Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
     
Økonomi og Lønnsomhet

Temaside - Reiselivsnæringens økonomi - sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet

Sysselsetting
1. Sysselsetting i Overnattings- og Serveringsnæringen (Nace 55-56). 2008-2018
2. Sysselsettingsstruktur. Overnattings- og Serveringsnæringens betydning i forhold til andre næringsområder. 2010-2018  

Bedrifter
3. Bedrifter i Overnattings- og Serveringsnæringen (Nace 55-56). 2003-2019
4. Bedriftsstruktur. Overnattings- og Serveringsnæringens betydning i forhold til andre næringsområder. 2010-2019

Regnskap og Lønnsomhet
5. Resultatregnskap, Balanse og Nøkkeltall for Overnattings- og Serveringsnæringen.  2007-2017  


Strukturstatistikk
7. Strukturstatistikk. Verdiskapning mv i Overnattings- og Serveringsnæringen. 2000-2016  
  Økonomi og lønnsomhet > Om innholdet
Her ligger moduler som belyser økonomi og lønnsomhet i reiselivsnæringen - fra ulike innfallsvinkler.

Sysselsetting er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken i Statistisk sentralbyrå. Modulene dekker sysselsettingen i Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56).
Modulene viser utviklingen i antall sysselsatte siden år 2000 - og næringens betydning målt i forhold til sysselsettingen i andre næringer.

Bedriftsbestanden er hentet fra den registerbaserte bedrifts- og foretaksstatistikken i Statistisk sentralbyrå. Modulene dekker bedrifter i Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56).
Modulene viser utviklingen i antall registrerte bedrifter siden år 2003 - og næringens betydning målt i forhold til antall bedrifter i andre næringer.

Regnskap og lønnsomhet er hentet fra den årlige regnskapsstatistikken i Statistisk sentralbyrå. Modulene dekker aksjeselskaper i Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56).
Modulene viser utviklingen i resultatregnskap, balanse og økonomiske nøkkeltall for næringen.

SSB publiserer bearbeidede regnskap bare på fylkesnivå. Derfor er det også laget tilrettelagte søk med lenker til regnskap for enkeltforetak - slik det publiseres på nettstedet www.proff.no. Disse bygger igjen på foretakenes offentlige årsregnskaper - hentet fra regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Strukturstatistikken er en årsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser produksjon og verdiskapning mv. Modulene dekker bedrifter i Overnattings- og serveringsnæringen (Nace 55-56).

Husk: Fra menyen til venstre kommer du først inn på modul som beskriver struktur og utvikling for DinRegion. Du kan gå videre til moduler der du kan rangere eller sammenlikne regioner fra undermenyen øverst på den siden.
 
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss