Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
     
Hytteturisme

Temaside - Hytter og Hytteturisme

Hyttebestand
1. Private hytter. Antall og endring. 2000-2019
2. Private hytter etter byggeår. 2018

Hyttetetthet - og hyttenes betydning
3. Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2018
4. Hytteareal - samlet areal og andel. 2011-2017

Hyttebestand - etter type hytteområde
5. Hytter og fritidsboliger - etter type hytteområde

Hyttebygging
6. Hyttebygging. Antall hytter og areal. 2000-2018

Solgte hytter og hyttepriser
7. Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2018  

Hytteformidling
8. Hytteformidling. Overnattinger i hytter utleid gjennom hytteformidlere. 2000-2019

  Hytteturisme > Om innholdet:
Private hytter betyr i mange regioner mye for turisme og økonomi. I en del kommuner er det flere private hytter enn innbyggere - og flere hytter enn boliger for fastboende. Dette kan skape betydelig etterspørsel etter varer og tjenester for lokalt næringsliv.  De økonomiske virkningene er knyttet til bruken av hyttene - men også bygging og vedlikehold av hytter kan ha stor betydning for lokale bedrifter i byggenæringen mv.

Modulene under Hyttebestand viser utviklingen i antallet hytter og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. De viser også hvordan hyttebestanden fordeler seg etter byggeår.

Modulene under Hyttetetthet belyser hyttenes betydning i regionene - målt i forhold til innbyggere, areal og boliger. Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i regionene.

Modulene under Hyttebygging viser omfanget av hyttebyggingen i regionene - målt som antall hytter og hyttenes samlede areal. Dessuten vises utviklingen i de nybygde hyttenes størrelse.

Modulene under Solgte hytter og hyttepriser viser antall fritidseiendommer som selges i regionene, den samlede verdiene av hyttesalget og den gjennomsnittlige prisen per hytte solgt - i årene siden 2000. 
Modulene under Hytteformidling viser omfang og utvikling i overnattinger i private hytter leid ut gjennom hytteformidlere - siden 2000.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss