Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
     
Reiselivets Betydning

Temaside - Reiselivsnæringens betydning

Indikatorer > Overnattingsturismens betydning
1. Betydning kommersielt overnattingsmarked.  Indikatorer for overnattinger og losjiinntekt
2. Betydning hytteturismen. Hyttetetthet og nybygging av hytter  

Sysselsetting og bedrifter
3. Sysselsetting. Overnattings- og Serveringsnæringens betydning i forhold til andre næringer  
4. Bedrifter. Overnattings- og Serveringsnæringens betydning i forhold til andre næringer   

Ringvirkninger > Omsetning skapt av overnattingsturismen
5. Reiselivsomsetning. Anslag på omsetning skapt av overnattingsturismen   
6. Reiselivsomsetningens fordeling. Anslag på reiselivsomsetningens fordeling på næringer
Om beregninger av reiselivsomsetning (tabell 5 og 6)
Beregningsopplegg  
Forbehold og forutsetninger   

  Reiselivets Betydning > Om innholdet
Her ligger moduler som belyser reiselivets betydning - fra ulike innfallsvinkler.

Overnattingsturismens betydning er belyst gjennom indikatorer som viser antall overnattinger og losjiinntekter i forhold til befolkningen i regionene. På samme måte er hytteturismens betydmning illustrert ved antall hytter i forhold til folkemengde og areal i regionene.

Reiselivsnæringen betydning for sysselsetting og bedrifter er belyst som antall sysselsatte og bedrifter i Overnattings- og serveringsnæringen som andel av samlet antall sysselsatte og bedrifter i regionene.

Omsetning skapt av overnattingsturismen gir regneeksempler på overnattingssturismens samlede ringvirkninger i regionene.
Se beskrivelsene under Beregningsopplegg - og Forbehold.

Husk: Fra menyen til venstre kommer du først inn på modul som beskriver struktur og utvikling for DinRegion. Du kan gå videre til moduler der du kan rangere eller sammenlikne regioner fra undermenyen øverst på den siden.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss