Statistikknett Telemark   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Telemark finner du reiselivsstatistik for regioner i Telemark. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Telemark. Du kommer tibake til denne startsiden for Telemark fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 70200,0
55_5620012 572-130-4,8
55_5620022 568-4-0,2
55_5620032 386-182-7,1
55_5620042 377-9-0,4
55_5620052 439622,6
55_5620062 348-91-3,7
55_5620072 5812339,9
55_5620082 408-173-6,7
55_5620092 305-103-4,3
55_5620102 255-50-2,2
55_5620112 204-51-2,3
55_5620122 134-70-3,2
55_5620132 2421085,1
55_5620142 287452,0
55_5620152 047-240-10,5
55_5620162 25320610,1
55_5620172 351984,4
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Telemark hadde 2 253 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,0 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 10,1 prosent eller 206 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB - men er lavere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Telemark hadde 539 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Veksten i antall bedrifter har stagnert de siste årene - men er høyere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Overnattings og serveringsnæringen i Telemark hadde en driftsmargin på 1,1 prosent i 2015 - som var lavere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 22 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - men avkastningen på egenkapitalen var på minus 2,6 prosent- som var lavere enn landsgjennomsnittet på pluss 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018. 
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0800 Telemark
2016
I alt74 257
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1 455
05-09 Bergverk og Utvinning207
10-33 Industri7 741
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 526
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet6 834
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon10 215
49-53 Transport og lagring3 175
55-56 Overnatting og servering2 253
55 Overnatting657
56 Servering1 596
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 080
64-66 Finansiering og forsikring731
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 255
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 190
84 Offentlig administrasjon, forsvar4 545
85 Undervisning6 445
86-88 Helse og sosialtjenester18 446
90-99 Personlig tjenesteyting2 616

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0800 Telemark
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,0
05-09 Bergverk og Utvinning0,3
10-33 Industri10,4
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon2,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,2
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,8
49-53 Transport og lagring4,3
55-56 Overnatting og servering3,0
55 Overnatting0,9
56 Servering2,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,5
64-66 Finansiering og forsikring1,0
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,3
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,1
85 Undervisning8,7
86-88 Helse og sosialtjenester24,8
90-99 Personlig tjenesteyting3,5

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200343500,0
55_562004453184,1
55_56200545520,4
55_56200645720,4
55_56200745700,0
55_562008451-6-1,3
55_562009466153,3
55_562010484183,9
55_562011469-15-3,1
55_562012480112,4
55_562013510306,3
55_56201451661,2
55_562015546305,8
55_56201655040,7
55_562017539-11-2,0
55_56201854450,9
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Telemark
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin-0,8-2,11,11,32,31,1-0,6
Resultatgrad-2,8-3,8-6,10,71,80,5-0,7
Totalrentabilitet-1,1-1,5-6,93,04,42,20,2
Egenkapitalrentabilitet-13,7-17,5-59,41,15,1-2,6-8,5
Egenkapitalandel25,225,717,716,926,522,422,8
Likviditetsgrad1,151,130,980,921,031,081,03
Antall foretak205212232251273282304
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Telemark lages av Regio AS  - og er finansiert av Telemark fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk