Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
     
Internasjonale perspektiver  > Overnattingsturismens betydning i Norden
Modulen belyser overnattingsturismens relative betydning i de nordiske landene.
Modulen viser antall kommersielle overnattinger i landene i forhold til landenes innbyggetall og areal.
Det skilles mellom innenlandske og utenlandske overnattinger.
Innenlandske overnattinger er da overnattinger gjort i hjemlandet av landets egne innbyggere.
Utenlandske overnattinger er overnattinger gjort i landet av gjester fra andre land.
Tabellen dekker alle typer kommersielle overnattinger.
Datagrunnlaget er hentet fra statistikkbyråene i de nordiske landene.
Skip Navigation Links
Markeder og utvikling
Struktur og markedsandeler
Turistbalanser
  Internasjonale perspektiver
Datagrunnlaget  beskrives her
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Modulene under Internasjonale perspektiver belyser hvordan norsk reiselivsnæring hevder seg i konkurransen om den internasjonale turismen.
     
Tabell 1. Kommersielle overnattinger per innbygger i de nordiske landene.   Januar-desember 2018
Land 
Overnattinger per innbygger 
I alt (Descending)
Innenlandske 
Utenlandske 
Island24,172,9521,22
Danmark9,514,614,90
Sverige6,704,981,72
Finland4,192,911,28
Kilde: SSB og de andre statistikkbyråene i Norden  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Tabellen setter kommersielle antall overnattinger landene i forhold til antall innbyggere i landene.
Overnattingene er fordelt på innenlandske (=overnattinger gjort av landets egne innbyggere) og utenlandske (=overnattinger gjort av utlendinger).
Tallene for Norge omfatter overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender, vandrerhjem og hytteformidling.
Tallene for Danmark omfatter hoteller, feriecenter, campingplasser, vandrerhjem og utleie av feriehus
Tallene for Sverige omfatter hoteller, campingplasser, stugby, vandrerhjem og utleie av stugor og leiligheter (SoL)
Tallene for Finland omfatter hoteller, campingplasser, stugbyer, vandrerhjem og hyttegrender
I tabeller og figurer er overnatting ved hotellene spesifisert for seg selv - og all annen overnatting er gruppert som camping og hytter mv.
OBS: For hytteformidling i Norge mangler løpende månedlig statistikk - og tallene for siste år er beregnet.
  Overnattinger per innbygger i alt. Nordiske land. 2018
The chart showing Samlede overnattinger per innbygger series.
     
     
Utenlandske overnattinger per innbygger. Nordiske land. 2018
The chart showing Utenlandske overnattinger per innbygger series.

  Innenlandske overnattinger per innbygger. Nordiske land. 2018
The chart showing Innenlandske overnattinger per innbygger series.
 
     
     
Tabell 2. Kommersielle overnattinger per km2 areal i de nordiske landene.   Januar-desember 2018
Land 
Overnattinger per km2 areal 
I alt (Descending)
Innenlandske 
Utenlandske 
Danmark1280,44621,19659,25
Sverige128,3695,4532,91
Island81,769,9771,79
Finland59,1041,0918,01
Kilde: SSB og de andre statistikkbyråene i Norden  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Tabellen setter kommersielle antall overnattinger landene i forhold til landets areal målt i kvadratkilometer.
Overnattingene er fordelt på innenlandske (=overnattinger gjort av landets egne innbyggere) og utenlandske (=overnattinger gjort av utlendinger).
Tallene for Norge omfatter overnattinger ved hoteller, campingplasser, hyttegrender, vandrerhjem og hytteformidling.
Tallene for Danmark omfatter hoteller, feriecenter, campingplasser, vandrerhjem og utleie av feriehus
Tallene for Sverige omfatter hoteller, campingplasser, stugby, vandrerhjem og utleie av stugor og leiligheter (SoL)
Tallene for Finland omfatter hoteller, campingplasser, stugbyer, vandrerhjem og hyttegrender
I tabeller og figurer er overnatting ved hotellene spesifisert for seg selv - og all annen overnatting er gruppert som camping og hytter mv.
OBS: For hytteformidling i Norge mangler løpende månedlig statistikk - og tallene for siste år er beregnet.
  Overnattinger per km2 areal i alt. Nordiske land. 2018
The chart showing Samlede overnattinger per km2 series.
     
     
Utenlandske overnattinger per km2 areal. Nordiske land. 2018
The chart showing Utenlandske overnattinger per km2 series.

  Innenlandske overnattinger per km2 areal. Nordiske land. 2018
The chart showing Innenlandske overnattinger per km2 series.
 
     
     
     
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss