Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Om Statistikknett  > Regionale Startsider - nasjonal Startside

Statistikknett har både en nasjonal startside og regionale startsider for fylker og landsdeler. Du kan velge startside fra lenken "Regionale Startsider" som ligger i toppspalten på alle sider.

Nasjonal startside på Statistikknett.no
Den nasjonale startsiden ligger på Statistikknett.no
Her finner du moduler som dekker hele landet - og alle de fylker og regioner som finnes på Statistikknett.
På den nasjonale startsiden Statistikknett.no ligger flere moduler og mer omfattende moduler enn på de regionale startsidene.
Mest fullstendig innhold og flest perspektiver finner du derfor ved å bruke den nasjonale inngangen på Statistikknett.no.
Fordi denne dekker regioner i alle fylker er det imidlertid litt mer tungvindt å gjøre valg av regioner her.

Regionale startsider - fra menyen i toppspalten
De regionale startsidene er laget for å gi enklere tilgang til statistikk for regioner innen et fylke eller en landsdel.
Her finner du oversiktsmoduler for regionene innen et fylke/en landsdel.
Det er også lagt inn korte kommentarer på utviklingen innen fylket/landsdelen.
I tillegg vil det bli lagt inn spesialtilpassede regionale moduler på en del av de regionale nettstedene.

Veksling mellom Regionale sider og Statistikknett.no
I toppmenyen på de regionale startsidene ligger det lenke til både regionale oversiktsmoduler - og til hovedmenyen på Statistikknett.no. På den måten kan du enkelt velge det innhold og nivå som passer best.
For den som skal ha enkel og rask oversikt over egen region innen et fylket er det best å bruke oversiktsmodulene på de regionale startsidene.
Brukere som vil utnytte flere typer moduler, ha flere perspektiver og sammenlikne regioner i flere fylker går til Statistikknett.no.

Hvis du velger Statistikknett.no  fra de regionale sidene forlater du det regionale nettstedet.
Du går imidlertid enkelt tilbake til den regionale startsiden fra lenken "Regionale Startsider" i toppspalten.

Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>


     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss