Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Sommer Juni-august  > Din region > Markeder og losjiøkonomi
Modulen gir en oversikt over den kommersielle overnattingsvirksomheten i sommersesongen juni-august - i valgt region.  
Velg fylke/region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge landsdel i valgboksen til venstre.
Klikk kolonnehodene for å sortere etter andre kolonner
Skip Navigation Links
Fylker og Regioner
Kommuner og Destinasjoner
 
  
   
   

   
 
Velg fylke/region >>>  
 

 
OBS: Modulen inneholder inntil videre bare tall for fylker og landsdeler - ikke for regioner.
SSB har publisert månedstall for 65 reiselivsregioner i 2021. Men: For mange regioner oppgis det ikke tall for en eller flere måneder pga reglene om konfidensialitet. For en del av disse regionene er det derfor ikke mulig å summere til fullstendige tall for sommersesongen. For sommeren 2021 gjelder dette på de aktuelle statistikkområdene:
Hoteller: 27 regioner. Camping/hytte: 18 regioner. Samlet marked: 31 regioner.
SSB har altså valgt en publiseringsform som ikke gjør det mulig å finne fullstendige tall for sommeren juni-august for 31 av 65 Reiselivsregioner.
 

  Samlet kommersielt marked

 
Tabell 1 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
 
 
Tabell 1. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 13 739 04412 223 15215 795 1211 515 89212,4100,00100,00
Landet2.Nordmenn12 210 01811 003 8689 910 7631 206 15011,0100,00100,00
Landet3.Utlendinger1 529 0261 219 2845 884 358309 74225,4100,00100,00
Landet10Tyskland 506 721354 9121 371 108151 80942,8100,00100,00
Landet4Sverige 146 55169 272472 63977 279111,6100,00100,00
Landet9Nederland 128 41399 440586 12228 97329,1100,00100,00
Landet23Polen 102 27044 833123 94357 437128,1100,00100,00
Landet5Danmark 102 040206 870227 635-104 830-50,7100,00100,00
Landet36USA 86 05659 936478 31926 12043,6100,00100,00
Landet6Finland 58 078128 925139 990-70 847-55,0100,00100,00
Landet15Italia 48 17220 552169 85327 620134,4100,00100,00
Landet11Frankrike 48 10617 196296 60030 910179,8100,00100,00
Landet8Storbritannia 42 32659 782227 958-17 456-29,2100,00100,00
Landet13Sveits 31 84017 036157 14614 80486,9100,00100,00
Landet17Belgia 26 33010 150110 25316 180159,4100,00100,00
Landet24Tsjekkia 24 9197 28370 53517 636242,2100,00100,00
Landet29Litauen21 96318 10333 6153 86021,3100,00100,00
Landet12Spania 21 1827 399213 36913 783186,3100,00100,00
Landet16Østerrike 19 7588 87369 51010 885122,7100,00100,00
Landet25Slovakia 12 4283 31113 4959 117275,4100,00100,00
Landet7Island 8 67914 54010 616-5 861-40,3100,00100,00
Landet27Estland8 2936 64220 1871 65124,9100,00100,00
Landet28Latvia8 0945 32816 3692 76651,9100,00100,00
Landet46Asia ellers 6 9945 748259 7811 24621,7100,00100,00
Landet19Hellas 4 4591 2559 5363 204255,3100,00100,00
Landet34Russland3 9471 90395 4092 044107,4100,00100,00
Landet18Portugal 3 8254 28219 731-457-10,7100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers3 3724 85523 408-1 483-30,5100,00100,00
Landet26Ungarn 3 3331 54018 9561 793116,4100,00100,00
Landet48Afrika ellers3 1363 19728 081-61-1,9100,00100,00
Landet42Oceania ellers2 8801 2818 4941 599124,8100,00100,00
Landet20Irland 2 7617 38510 252-4 624-62,6100,00100,00
Landet32Slovenia2 4941 4716 4931 02369,5100,00100,00
Landet44Kina1 9041 267266 18063750,3100,00100,00
Landet33Ukraina1 5041 30924 26519514,9100,00100,00
Landet22Tyrkia 1 4201 55310 398-133-8,6100,00100,00
Landet41Australia 1 3201 13956 67318115,9100,00100,00
Landet21Luxembourg 1 2422486 645994400,8100,00100,00
Landet39Brasil1 0491 14023 454-91-8,0100,00100,00
Landet37Canada 95870628 17825235,7100,00100,00
Landet38Mexico 7186528 3836610,1100,00100,00
Landet43Japan 69590249 289-207-22,9100,00100,00
Landet14Liechtenstein4121401 170272194,3100,00100,00
Landet47Sør-Afrika4055093 907-104-20,4100,00100,00
Landet30Kypros3853681 939174,6100,00100,00
Landet31Malta3357881 958-453-57,5100,00100,00
Landet45Sør-Korea18345770 359-274-60,0100,00100,00
Landet35Europa ellers 00000,00,000,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. 2021 som andel av 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
 
Tabell 2. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 6 809 2186 073 0559 159 795736 16312,1100,00100,00
Landet2.Nordmenn6 177 0185 563 9385 815 657613 08011,0100,00100,00
Landet3.Utlendinger632 200509 1173 344 138123 08324,2100,00100,00
Landet10Tyskland 96 58468 609430 40727 97540,8100,00100,00
Landet36USA 78 47759 125446 99619 35232,7100,00100,00
Landet4Sverige 77 24543 968242 57333 27775,7100,00100,00
Landet23Polen 55 79522 10063 86133 695152,5100,00100,00
Landet5Danmark 51 39697 758119 404-46 362-47,4100,00100,00
Landet9Nederland 46 47025 780182 81720 69080,3100,00100,00
Landet8Storbritannia 35 60841 761181 814-6 153-14,7100,00100,00
Landet15Italia 28 54913 846120 44614 703106,2100,00100,00
Landet11Frankrike 23 7609 648190 95914 112146,3100,00100,00
Landet6Finland 17 57048 37660 398-30 806-63,7100,00100,00
Landet13Sveits 11 9466 79078 3465 15675,9100,00100,00
Landet12Spania 11 6565 047172 9896 609130,9100,00100,00
Landet29Litauen10 3145 26614 9865 04895,9100,00100,00
Landet17Belgia 9 9984 18551 8935 813138,9100,00100,00
Landet16Østerrike 6 8873 59235 9413 29591,7100,00100,00
Landet46Asia ellers 5 6194 760222 67685918,0100,00100,00
Landet24Tsjekkia 4 4592 00218 2542 457122,7100,00100,00
Landet27Estland4 1742 8909 2751 28444,4100,00100,00
Landet19Hellas 3 8681 0408 0442 828271,9100,00100,00
Landet28Latvia3 4842 1406 5521 34462,8100,00100,00
Landet34Russland3 3271 24058 1852 087168,3100,00100,00
Landet48Afrika ellers2 7291 23425 1101 495121,2100,00100,00
Landet7Island 2 6931 7186 98997556,8100,00100,00
Landet18Portugal 2 6822 58915 897933,6100,00100,00
Landet25Slovakia 2 6438075 6541 836227,5100,00100,00
Landet42Oceania ellers2 2495966 0501 653277,3100,00100,00
Landet26Ungarn 2 18965414 2261 535234,7100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers2 0264 56620 943-2 540-55,6100,00100,00
Landet20Irland 1 8207 1718 321-5 351-74,6100,00100,00
Landet32Slovenia1 3899543 52243545,6100,00100,00
Landet44Kina917920246 800-3-0,3100,00100,00
Landet33Ukraina88277313 69710914,1100,00100,00
Landet37Canada 76955821 77321137,8100,00100,00
Landet41Australia 58076746 444-187-24,4100,00100,00
Landet39Brasil54395120 831-408-42,9100,00100,00
Landet38Mexico 5366067 760-70-11,6100,00100,00
Landet22Tyrkia 4801 1159 177-635-57,0100,00100,00
Landet21Luxembourg 4571063 741351331,1100,00100,00
Landet47Sør-Afrika3804563 425-76-16,7100,00100,00
Landet14Liechtenstein356100621256256,0100,00100,00
Landet30Kypros3143331 787-19-5,7100,00100,00
Landet43Japan 30580446 967-499-62,1100,00100,00
Landet31Malta2471121 671135120,5100,00100,00
Landet45Sør-Korea16333864 458-175-51,8100,00100,00
Landet35Europa ellers 0031 45800,00,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. 2021 som andel av 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
 
Tabell 3. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet1.I alt 6 929 8266 150 0976 635 326779 72912,7100,00100,00
Landet2.Nordmenn6 033 0005 439 9304 095 106593 07010,9100,00100,00
Landet3.Utlendinger896 826710 1672 540 220186 65926,3100,00100,00
Landet10Tyskland 410 137286 303940 701123 83443,3100,00100,00
Landet9Nederland 81 94373 660403 3058 28311,2100,00100,00
Landet4Sverige 69 30625 304230 06644 002173,9100,00100,00
Landet5Danmark 50 644109 112108 231-58 468-53,6100,00100,00
Landet23Polen 46 47522 73360 08223 742104,4100,00100,00
Landet6Finland 40 50880 54979 592-40 041-49,7100,00100,00
Landet11Frankrike 24 3467 548105 64116 798222,5100,00100,00
Landet24Tsjekkia 20 4605 28152 28115 179287,4100,00100,00
Landet13Sveits 19 89410 24678 8009 64894,2100,00100,00
Landet15Italia 19 6236 70649 40712 917192,6100,00100,00
Landet17Belgia 16 3325 96558 36010 367173,8100,00100,00
Landet16Østerrike 12 8715 28133 5697 590143,7100,00100,00
Landet29Litauen11 64912 83718 629-1 188-9,3100,00100,00
Landet25Slovakia 9 7852 5047 8417 281290,8100,00100,00
Landet12Spania 9 5262 35240 3807 174305,0100,00100,00
Landet36USA 7 57981131 3236 768834,5100,00100,00
Landet8Storbritannia 6 71818 02146 144-11 303-62,7100,00100,00
Landet7Island 5 98612 8223 627-6 836-53,3100,00100,00
Landet28Latvia4 6103 1889 8171 42244,6100,00100,00
Landet27Estland4 1193 75210 9123679,8100,00100,00
Landet46Asia ellers 1 37598837 10538739,2100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers1 3462892 4651 057365,7100,00100,00
Landet26Ungarn 1 1448864 73025829,1100,00100,00
Landet18Portugal 1 1431 6933 834-550-32,5100,00100,00
Landet32Slovenia1 1055172 971588113,7100,00100,00
Landet44Kina98734719 380640184,4100,00100,00
Landet20Irland 9412141 931727339,7100,00100,00
Landet22Tyrkia 9404381 221502114,6100,00100,00
Landet21Luxembourg 7851422 904643452,8100,00100,00
Landet41Australia 74037210 22936898,9100,00100,00
Landet42Oceania ellers6316852 444-54-7,9100,00100,00
Landet33Ukraina62253610 5688616,0100,00100,00
Landet34Russland62066337 224-43-6,5100,00100,00
Landet19Hellas 5912151 492376174,9100,00100,00
Landet39Brasil5061892 623317167,7100,00100,00
Landet48Afrika ellers4071 9632 971-1 556-79,3100,00100,00
Landet43Japan 390982 322292298,0100,00100,00
Landet37Canada 1891486 4054127,7100,00100,00
Landet38Mexico 18246623136295,7100,00100,00
Landet31Malta88676287-588-87,0100,00100,00
Landet30Kypros713515236102,9100,00100,00
Landet14Liechtenstein56405491640,0100,00100,00
Landet47Sør-Afrika2553482-28-52,8100,00100,00
Landet45Sør-Korea201195 901-99-83,2100,00100,00
Landet35Europa ellers 00-31 45800,00,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Camping/hytte. 2021 som andel av 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Aggregerte markeder

 
Tabell 4 viser samlede kommersielle overnattinger fordelt på hovedmarkeder.
 
 
Tabell 4. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet.I alt 13 739 04412 223 15215 795 1211 515 89212,4100,0100,0
Landet.Nordmenn12 210 01811 003 8689 910 7631 206 15011,0100,0100,0
Landet.Utlendinger1 529 0261 219 2845 884 358309 74225,4100,0100,0
LandetSentral-Europa714 716490 7992 301 954223 91745,6100,0100,0
LandetNorden315 348419 607850 880-104 259-24,8100,0100,0
LandetØst-Europa189 24591 723423 26797 522106,3100,0100,0
LandetSør-Europa127 88453 393723 38474 491139,5100,0100,0
LandetNord-Amerika87 01460 642506 49726 37243,5100,0100,0
LandetUK og Irland45 08767 167238 210-22 080-32,9100,0100,0
LandetAsia9 7768 374645 6091 40216,7100,0100,0
LandetLatin Amerika5 1396 64755 245-1 508-22,7100,0100,0
LandetOseania4 2002 42065 1671 78073,6100,0100,0
LandetAfrika3 5413 70631 988-165-4,5100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter hovedmarkeder. 2021

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Markedsstruktur

 
Tabell 5 viser de samlede kommersielle overnattingene fordelt etter overnattingsmåte. Overnattinger i hytte omfatter hyttegrendene og campinghytter ved campingplasser - og for landet, fylker og landsdeler også overnattinger ved Norske Vandrerhjem.
 
 
Tabell 5. Samlede kommersielle overnattinger*)  etter overnattingsmåte. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetOvernattinger i alt13 739 04412 223 15215 795 1211 515 89212,4100,0100,0
LandetHotell6 809 2186 073 0559 159 795736 16312,1100,0100,0
LandetHytte2 374 8041 984 2132 437 953390 59119,7100,0100,0
LandetSesong1 663 8391 606 7101 514 97457 1293,6100,0100,0
LandetTelt/vogn1 570 0881 377 0561 331 512193 03214,0100,0100,0
LandetBobil1 321 0951 182 1181 350 887138 97711,8100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter overnattingsmåte. 2021
The chart showing Series 1 series.
  Påvirkbart marked. Overnattinger etter segment. 2021
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 6 skiller ut det som betraktes som "påvirkbart marked". Dette omfatter de overnattingene som antas å kunne påvirkes av markedsføring. Påvirkbart marked dekker hotellovernattinger med formål ferie/fritid og kurs/konferanse - pluss alle andre kommersielle overnattinger. Yrkesbetingede overnattinger utenom kurs/konferanse ved hotellene dekkes altså ikke.
 
 
Tabell 6. Påvirkbart marked*). Overnattinger etter markedssegment.. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
LandetPåvirkbart_marked15 564 14910 633 69613 196 8204 930 45346,4100,0100,0
LandetOvernattinger i alt13 739 04412 223 15215 795 1211 515 89212,4100,0100,0
LandetFerie/fritid8 248 3184 321 9425 974 2423 926 37690,8100,0100,0
LandetHytte2 374 8041 984 2132 437 953390 59119,7100,0100,0
LandetSesong1 663 8391 606 7101 514 97457 1293,6100,0100,0
LandetTelt/vogn1 570 0881 377 0561 331 512193 03214,0100,0100,0
LandetBobil1 321 0951 182 1181 350 887138 97711,8100,0100,0
LandetKurs/konferanse386 005161 657587 252224 348138,8100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabell 7 sammenlikner overnattinger ved hoteller og campingplasser/hyttegrender. Poenget er å synliggjøre markedsstruktur og endringer ved hoteller og enklere overnattingsmåter.
 
 
Tabell 7. Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall overnattinger Juni-august 2021 og endring fra samme periode 2020. Valgt region
Region 
.Nr 
Marked 
Overnattinger 2021 
Endring fra 2020. Antall 
Endring fra 2020. Prosent 
Hotell (Descending)
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Landet1.I alt 6 809 2186 929 826736 163779 72912,112,7
Landet2.Nordmenn6 177 0186 033 000613 080593 07011,010,9
Landet3.Utlendinger632 200896 826123 083186 65924,226,3
Landet10Tyskland 96 584410 13727 975123 83440,843,3
Landet36USA 78 4777 57919 3526 76832,7834,5
Landet4Sverige 77 24569 30633 27744 00275,7173,9
Landet23Polen 55 79546 47533 69523 742152,5104,4
Landet5Danmark 51 39650 644-46 362-58 468-47,4-53,6
Landet9Nederland 46 47081 94320 6908 28380,311,2
Landet8Storbritannia 35 6086 718-6 153-11 303-14,7-62,7
Landet15Italia 28 54919 62314 70312 917106,2192,6
Landet11Frankrike 23 76024 34614 11216 798146,3222,5
Landet6Finland 17 57040 508-30 806-40 041-63,7-49,7
Landet13Sveits 11 94619 8945 1569 64875,994,2
Landet12Spania 11 6569 5266 6097 174130,9305,0
Landet29Litauen10 31411 6495 048-1 18895,9-9,3
Landet17Belgia 9 99816 3325 81310 367138,9173,8
Landet16Østerrike 6 88712 8713 2957 59091,7143,7
Landet46Asia ellers 5 6191 37585938718,039,2
Landet24Tsjekkia 4 45920 4602 45715 179122,7287,4
Landet27Estland4 1744 1191 28436744,49,8
Landet19Hellas 3 8685912 828376271,9174,9
Landet28Latvia3 4844 6101 3441 42262,844,6
Landet34Russland3 3276202 087-43168,3-6,5
Landet48Afrika ellers2 7294071 495-1 556121,2-79,3
Landet7Island 2 6935 986975-6 83656,8-53,3
Landet18Portugal 2 6821 14393-5503,6-32,5
Landet25Slovakia 2 6439 7851 8367 281227,5290,8
Landet42Oceania ellers2 2496311 653-54277,3-7,9
Landet26Ungarn 2 1891 1441 535258234,729,1
Landet40Latin-Amerika ellers2 0261 346-2 5401 057-55,6365,7
Landet20Irland 1 820941-5 351727-74,6339,7
Landet32Slovenia1 3891 10543558845,6113,7
Landet44Kina917987-3640-0,3184,4
Landet33Ukraina8826221098614,116,0
Landet37Canada 7691892114137,827,7
Landet41Australia 580740-187368-24,498,9
Landet39Brasil543506-408317-42,9167,7
Landet38Mexico 536182-70136-11,6295,7
Landet22Tyrkia 480940-635502-57,0114,6
Landet21Luxembourg 457785351643331,1452,8
Landet47Sør-Afrika38025-76-28-16,7-52,8
Landet14Liechtenstein3565625616256,040,0
Landet30Kypros31471-1936-5,7102,9
Landet43Japan 305390-499292-62,1298,0
Landet31Malta24788135-588120,5-87,0
Landet45Sør-Korea16320-175-99-51,8-83,2
Landet35Europa ellers 00000,00,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Overnattingenes fordeling på hotell og camping/hytte. I alt, nordmenn og utlendinger. Juni-august. 2021.
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
  Overnattinger etter type. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
 
 
 

  Hotellovernattinger etter formål

 
Tabell 8. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
. 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 (Descending)
2020 
2019 
Antall 
% 
2021 
2020 
Landet6Kurs/Ferie8 634 3234 483 5996 561 4944 150 72492,6100,00100,00
Landet4Ferie/fritid8 248 3184 321 9425 974 2423 926 37690,8100,00100,00
Landet1.I alt 6 809 2186 073 0559 159 795736 16312,1100,00100,00
Landet5Kurs/Yrke3 027 1411 751 1133 185 5531 276 02872,9100,00100,00
Landet3Yrke2 641 1361 589 4562 598 3011 051 68066,2100,00100,00
Landet2Kurs/konf386 005161 657587 252224 348138,8100,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger etter formål. 2021. Prosent

The chart showing Series 1 series.
  Hotellovernattinger etter formål. Endring 2021/2020. Prosent
The chart showing 2021 series.
 
 

  Hotellenes losjiøkonomi

 
For hotellene hentes det inn opplysninger om losjiinntekter og kapasitetsutnytting mv som en del av den månedlige overnattingsstatistikken. Det gjør det mulig å beregne losjiøkonomiske nøkkeltall - som inntekt per solgt rom, inntekt per disponibelt rom (=RevPar) mv for hotellene
 
 
Tabell 9. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2021/2020 
Markedsandel % 
2021 
2020 
2019 
Absolutt 
% 
2021 
2020 
LandetLosjiinntekt 1000kr4 581 5393 512 7265 480 1841 068 81330,4100,0100,0
LandetKr. per overnatting6735785989416,30,00,0
LandetKr. per solgt rom1 1691 0431 01612612,10,00,0
LandetKr. per disp. rom62850469412424,50,00,0
LandetKr. per gjest1 16096594119520,20,00,0
LandetHoteller (antall)9859681 006171,8100,0100,0
LandetRom (antall)79 35075 74485 7803 6054,8100,0100,0
LandetSenger (antall)167 966166 134188 0231 8321,1100,0100,0
LandetRom-døgn7 300 1616 968 4837 891 729331 6784,8100,0100,0
LandetSolgte rom3 919 8003 368 3695 391 391551 43116,4100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2020 til 2021. Prosent
The chart showing 2021 series.
  Kapasitetsutnytting. 2021 og 2020. Prosent

The chart showing 2020 series, 2021 series.
 
 
Tabell 10. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Juni-august 2021 og 2020
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2021 
2020 
2019 
LandetKaputnytting rom (%)53,7048,3068,30
LandetKaputnytting senger (%)44,1039,7053,00
LandetOppholdstid per gjest1,721,671,57
LandetOppholdstid for nordmenn1,711,661,61
LandetOppholdstid for utlendinger1,871,841,52
LandetOvernattinger per solgt rom1,741,801,70
 
 
 

  Kapasitetstilbud

 
Overnattingsstatistikkene viser det tilgjengelige kapasitetstilbudet ved hoteller og campingplasser/hyttegrender hver måned. Kapasiteten varierer gjennom året fordi noen bedrifter holder stengt i perioder av året - og fordi noen bedrifter legges ned og etableres.
 
 
Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall bedrifter og rom. Valgt region. Måneder. 2021 og 2020
Region 
Måned (Ascending)
Antall hoteller 
Antall hotellrom 
Antall Campingplasser Hyttegrender 
Antall rom i Campingplasser Hyttegrender 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
2021 
2020 
Landet0179888670 73682 05998366312 4319 836
Landet0280491970 28584 09698379612 43111 258
Landet0381593168 83583 34592872913 7949 777
Landet0480460566 09543 1121 03072914 5999 777
Landet0586171469 28252 3811 3081 19017 32615 004
Landet0696695477 71579 1801 5881 49820 89919 368
Landet0798195479 00877 4621 6591 64222 03620 361
Landet081 00999682 72885 3851 6581 59721 63219 427
Landet091 01097383 87384 7541 4141 27418 75715 913
Landet1095792283 41182 2661 01687615 04911 654
 
 
Antall hotellrom etter måned. 2021 og 2020

The chart showing 2021 series, 2020 series.
  Antall rom på campingplasser og hyttegrender etter måned. 2021 og 2020
The chart showing 2021 series, 2020 series.
 
 


Publiseringskalender