 839964114 210
Brønnøysund-region18610897014 139
Mosjøen-region223138107513 653
Risør-Tvedestrand253563116613 058
Ringerike/Hole4642833814312 502
Mandal-region306466519411 939
Fjordkysten3111621513411 892
Kristiansund-region5933154023811 886
Sunnfjord307205327011 766
Romerike3 3173 163015411 596
Mo-Nesna-Sandnessjøen5353122719611 178
Trondheim2 1112 07803210 908
Midt/Øst-Telemark342799217110 803
Ålesund-region1 4451 17710016810 452
Vesterålen3051752310710 004
Orkdal-region27657152049 785
Innherred389240281219 553
Namdalen483163392819 256
Molde-region658400661929 079
Osterfjord-Bjørnefjord35822801309 045
Kristiansand1 258970832058 898
Sunnhordland572299222518 813
Færder233115121068 715
Fosen327106142068 597
Nord-Troms91378468 136
Hamar-region747378653048 001
Stavanger-Jæren2 5182 337451367 987
Dalane1727015877 070
Hadeland2041034976 896
Arendal-Grimstad486277791296 613
Halden20212322566 507
Grimstad1481070416 436
Gjøvik-region442205451936 208
Tønsberg2692580125 939
Glåmdal-region31091371835 876
Grenland-Kragerø673402202515 723
Nord-Rogaland566412261275 641
Moss18010758155 524
Asker/Bærum1 0229840385 484
Sarpsborg29019016845 224
Arendal2311700615 185
Follo-region63441802164 853
Sotra-Øygarden-Osterfjord-Bjørnefjord498228172534 682
Fredrikstad359206211324 430
Indre Østfold27516171074 175
Horten1128911124 089
Drammen-region627439281613 680
 Beregnet av Statistikknett - Basert på grunndata fra Statistisk sentralbyrå
Se Beregningsopplegg   -  forutsetninger og forbehold
 
 
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2018. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen. 2018. Mill. kroner. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss