Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Økonomi og Lønnsomhet  > Sysselsettingsstruktur > Din region
Modulen viser hvilken betydning Overnattings- og serveringsnæringen har i forhold til andre næringsområder.
Modulen viser næringsstrukturen i valgt region basert på sysselsettingens fordeling på næringene (etter arbeidsted).
Tabell 1 viser antall sysselsatte i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Overnattings og serveringsnæringen er også delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Datagrunnlaget er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. 
Flere moduler med næringsstruktur og Overnattings- og Serveringsnæringens betydning finnes fra menylinjen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 
 
   Velg  Fylke    >>>         

 Velg Region   >>>  
 
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. 2015-2020
[Collapse]0000 Landet
201520162017201820192020
I alt2 597 0632 613 6542 647 2972 683 4482 710 4372 681 547
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske63 37063 96864 22263 23663 10463 723
05-09 Bergverk og Utvinning60 01753 02653 21054 37258 75658 758
10-33 Industri215 675208 234207 184208 817210 765206 844
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon29 58130 37830 47831 30732 12732 754
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet207 612212 938220 029225 977230 156230 246
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon348 642349 343350 245350 828347 637343 562
49-53 Transport og lagring138 109136 948135 450136 389135 790128 645
55-56 Overnatting og servering85 65489 15292 85794 54296 91880 702
55 Overnatting26 70726 70126 90727 03427 59420 714
56 Servering58 94762 45165 95067 50869 32459 987
58-63 Informasjon og kommunikasjon88 40888 38290 22293 83698 862100 975
64-66 Finansiering og forsikring46 82745 73945 17145 52646 46647 537
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift161 999162 179166 249171 365174 696173 249
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting120 879125 872131 375135 168133 966126 061
84 Offentlig administrasjon, forsvar162 509164 978167 122167 904168 295171 734
85 Undervisning209 116213 249217 292220 313223 923225 677
86-88 Helse og sosialtjenester532 305541 366546 865553 157558 020563 029
90-99 Personlig tjenesteyting99 720102 772105 776108 889110 700108 316
00 Uoppgitt næring26 64025 13023 55021 82220 25619 738
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Tabell 2. Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. 2015-2020
[Collapse]0000 Landet
201520162017201820192020
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,42,42,42,42,32,4
05-09 Bergverk og Utvinning2,32,02,02,02,22,2
10-33 Industri8,38,07,87,87,87,7
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,11,21,21,21,21,2
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,08,18,38,48,58,6
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,413,413,213,112,812,8
49-53 Transport og lagring5,35,25,15,15,04,8
55-56 Overnatting og servering3,303,413,513,523,583,01
55 Overnatting1,031,021,021,011,020,77
56 Servering2,272,392,492,522,562,24
58-63 Informasjon og kommunikasjon3,43,43,43,53,63,8
64-66 Finansiering og forsikring1,81,81,71,71,71,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,26,26,36,46,46,5
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,74,85,05,04,94,7
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,36,36,36,36,26,4
85 Undervisning8,18,28,28,28,38,4
86-88 Helse og sosialtjenester20,520,720,720,620,621,0
90-99 Personlig tjenesteyting3,83,94,04,14,14,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
 
Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2020. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2020. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, IKT series, Tekn.tjenester/Eiendom series, Finans series, Forr. tjenesteyting series, Pers. tjenesteyting series.
 
 
Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2020. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Bergverk/Olje series, Vann/kraft series, Off. Administrasjon series, Undervisning series, Helse/Sosial series.
 
 
 


Publiseringskalender