Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
Datagrunnlag - internasjonalt                                                  
Sverige
Hentes fra Inkvarteringsstatistiken  utarbeidet av Statistiska centtralbyrån i Sverige.
Detaljert beskrivelse av statistikkene finnes fra lenken ovenfor. 

Vær oppmerksom på at den svenske statistikken omfatter formidling av private hytter og leiligheter.
Disse overnattingene er gruppert sammen med camping og hyttegrender mv i tabellene. 

Danmark
Hentes fra overnattingsstatistikkene  utarbeidet av Danmarks Statistik.
Detaljert beskrivelse av statistikkene finnes fra lenken ovenfor.

Vær oppmerksom på at den danske statistikken omfatter utleie av Feriehus .
Disse overnattingene er gruppert sammen med camping og hyttegrender mv i tabellene.
Utleie av Feriehus har et betydelig omfang i Danmark - og trekker særlig mange gjester fra Tyskland.

Finland
Hentes fra Inkvarteringsstatistiken  utarbeidet av Statistikcentralen i Finland (Statistics Finland). 
Detaljert beskrivelse av statistikkene finnes fra lenken ovenfor. 

Statistikken publiseres for "Alle overnattingsbedrifter" og for Hoteller separat.
Statistikk for Campingplasser og hyttegrender mv. er beregnet som differansen mellom Alle bedrifter og Hoteller.

Norge
Hentes fra Overnattingsstatistikkene  utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.
Den månedlige overnattingsstatistikken i Norge omfatter dessverre ikke hytteformidling. Der skiller den seg fra statistikkene i Sverige og Danmark.
I Norge lager imidlertid SSB en egen statistikk for hytteformidling  som publiseres årlig.
I tabellene på årsbasis har vi derfor inkludert hytteformidliing i samlet marked og gruppert det sammen med overnatting på campingplasser og hytter.
I månedsstatistikkene er imidlertid hytteformidling ikke inkludert i tallene for Norge. Det betyr at overnattingsvolum og markedsandeler for Norge blir noe for lave.
Hytteformidling gir rundt 1 million overnattinger på årsbasis i Norge - og trekker særlig gjester fra utenlandsmarkedene Danmark, Tyskland og Sverige.
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>












     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss