Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner    Mer informasjon her
Økonomi og Lønnsomhet  > Bedrifter
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Modulen belyser bedriftsbestanden i næringsområdet Overnattings- og serveringsvirksomhet (Nace 55-56)
Modulen viser utvikling og endring i antall bedrifter - for valgt region og valgt næringsgruppe.
Modulen viser også regionens andel av bedriftene i valgt næring - målt i forhold til landet, eget fylke og egen landsdel.
Modulen bygger på den registerbaserte bedriftsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2008.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og næring.
Flere moduler som belyser bedriftsbestanden i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

 Velg  Fylke    >>>       
 Velg Region   >>>     

 Velg næringsgruppe >>>
 
Region Navn 
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av bedriftsbestanden. Prosent 
Antall 
Prosent 
I eget fylke 
I egen landsdel 
På landsbasis 
Landet55_56200311 08700,00,00,00100,000
Landet55_56200411 128410,40,00,00100,000
Landet55_56200511 2591311,20,00,00100,000
Landet55_56200611 4912322,10,00,00100,000
Landet55_56200711 9494584,00,00,00100,000
Landet55_56200811 851-98-0,80,00,00100,000
Landet55_56200912 2223713,10,00,00100,000
Landet55_56201012 3471251,00,00,00100,000
Landet55_56201112 7283813,10,00,00100,000
Landet55_56201212 8911631,30,00,00100,000
Landet55_56201313 4535624,40,00,00100,000
Landet55_56201414 0405874,40,00,00100,000
Landet55_56201514 6406004,30,00,00100,000
Landet55_56201615 1324923,40,00,00100,000
Landet55_56201715 5183862,60,00,00100,000
Landet55_56201815 8573392,20,00,00100,000
Landet55_56201916 3194622,90,00,00100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Antall bedrifter valgt næring i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landets bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Valgt regions andel av fylkets bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landsdelens bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 
 
 
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss