Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Analyse
Statistikknett utarbeider også analyser av regionalt reiseliv.
Her kommer et sett standardiserte analyser - og et utvalg moduler som er spesialtilpasset regionale behov.


Her finner du oppsummerende analyser for en valgt region.
Velg region og få samlet oversikt over struktur og utvikling på overnattingsmarkedet og hotellenes losjiøkonomi.
RegionProfilene kan også lages spesifikt for din region med analytiske kommentarer.
De kan lenkes opp mot eksterne nettsider. Slik kan du kan gjøre en RegionProfil for din region tilgjengelig direkte fra ditt eget nettsted. Kostnaden for en slik løsning er kr. 10.000 for første år - og deretter kr. 5.000 per år.
RegionProfilene kan også endres slik at innholdet passer bedre med egne behov. Ta kontakt om aktuelle løsninger.
RegionProfilene bør også ses i sammenheng med MarkedsProfilene  - som også har en regional dimensjon.


Her finner du oppsummerende analyser for utenlandsmarkedene.
Velg et marked og få samlet oversikt over utvikling i trafikkvolum og betydning, sesongstruktur og sesongutvikling for markedet - og hvordan trafikkvolum og betydning for markedet fordeler seg på fylker, landsdeler, regioner og kommuner. 
Du kan også velge en region for å se utvikling og sesongmønster for markedet i valgt region.


Her finner du tabeller og figurer som viser den langsiktige markedsutviklingen i norsk hotellnæring for perioden 1960-2018.
Tallene er brudt ned på fylker og landsdeler.

Byer og distrikter > Noen perspektiver

     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss