Statistikknett Fjord Norge   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Fjord Norge finner du reiselivsstatistik for regioner i Fjord Norge. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Fjord Norge. Du kommer tibake til denne startsiden for Fjord Norge fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200018 86300,0
55_56200118 915520,3
55_56200218 814-101-0,5
55_56200318 210-604-3,2
55_56200418 130-80-0,4
55_56200518 037-93-0,5
55_56200618 9168794,9
55_56200720 4391 5238,1
55_56200820 325-114-0,6
55_56200919 360-965-4,8
55_56201020 0596993,6
55_56201120 4934342,2
55_56201220 298-195-1,0
55_56201320 4561580,8
55_56201421 2638074,0
55_56201520 159-1 104-5,2
55_56201620 6675082,5
55_56201721 3566893,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Fjord Norge hadde 20 667 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,1 prosent av den samlede sysselsettingen i landsdelen. Sysselsettingen økte med 2,5 prosent eller 508 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB - men har endret seg lite de siste årene.

Fjord Norge hadde 3790 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Fjord Norge hadde en driftsmargin på 2,0 prosent i 2015 - som var det samme som landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 32 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 6,6 prosent- som var noe høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018. 
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0004 Fjord Norge
2016
I alt664 677
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske17 945
05-09 Bergverk og Utvinning29 745
10-33 Industri70 662
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon8 736
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet54 747
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon80 947
49-53 Transport og lagring38 141
55-56 Overnatting og servering20 667
55 Overnatting6 683
56 Servering13 984
58-63 Informasjon og kommunikasjon14 403
64-66 Finansiering og forsikring9 786
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift35 628
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting29 040
84 Offentlig administrasjon, forsvar33 288
85 Undervisning54 985
86-88 Helse og sosialtjenester140 342
90-99 Personlig tjenesteyting22 172
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0004 Fjord Norge
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,7
05-09 Bergverk og Utvinning4,5
10-33 Industri10,6
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,2
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,2
49-53 Transport og lagring5,7
55-56 Overnatting og servering3,1
55 Overnatting1,0
56 Servering2,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,2
64-66 Finansiering og forsikring1,5
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,4
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,0
85 Undervisning8,3
86-88 Helse og sosialtjenester21,1
90-99 Personlig tjenesteyting3,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620032 51300,0
55_5620042 499-14-0,6
55_5620052 567682,7
55_5620062 650833,2
55_5620072 7571074,0
55_5620082 719-38-1,4
55_5620092 813943,5
55_5620102 878652,3
55_5620112 975973,4
55_5620123 032571,9
55_5620133 2171856,1
55_5620143 3731564,9
55_5620153 5932206,5
55_5620163 673802,2
55_5620173 7901173,2
55_5620183 856661,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Fjord Norge
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin2,83,74,14,13,52,00,8
Resultatgrad4,86,36,05,95,92,89,4
Totalrentabilitet7,58,07,57,88,04,49,2
Egenkapitalrentabilitet14,514,312,314,015,36,622,2
Egenkapitalandel28,332,833,133,131,031,832,8
Likviditetsgrad1,121,111,151,101,161,151,13
Antall foretak1 4061 4431 5961 6751 7891 9212 104
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Fjord Norge lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal - og Fjord Norge AS.
Regionene i Rogaland og Hordaland er finansiert direkte av destinasjonsselskapene
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk