Statistikknett Telemark   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Telemark finner du reiselivsstatistik for regioner i Telemark. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Telemark. Du kommer tibake til denne startsiden for Telemark fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 70200,0
55_5620012 572-130-4,8
55_5620022 568-4-0,2
55_5620032 386-182-7,1
55_5620042 377-9-0,4
55_5620052 439622,6
55_5620062 348-91-3,7
55_5620072 5812339,9
55_5620082 408-173-6,7
55_5620092 305-103-4,3
55_5620102 255-50-2,2
55_5620112 204-51-2,3
55_5620122 134-70-3,2
55_5620132 2421085,1
55_5620142 287452,0
55_5620152 047-240-10,5
55_5620162 25320610,1
55_5620172 351984,4
55_5620182 203-148-6,3
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0800 Telemark
2018
I alt75 667
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1 467
05-09 Bergverk og Utvinning145
10-33 Industri7 734
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 573
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet7 169
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon10 244
49-53 Transport og lagring3 261
55-56 Overnatting og servering2 203
55 Overnatting660
56 Servering1 543
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 083
64-66 Finansiering og forsikring704
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 645
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 384
84 Offentlig administrasjon, forsvar4 180
85 Undervisning6 603
86-88 Helse og sosialtjenester18 769
90-99 Personlig tjenesteyting2 810

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0800 Telemark
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri10,2
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon2,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,5
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,5
49-53 Transport og lagring4,3
55-56 Overnatting og servering2,9
55 Overnatting0,9
56 Servering2,0
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,4
64-66 Finansiering og forsikring0,9
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,8
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,5
85 Undervisning8,7
86-88 Helse og sosialtjenester24,8
90-99 Personlig tjenesteyting3,7

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200343500,0
55_562004453184,1
55_56200545520,4
55_56200645720,4
55_56200745700,0
55_562008451-6-1,3
55_562009466153,3
55_562010484183,9
55_562011469-15-3,1
55_562012480112,4
55_562013510306,3
55_56201451661,2
55_562015546305,8
55_56201655040,7
55_562017539-11-2,0
55_56201854450,9
55_562019559152,8
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Telemark
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin-0,8-2,11,11,32,31,1-0,6-0,3
Resultatgrad-2,8-3,8-6,10,71,80,5-0,7-1,0
Totalrentabilitet-1,1-1,5-6,93,04,42,20,2-0,2
Egenkapitalrentabilitet-13,7-17,5-59,41,15,1-2,6-8,5-6,9
Egenkapitalandel25,225,717,716,926,522,422,829,0
Likviditetsgrad1,151,130,980,921,031,081,031,00
Antall foretak205212232251273282304305
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Telemark lages av Regio AS  - og er finansiert av Telemark fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk