Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner    Mer informasjon her
Hytteturisme

Temaside - Hytter og Hytteturisme

Hyttebestand
1. Private hytter. Antall og endring. 2000-2019
2. Private hytter etter byggeår. 2018

Hyttetetthet - og hyttenes betydning
3. Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2018
4. Hytteareal - samlet areal og andel. 2011-2017

Hyttebestand - etter type hytteområde
5. Hytter og fritidsboliger - etter type hytteområde

Hyttebygging
6. Hyttebygging. Antall hytter og areal. 2000-2018

Solgte hytter og hyttepriser
7. Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2018  

Hytteformidling
8. Hytteformidling. Overnattinger i hytter utleid gjennom hytteformidlere. 2000-2019
 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss