Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Hytteturisme

Temaside - Hytter og Hytteturisme

Hyttebestand
1. Private hytter. Antall og endring. 2000-2021
2. Private hytter etter byggeår. 2021

Hyttebygging
3. Hyttebygging. Antall hytter og areal. 2000-2020

Solgte hytter og hyttepriser
4. Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2010-2020  

Hyttetetthet - og hyttenes betydning
5. Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2021
6. Hytteareal - samlet areal og andel. 2011-2020

Hyttebestand - etter type hytteområde
7. Hytter og fritidsboliger - etter type hytteområde. 2013-2020

Hytteformidling
8. Hytteformidling. Overnattinger i hytter utleid gjennom hytteformidlere. 2000-2019
 
 


Publiseringskalender