Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for januar-april 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
Hytteturisme  > Hytteareal  > Din region
Modulen viser utvikling av areal brukt til hytter og fritidsbygg.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå - Arealbruk
Areal brukt til hytter og fritidsbygg er også regnet som andel av samlet areal i regionene.
Fra menyen nedenfor finnes modul med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

 Velg  Fylke    >>>         

 Velg Region   >>>  
 
Tabell 1. Hytter etter type fritidsbyggområde. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Areal brukt til hytter og fritidsbygg 
Samlet areal 
Hytte areal. Km2 
Hytte areal - Andel. Prosent 
Landet2011410,290,127323745,0
Landet2013425,980,132323748,9
Landet2014430,910,133323751,0
Landet2015436,320,135323748,3
Landet2016439,270,136323768,5
Landet2017444,480,137323779,6
Landet2020450,690,139323807,9
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Areal brukt til hytter og fritidsbygg. Km2
The chart showing Areal til hyttebygg. Km2 series.
  Andel av areal brukt til hytter og fritidsbygg. Prosent
The chart showing Andel av sdamlet arreal brukt til hyttebygg. Prosent series.
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss