Statistikknett Nord-Norge   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Nord-Norge finner du reiselivsstatistik for regioner i Nord-Norge. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Nord-Norge. Du kommer tibake til denne startsiden for Nord-Norge fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett Nord-Norge blir ikke lenger oppdatert. Statistikk for 2020 og fremover finnes på vår hovedside www.statistikknett.no. Der finnes også statistikk for de gamle fylkene og regionene i Nord-Norge for årene 2000-2019.
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620008 00000,0
55_5620017 641-359-4,5
55_5620027 629-12-0,2
55_5620037 476-153-2,0
55_5620047 413-63-0,8
55_5620057 312-101-1,4
55_5620067 200-112-1,5
55_5620077 7445447,6
55_5620087 491-253-3,3
55_5620097 191-300-4,0
55_5620107 219280,4
55_5620117 5693504,9
55_5620127 660911,2
55_5620137 9252653,5
55_5620148 2703454,4
55_5620157 919-351-4,2
55_5620168 1472282,9
55_5620178 5824355,3
55_5620188 58860,1
55_5620198 616280,3
55_5620207 174-1 442-16,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0006 Nord-Norge
2018
I alt241 710
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske11 471
05-09 Bergverk og Utvinning2 077
10-33 Industri15 589
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon3 493
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet21 340
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon27 821
49-53 Transport og lagring14 556
55-56 Overnatting og servering8 588
55 Overnatting3 400
56 Servering5 188
58-63 Informasjon og kommunikasjon3 636
64-66 Finansiering og forsikring1 739
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift9 908
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting8 783
84 Offentlig administrasjon, forsvar20 496
85 Undervisning23 510
86-88 Helse og sosialtjenester59 153
90-99 Personlig tjenesteyting7 856
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0006 Nord-Norge
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,7
05-09 Bergverk og Utvinning0,9
10-33 Industri6,4
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,4
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,8
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11,5
49-53 Transport og lagring6,0
55-56 Overnatting og servering3,6
55 Overnatting1,4
56 Servering2,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,5
64-66 Finansiering og forsikring0,7
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,1
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,6
84 Offentlig administrasjon, forsvar8,5
85 Undervisning9,7
86-88 Helse og sosialtjenester24,5
90-99 Personlig tjenesteyting3,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620031 33300,0
55_5620041 322-11-0,8
55_5620051 334120,9
55_5620061 352181,4
55_5620071 343-9-0,7
55_5620081 297-46-3,4
55_5620091 307100,8
55_5620101 346393,0
55_5620111 361151,1
55_5620121 386251,8
55_5620131 459735,3
55_5620141 492332,3
55_5620151 545533,6
55_5620161 621764,9
55_5620171 673523,2
55_5620181 738653,9
55_5620191 803653,7
55_5620201 9251226,8
55_5620211 910-15-0,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Valgt region og næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe.
[Collapse]Nord-Norge
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
201020112012201320142015201620172018
Driftsmargin1,83,82,51,93,54,84,83,73,4
Resultatgrad1,22,81,60,32,73,75,25,14,1
Totalrentabilitet3,85,94,32,55,97,19,28,15,7
Egenkapitalrentabilitet2,710,04,2-2,810,615,522,119,210,8
Egenkapitalandel18,323,323,822,523,922,526,025,426,7
Likviditetsgrad0,961,020,990,960,981,011,051,071,15
Antall foretak7187348198478789641 0211 0981 219
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsmargin. Valgt region og valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Valgt region og valgt næring.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Nord-Norge lages av Regio AS  - og er finansiert av NHO Reiseliv Nord-Norge og Arena Nord AS
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk ved bruk