Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Om Statistikknett
Statistikknett er en formidlingskanal for den regionale reiselivsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å bearbeide og tilrettelegge datagrunnlaget slik at det er bedre tilpasset regionale brukeres behov.
SSB publiserer selv reiselivsstatistikk bare ned til fylkesnivå. Statistikknett kjøper derfor statistikk fra SSB for kommuner og reiselivsregioner. På den måten kan vi gjøre tilgjengelig standardisert og sammenliknbar statistikk for geografiske områder som er tilpasset behovet til de regionale reiselivsaktørene. (Se Regionale inndelinger)
Det sparer regionale brukere for eget statistikkarbeid og datakjøp. Det skaper bedre sammenliknbarhet på tvers av regioner. Det reduserer regionalt dobbeltarbeid og øker brukernytten.
Derfor: Bruk Statistikknett - det lønner seg... 

OBS OBS OBS
Hvis valgboksene for valg av regioner mv ikke fungerer: Da bruker du sannsynligvis nettleseren Microsoft Explorer. Løsninger på problemet finner du her.


Mer Om Statistikknett
Statistikknett - hva og hvorfor
Om oss
Kontakt oss
Nyhetsbrev

Datagrunnlag - og bearbeidinger
Datagrunnlag fra SSB
Endringer og feil i datagrunnlaget
Fremskrivninger - hvordan
Losjiøkonomiske nøkkeltall - definisjoner og bruksmåter

Regionale inndelinger
Regionale inndelinger i fylker og landsdeler

Oppdateringer
Oppdateringskalender
Om oppdateringer

Startsider og navigasjon
Regionale Startsider - nasjonal startside

Bruksmåter og modultyper
Typer moduler - ulike perspektiver
Hvorfor - Hvordan - Til hva? > Brukerscenarier

Hjelp - teknisk og praktisk
Kopiering av tabeller og figurer
ToolTips på menyer og tabeller mv
Hvis valgboksene for valg av regioner mv ikke fungerer: Da bruker du sannsynligvis nettleseren Microsoft Explorer. Løsninger på problemet finner du her.

Tilgang og finansiering
Tilgang og Finansiering

Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss