Statistikknett Nord-Norge   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Nord-Norge finner du reiselivsstatistik for regioner i Nord-Norge. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Nord-Norge. Du kommer tibake til denne startsiden for Nord-Norge fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620008 00000,0
55_5620017 641-359-4,5
55_5620027 629-12-0,2
55_5620037 476-153-2,0
55_5620047 413-63-0,8
55_5620057 312-101-1,4
55_5620067 200-112-1,5
55_5620077 7445447,6
55_5620087 491-253-3,3
55_5620097 191-300-4,0
55_5620107 219280,4
55_5620117 5693504,9
55_5620127 660911,2
55_5620137 9252653,5
55_5620148 2703454,4
55_5620157 956-314-3,8
55_5620168 2182623,3
55_5620178 6624445,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Nord-Norge hadde 8 218 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,5 prosent av den samlede sysselsettingen i landsdelen. Sysselsettingen økte med 3,3 prosent eller 262 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB - og har som hovedtendens økt de siste årene.

Nord-Norge hadde 1673 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Nord-Norge hadde en driftsmargin på 4,8 prosent i 2015 - som var høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 25 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 15 prosent- som var klart høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0006 Nord-Norge
2016
I alt235 333
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske10 218
05-09 Bergverk og Utvinning1 869
10-33 Industri15 068
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon3 664
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet20 648
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon27 926
49-53 Transport og lagring14 667
55-56 Overnatting og servering8 218
55 Overnatting3 356
56 Servering4 862
58-63 Informasjon og kommunikasjon3 451
64-66 Finansiering og forsikring1 809
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift9 233
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting8 304
84 Offentlig administrasjon, forsvar20 602
85 Undervisning23 144
86-88 Helse og sosialtjenester57 976
90-99 Personlig tjenesteyting7 337
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0006 Nord-Norge
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,3
05-09 Bergverk og Utvinning0,8
10-33 Industri6,4
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,6
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,8
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11,9
49-53 Transport og lagring6,2
55-56 Overnatting og servering3,5
55 Overnatting1,4
56 Servering2,1
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,5
64-66 Finansiering og forsikring0,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar8,8
85 Undervisning9,8
86-88 Helse og sosialtjenester24,6
90-99 Personlig tjenesteyting3,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620031 33300,0
55_5620041 322-11-0,8
55_5620051 334120,9
55_5620061 352181,4
55_5620071 343-9-0,7
55_5620081 297-46-3,4
55_5620091 307100,8
55_5620101 346393,0
55_5620111 361151,1
55_5620121 386251,8
55_5620131 459735,3
55_5620141 492332,3
55_5620151 545533,6
55_5620161 621764,9
55_5620171 673523,2
55_5620181 738653,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Valgt region og næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe.
[Collapse]Nord-Norge
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin1,83,82,51,93,54,84,8
Resultatgrad1,22,81,60,32,73,75,2
Totalrentabilitet3,85,94,32,55,97,19,2
Egenkapitalrentabilitet2,710,04,2-2,810,615,522,1
Egenkapitalandel18,323,323,822,523,922,526,0
Likviditetsgrad0,961,020,990,960,981,011,05
Antall foretak7187348198478789641 021
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsmargin. Valgt region og valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Valgt region og valgt næring.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Nord-Norge lages av Regio AS  - og er finansiert av NHO Reiseliv Nord-Norge og Arena Nord AS
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk ved bruk